Jak na věc


akademie jana amose komenského praha

Praha 9, cena: 6.375,- za 17 tréninků

    Tréninky v Praze 6 na FTVS se konají ve středy. Začátky tréninků jsou od 17:00 hod. Zahájení akademie proběhne 11. 9. 2019.Tréninky v Ořechově se konají v pondělky. Začátky tréninků jsou od 16:30 hod. Zahájení akademie proběhne v pondělí 9. 9. 2019.Tréninky v Brně se konají ve čtvrtky. Začátky tréninků jsou od 16:00 nebo 18:00 hod. Zahájení akademie proběhne 12. 9. 2019.Tréninky v Plzni se konají ve čtvrtky. Začátky tréninků jsou od 16:30 hod. Zahájení akademie proběhe 12. 9. 2019.Tréninky v Mladé Boleslavi se konají ve středy. Začátky tréninků jsou od 16:30 hod. Zahájení akademie proběhne 4. 9. 2019.
    Coerver® Coaching Initial Training (Praha, Atény)Coerver® Coaching KURZ 1 a KURZ 2Coerver® Coaching Camp (Praha, Skalná, Sokolov)Coerver® Junior Academy (Zbuzany, Praha)
    Podmínkou pro otevření akademie je přihlášení minimálně 12 účastníků. Do akademie se mohou přihlásit hráči i hráčky ve věkové kategorii U10 - U13 let. Maximální počet účastníků přijatých do akademie je limitovaný.
    Prosíme, uhraďte částku za akademii na účet č. 2201217379/2010 pod variabilním symbolem data narození, např. 15032001 a do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka.
    Program akademie tvoří 3-4 bloky - podzímní, (zimní) a jarní akademie + letní pobytový Performance kemp. Každá akademie se skládá z 10 (v zimě až 17) tréninkových jednotek. Trénink v akademii trvá 90 min. Detailní harmonogram tréninků obdrží účastníci před otevřením akademie.


Koloděje, cena: 6.375,- za 17 tréninků

    V případě dlouhodobé nemoci nebo zranění přesahující dobu minimálně 21 dní má účastník právo na vrácení poměrné části účastníckého poplatku dle skutečného počtu změškaných tréninkových jednotek.
    Performance akademie jsou určeny pro věkovou kategorii U10 - U13 a kladou si za cíl maximalizovat rozvoj každého hráče, a to tak, že se hráčům dostává profesionálního vedení. Hráči mají k dispozici programy specificky věkově zaměřené na rozvoj techniky a fyziologie, prvotřídní vybavení a podpůrný program na hřišti i mimo něj. Naším cílem je rozvíjet sebevědomé a kreativní hráče zároveň s výukou základních společenských předpokladů, jako je sportovní chování a respekt, včetně správného postoje k tréninku a hře.
    Cena za účast v akademii zahrnuje náklady na pořádání akademie, tj. zejména náklady na odměnu trenérů a dalších odborníků a osob zúčastněných na akademii, pronájem areálu, kde budou pořádány tréninky v rámci akademie. Dopravu na tréninky v rámci akademie si účastník zajišťuje sám a nese veškeré náklady na vlastní dopravu.


Experimentální povodí umožní studovat procesy v krajině

    Odesláním formuláře dává účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na formuláři za účelem registrace do adidas Lion Sport akademie.
    Tréninky v Praze 9 na Proseku se konají v pondělky. Začátky tréninků jsou od 18:00 hod. Zahájení akademie proběhne v pondělí 4. 11. 2019.Tréninky v Praze 6 na Hanspaulkce se konají ve středy. Začátky tréninků jsou od 17:00 hod. Zahájení akademie proběhne 20. 11. 2019.
    Performance Academy nabízí hráčům jedinečný program, který byl navržen tak, aby maximalizoval rozvoj technického, fyzického, psychického a sociálního potenciálu každého hráče. Je zaměřen na aktivity ať už na hřišti, či mimo něj, a není postavený na konkurenčním boji. Základem programu je šestistupňová Coerver® Pyramida rozvoje hráče zaměřená na procvičování Ball mastery (Ovladání míče), Receiving & Passing (Zpracování a přihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rychlost), Finishing (Zakončení) a Group play (Skupinové hry) s důrazem na rozvoj síly, rychlosti a rozhodování!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00