Jak na věc


Lynni Treekrem

Matematický model poloprovozního reaktoru pro odstranění VOC

    10 Cummulted lost temetue [K] Flue gs theml conductvty [W.m-.K-] Gs Mw [kg.kmol-] Gs vscosty [P.s] Gs enthlhy [J/mol] Gs c [J.mol-.K-].5 x Ctlyst weght [kg] Ctlyst weght [kg].5 x Ctlyst weght [kg] Ctlyst weght [kg] Ctlyst weght [kg] Ctlyst weght [kg] Ob. 4: Půběh vlstností lynu telotních ztát model Exementálně nměřené mety jko je konveze VOC, výstuní telot tlková ztát ektou byly oovnány s výstuy nvženého modelu ektou. Poovnání těchto metů je shnuto v tb. 4. b. 4: Poovnání výstuních metů model vs exement EXPERIMEN MODEL konveze VOC x,98 [-],9986 [-] očáteční telot IN 4,8 [ C] 67,95 [K] 4,8 [ C] 67,95 [K] výstuní telot OU 44, [ C] 7,5 [K] 454, [ C] 77,5 [K] EXPERIMEN MODEL očáteční tlk 99 7 [P] 99 7 [P] konečný tlk OU [P] [P] tlková ztát lože d 49 [P] 9 [P]
    9 Gs temetue [ C] Pessue [P] CO concentton [-] HO concentton [-] VOC mole fcton [-] O concentton [-] Rte [mol.s-.kg ct-] VOC conveson [-] Byl vytvořen mtemtcký model tubkového dbtckého ektou s ístovým tokem, o vyočet ktlytcké oxdce vybných VOC. Dt získná z modelu byl oovnán s exementálním údj získným n oloovozní jednotce ktlytcké oxdce. Otmální by bylo získání knetckých dt o sledovné ktlyzátoy VOC n mkoektou oužtí těchto dt o model. Byl oužt ktvční enege o ty ktlyzátou se stejným nosčem ktvní složkou odle (Rdc et l., 4). Výsledky modelu jsou ukázány n ob., ob. ob. 4 o toluen methne toluene. ethnol cetone Ctlyst weght [kg].5 x - methne.5 toluene ethnol cetone Ctlyst weght [kg] Ob. : Půběh konveze ekční ychlost VOC v ktlytckém lož model x -.5 methne toluene ethnol cetone.5.4. O Ctlyst weght [kg] Ctlyst weght [kg]..6.5 CO Ctlyst weght [kg].5 HO Ctlyst weght [kg] x 4 essue temetue Ctlyst weght [kg] Ctlyst weght [kg] Ob. : Půběh koncentcí složek lynu, teloty tlku model


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00