Jak na věc


akademie jana amose komenského praha

adidas lion sport akademie 2019

    V případě dlouhodobé nemoci nebo zranění přesahující dobu minimálně 21 dní má účastník právo na vrácení poměrné části účastníckého poplatku dle skutečného počtu změškaných tréninkových jednotek.
    Program akademie tvoří 3-4 bloky - podzímní, (zimní) a jarní akademie + letní pobytový Performance kemp. Každá akademie se skládá z 10 (v zimě až 17) tréninkových jednotek. Trénink v akademii trvá 90 min. Detailní harmonogram tréninků obdrží účastníci před otevřením akademie.
    Podmínkou pro otevření akademie je přihlášení minimálně 12 účastníků. Do akademie se mohou přihlásit hráči i hráčky ve věkové kategorii U10 - U13 let. Maximální počet účastníků přijatých do akademie je limitovaný.


Evropské akademie věd zdůrazňují principy excelence a spravedlnosti

    Performance akademie jsou určeny pro věkovou kategorii U10 - U13 a kladou si za cíl maximalizovat rozvoj každého hráče, a to tak, že se hráčům dostává profesionálního vedení. Hráči mají k dispozici programy specificky věkově zaměřené na rozvoj techniky a fyziologie, prvotřídní vybavení a podpůrný program na hřišti i mimo něj. Naším cílem je rozvíjet sebevědomé a kreativní hráče zároveň s výukou základních společenských předpokladů, jako je sportovní chování a respekt, včetně správného postoje k tréninku a hře.
    Cena za účast v akademii zahrnuje náklady na pořádání akademie, tj. zejména náklady na odměnu trenérů a dalších odborníků a osob zúčastněných na akademii, pronájem areálu, kde budou pořádány tréninky v rámci akademie. Dopravu na tréninky v rámci akademie si účastník zajišťuje sám a nese veškeré náklady na vlastní dopravu.
    Tréninky v Praze 6 na FTVS se konají ve středy. Začátky tréninků jsou od 17:00 hod. Zahájení akademie proběhne 11. 9. 2019.Tréninky v Ořechově se konají v pondělky. Začátky tréninků jsou od 16:30 hod. Zahájení akademie proběhne v pondělí 9. 9. 2019.Tréninky v Brně se konají ve čtvrtky. Začátky tréninků jsou od 16:00 nebo 18:00 hod. Zahájení akademie proběhne 12. 9. 2019.Tréninky v Plzni se konají ve čtvrtky. Začátky tréninků jsou od 16:30 hod. Zahájení akademie proběhe 12. 9. 2019.Tréninky v Mladé Boleslavi se konají ve středy. Začátky tréninků jsou od 16:30 hod. Zahájení akademie proběhne 4. 9. 2019.


Finančně přispívá na realizaci akce

    Prosíme, uhraďte částku za akademii na účet č. 2201217379/2010 pod variabilním symbolem data narození, např. 15032001 a do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka.
    Coerver® Coaching Initial Training (Praha, Atény)Coerver® Coaching KURZ 1 a KURZ 2Coerver® Coaching Camp (Praha, Skalná, Sokolov)Coerver® Junior Academy (Zbuzany, Praha)
    Performance Academy nabízí hráčům jedinečný program, který byl navržen tak, aby maximalizoval rozvoj technického, fyzického, psychického a sociálního potenciálu každého hráče. Je zaměřen na aktivity ať už na hřišti, či mimo něj, a není postavený na konkurenčním boji. Základem programu je šestistupňová Coerver® Pyramida rozvoje hráče zaměřená na procvičování Ball mastery (Ovladání míče), Receiving & Passing (Zpracování a přihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rychlost), Finishing (Zakončení) a Group play (Skupinové hry) s důrazem na rozvoj síly, rychlosti a rozhodování!


Studenti na Britských ostrovech

    Tréninky v Praze 9 na Proseku se konají v pondělky. Začátky tréninků jsou od 18:00 hod. Zahájení akademie proběhne v pondělí 4. 11. 2019.Tréninky v Praze 6 na Hanspaulkce se konají ve středy. Začátky tréninků jsou od 17:00 hod. Zahájení akademie proběhne 20. 11. 2019.
    Odesláním formuláře dává účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na formuláři za účelem registrace do adidas Lion Sport akademie.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00