Jak na věc


česká průmyslová pojišťovna cestovní pojištění onl

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Manuál praxe

    20 5 Právní náležitosti výkonu praxe Tato kapitola představuje některé z nejdůležitějších právních aspektů praxe a to: povinnost mlčenlivosti danou zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, povinnost seznámit se s bezpečnostními předpisy daného zařízení a etickým kodexem a v závěru pak otázku odpovědnosti za škodu při výkonu praxe. 5.1 Povinnost mlčenlivosti Studenti TF JU jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích zaměstnanců a klientů, o nichž se dozví během účasti na všech studentských praxích (nebo v bezprostřední souvislosti s touto účastí), které v rámci svého studia absolvují. Tuto mlčenlivost musí zachovávat jednou provždy, tj. i po ukončení praxe a studia. Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost oznamovat určité skutečnosti stanoví zákon. Konkrétně o této skutečnosti mluví tyto předpisy: Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 15 (1) Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpra
    29 II. Osnova zprávy z praxe oboru sociální práce Termín praxe Identifikační údaje: přesný název, adresa, telefon, organizace vedoucí pracovník, konzultant Charakteristika zařízení: zřizovatel cílová skupina, poskytované služby, vykonávané činnosti, metody práce struktura pracoviště, personální zajištění, financování prostorové podmínky, vybavení výčet hlavních legislativních norem, kterými se práce v zařízení řídí Praktická část: práce sociálního pracovníka v instituci: jaké činnosti vykonává, jaké znalosti a dovednosti jeho práce vyžaduje, s jakými dalšími zařízeními a institucemi spolupracuje přehled Vámi sledovaných/vykonávaných činností Reflexe praxe: reflexe získávání praktických kompetencí v průběhu praxe Vámi stanovený individuální cíl praxe: vyhodnocení jeho naplnění/ nenaplnění Vaše vlastní postřehy k činnosti organizace, k průběhu praxe 29


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00