Jak na věc


agrochov stará paka a.s.,

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. rostlinná a živočišná výroba

     Vítáme Vás na stránkách společnosti AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. K 31. srpnu 2015 se ZOD Brdo stalo ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, se společností AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. koncernem ( ZOD Brdo má postavení ovládající osoby). Společnost vznikla dne 1.4.1996 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu Hradec Králové oddíl B, vložka 1415. Společnost obhospodařuje 2 600 ha zemědělské půdy, zabývá se rostlinnou výrobou, chovem skotu, výrobou krmných směsí a výrobou el. energie.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00