Jak na věc


školení přístupové systémy

Speciálně navržený systém pro potřeby škol a školních zařízení.

    SchoolGate je vhodný pro zajištění proti neoprávněným vstupům do jakýchkoliv prostor (školy, školky atd.), ale také může sloužit při zabezpečení před neoprávněným užíváním strojů a zařízení (např. kopírek, počítačů,…).
    Hlavním úkolem programu je zajistit ucelený přehled o všech aktuálních i vyřazených uživatelích, jejich pohybu a případné nepřítomnosti (absenci), včetně řazení uživatelů do specifických skupin s individuálním nastavením přístupových práv.
    Přístupový terminál nebo-li čtečka je umístěn u vstupu do míst, která jsou třeba ochránit před vstupem neoprávněných osob.Jedná se o čtecí zařízení bez jakýchkoliv ovládacích prvků.Dodává se v provedení:
    Elektronika čtecího terminálu může být rovněž zabudována do různých podob krytů a v případě bezkontaktního provedení také zcela pod omítku, což je varianta maximálně odolná proti jakýmkoliv vnějším vlivům.
    Na začátku školení se seznámíme se základními pojmy a principy v oblasti identifikace osob elektronickými prvky (RFID). Následně proběhne představení přístupového systému Paxton, ukázka základního nastavení a programování některých pokročilých vazeb.


Přístupové systémy a návazné produkty

    Systém ShoolGate se dokáže přizpůsobit prakticky všem individuálním požadavkům klienta a navíc může být libovolně kdykoliv rozšiřován o další kontrolní místa i uživatelská média. Předností je také široká škála možných komponent a možnost designových či uživatelských změn a doplnění dle individuálních požadavků klienta.
    2N telekomunikace | adpro | allied telesis | artec group | assa abloy | axemax | axis | bosch | c4 | cias | comelit | dahua | digifort | dominus | esser | flir | fujitsu | genetec | ids | ksenia | matrix cosec | metel | paxton | pelco | perco | protectowire | rangevision | rosslare | sbi | sorhea | tritón | tyco | ubiquiti networks | uEye | v-alert | verint | videor | videotec | zettler | zk finger
    Využíváním elektronického docházkového systému včetně vyhodnocovacího programu DOCHÁZKA dosáhne provozovatel omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, efektivnějšího využívání pracovní doby, zaznamená kvalitativní zvýšení osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučí neoprávněné přesčasové hodiny. V neposlední řadě je dosahováno prostřednictvím elektronického zpracování dosahováno časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd.


Vyhodnocovací programy DOCHÁZKA a PŘÍSTUPY slouží k zadávání, údržbě, prohlížení a tisku primárních tabulek databází i komplexních informací o jednotlivých uživatelích a docházce dle konkrétního výběru provozovatele. Program DOCHÁZKA navíc nabízí informace o docházce dle konkrétního výběru provozovatele, a přípravu podkladů pro zpracování mzdové agendy.

    Školení je určeno pro techniky, kteří chtějí získat základní přehled o nabídce přístupových systémů a jejich příslušenství a těm, kteří chtějí porozumět základním pojmům v oblasti elektronické kontroly vstupu.
    Pomocí systému přístupových práv je možné konkretizovat, kteří uživatelé jsou oprávněni docházku editovat, nebo pouze prohlížet. Program umožňuje nastavit skupiny, kde vedoucí pracovníci mohou editovat docházku svým podřízeným. Dále vyhodnocovací software obsahuje systém schvalování zpracované docházky, která může být následně vytištěna nebo data exportována do nadřazeného, zpravidla mzdového systému.
    Docházka jednotlivých pracovníků je v programu přehledně graficky zobrazena. Pokud je zapotřebí zaznamenat jakékoliv změny, umožňuje program vkládat nebo upravovat operace (např. dovolenou, nemocenskou atd…)
    V závěru školení se budeme věnovat alternativní nabídce přístupových systémů z našeho portfolia – Přístupové řešení Ksenia jako nadstavba nad EZS a integrační řešení Dominus Millennium se začleněním přístupu a docházky a možností integrace do řady grafických nadstaveb.


Autonomní přístupové systémy - rozpis školení

    Díky své modularitě je použitelný od nejjednodušších aplikací až po rozsáhlé systémy a je schopen se přizpůsobovat aktuálním individuálním potřebám uživatele.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00