Jak na věc


školení řidičů

Služby, tedy nejen školení řidičů referentů online

    Společnost byla založena počátkem roku 2008 lidmi s dlouholetou praxí v oblasti školení řidičů. Dne 23.6.2008 nám byla udělena akreditace k provozování školícího střediska.
    V roce 2018 končí platnost velkého množství profesních průkazů vydaných v roce 2013! Na poslední školení řidičů se proto objednávejte v dostatečném předstihu.
    Aby byl váš profesní průkaz prodloužen na dalších pět let, musíte do data jeho platnosti, kterou máte vyznačenou v zadní části řidičského průkazu kódem 95(dd.mm.rr), stihnout všech pět pravidelných školení! Důrazně doporučujeme všem profesionálním řidičům, aby se na poslední školení objednávali ideálně tři měsíce před koncem platnosti jejich profesního průkazu! Nutné je počítat nejen se lhůtou na vydání nového řidičského průkazu, ale i se zvýšenou poptávkou o profesní školení v tomto roce!
    Provádíme výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle zákona č. 247/2000 Sb.


Co Vám v našem školícím centru nabízíme?

    Školení může mít rozsah 35, 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.
     Cílem společnosti je navázání dlouhodobé, bezproblémové a korektní spolupráce (i mimo Ostravu), proto se snažíme v maximální možné míře vycházet vstříc požadavkům našich klientů. Na těchto stránkách nenajdete ceník jednotlivých školení, protože není jednoduché jej sestavit pro všechny možnosti, které se nabízí. Zkuste nám, prosím, zavolat.
    Zvláštní kategorií školení v rozsahu 45 hodin je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na přepravu osob, pro získání profesního osvědčení pro nákladní dopravu a naopak.


jste 20 minut od vašeho certifikátu

    Držitelé profesního průkazu řidiče jsou povinni účastnit se pravidelného profesního školení řidičů a to každý rok po dobu 5 let od vystavení profesního průkazu řidiče. Celkový rozsah pravidelného školení na profesní průkaz řidiče je 35 hodin a koná se jednou ročně v délce 7 hodin, a to vždy v podobě jednodenního kurzu. V případě, že u nás absolvujete školení pravidelně, nemusíte si hlídat termíny. Pohlídáme je za Vás a sami Vám připomeneme, že se blíží čas dalšího školení.
    Náročnost našeho školení řidičů si můžete zdarma vyzkoušet včetně závěrečného testu na zkoušku. Po jeho zvládnutí si zakoupíte certifikační kód a vyzvednete si již hotový certifikát.
    Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo. Jedná například o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.
    Bude mi nesmírnou ctí, stanete-li se i Vy naším spokojeným a dlouholetým klientem. Přeji Vám pěkné a úspěšné dny.


školení řidičů online s námi již 17 let

    Naše cena leží mezi 65 až 150,- Kč bez DPH. Výše závisí na počtu objednávaných školení řidičů, BOZP či PO. U nás všechna školení sečteme a dáme vám cenu „na množství“. Podrobnosti najdete v našem ceníku online školení řidičů. Chcete-li tuto cenu porovnat s konkurencí, prozkoumejte více naší nabídku na www.bepor.eu, zda nevyužijete také některé z našich dalších školení z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany – více školení = nižší cena.
    Užitečné odkazy: Legistlativa v silniční dopravě l Sbírka zákonů l Toyota na Autopes.cz l Peugeot 206 na Autopes.cz l Odkazy
    Chcete se zdokonalit v řízení automobilu, získat jistotu, naučit se řešit krizové situace, zvládnout smyk, aquaplaning, či vyhýbací manévr , vyzkoušet si to co jste se v autoškole naučit nemohli?
    Rozšiřující profesní školení řidičů je povinné pro ty, kteří jsou již držiteli profesního průkazu řidiče a potřebují si rozšířit znalosti. Rozsah rozšiřujícího školení na profesní průkaz řidiče je 45 hodin a má volnou návaznost na učební osnovy školení vstupního dle § 47 zákona, které jsou doplněny o aktuální témata.  
    Připravuje budoucí řidiče moderní formou a metodikou bez stresu se zaměřením na zásady bezpečné jízdy, správného vládání vozidla, znalosti pravidel, bezpečnost, ohleduplnost a odpovědnost
    V případě, že jste pravidelná školení v minulých pěti letech neabsolvovali a chcete i tak svůj profesní průkaz obnovit, musíte absolvovat školení v rozsahu 35 hodin.


Profesní průkaz řidiče - vstupní školení

    Školení řidičů referentů online se skládá ze dvou částí. První obsahuje látku z pravidel silničního provozu a bezpečnosti práce. Obsah školení měníme tak, aby bylo školení pro řidiče aktuální, zajímavé a atraktivní. Druhou část tvoří certifikační test s 15-ti otázkami a limitem splnění 80%. Po složení testu je okamžitě vystaven certifikát.
    Firmy a podnikatelé v řadě případů nesplňují literu zákona, která předepisuje pravidelné školení řidičů referentských vozidel. Tím se vystavují možnosti krácení pojistného plnění ze strany pojišťoven v případě pracovního úrazu a případnému postihu až do výše 2.000.0000,- Kč ze strany Inspektorátu práce. Podrobněji se o problematice dočtete v části školení řidičů referentů.
    Obnovovací profesní školení řidičů je povinné pro ty, kteří sice jsou držiteli profesního průkazu řidiče, kterému již skončila platnost, kterou si chtějí obnovit. Je také pro některé řidiče, kteří tento průkaz nikdy neměli. Rozsah obnovovacího školení na profesní průkaz řidiče je 35 hodin a navazuje na novelu zákona č. 247/2000 Sb. s účinností od 1.8.2011. 


Termíny pravidelného školení řidičů

    Školení řidičů referentu online se věnujeme již 17 let a náš systém jsme postavili na kvalitním školení a na řadě doplňkových služeb. Jsme schopni za vás přebrat celou agendu spojenou se školením. Od importu školených řidičů do systému, upozorňováním na nutnost splnit školení až po sledování termínů spojených s nutností opakovaného proškolení. Mezi naše služby patří:
    Za tzv. „referentské školení“ je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.
    Naše elektronické školení řidičů referentů splňuje doporučení SCORM a AICC pro nasazení do podnikových LMS Systémů pro řízení výuky. Jsme připraveni upravit obsah školení podle vašich požadavků a to nejen pro školení řidičů pro LMS Systémy ale i pro provoz na našem internetovém serveru www.bepor.eu. Naše řešení online školení řidičů a také školení BOZP či PO využívají ve firmách celou řadu let. Ve výběrových řízeních vyhráváme jak díky ceně tak i vysoké kvalitě obsahu a služeb.
    Školit své řidiče musíte – můžete si však vybrat finančně dostupné a časově výhodné online školení řidičů referentů která probíhá na Internetu bez čekání na „živého“ lektora. Jde o moderní způsob, který využívá stále více firem a který je plně uznatelný dozorovými orgány.


Profesní průkaz řidiče - rozšířené školení

    V Akademii bezpečné jízdy automobilového závodníka Mirka Kláska se dozvíte mnoho zajímavého a formou zážitků si vyzkoušíte správné návyky a dovednosti při ovládání vozidla v krizových situacích.
    Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.
    Pravidelné školení je zaměřeno na prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00