Jak na věc


britské listy

Pretest aneb Cambridgeská zkouška nanečisto

     Vaše registrace je platná teprve po uhrazení celého poplatku za zkoušku (on-line nebo bankovním převodem na účet 2048040318/2600), a to nejpozději 3 dny před uzavřením registrace pro daný typ zkoušky. Pokud provádíte registraci poslední možný den, doporučujeme platbu on-line. Pokud tuto možnost nemáte nebo se platba nezdaří, proveďte platbu bankovním převodem, vygenerujte si z internetového bankovnictví potvrzení o platbě a to nám zašlete na adresu bc@upol.cz s jasným předmětem mailu Poplatek za zkoušku CEQ… (uveďte úroveň, typ a datum zkoušky – např. B2 First/CB/ 20/10/18). Případně proveďte platbu složenkou a zašlete nám kopii ústřižku (taktéž na bc@upol.cz).
    Sobotní motivační kurz - příprava na zkoušku C1 Advanced/CAE16 výukových hodin v 8 lekcích po 90 minutách v období říjen až leden/ únor až květen.Učebnice: Exam Essentials: Cambridge Advanced (CAE) Practice Tests (2015 Edition)Cena kurzu: 2 800,- KčCena kurzu zahrnuje uvedenou učebnici a pretest v lednu 2020, popř. v březnu nebo květnu 2020.Pretest není povinný.Sobotní kurzy jsou určeny pro ty zájemce, kteří již na úrovni C1 víceméně jsou, ale potřebují se seznámit s formátem a prostředím zkoušek a se strategiemi, které napomáhají k úspěšnému složení zkoušky, tedy k získání certifikátu.
    Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku. Pro vystavení členského průkazu mimouniverzitním uživatelům je nezbytný doklad totožnosti, fotografie pasového formátu a příslušný finanční obnos. Studenti, zaměstnanci a absolventi UP potřebují pro registraci doklad totožnosti a kartu UP, absolventi navíc finance na snížený registrační poplatek. POZOR! V BC KUP nelze platit bankovní kartou.


Ceník poplatků a placených služeb

    Ve spolupráci s British Council pořádáme mezinárodní zkoušky z angličtiny, tzv. cambridgeské zkoušky, které patří mezi nejuznávanější mezinárodní jazykové kvalifikace. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, četbu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů používat angličtinu v autentických životních situacích.


Dostupné úrovně studijních materiálů

    Na rok 2019/20 opět chystáme v Britském centru KUP kurzy angličtiny. Jejich cílem je příprava účastníků kurzů na certifikované mezinárodní zkoušky Cambridge English, ale kurzy jsou vhodné i pro ty zájemce, kteří si chtějí „jen“ rozvíjet a zlepšovat svou současnou úroveň angličtiny.Nabízíme jak tradiční roční kurzy (32 lekcí po 90 minutách) v úrovních B2, C1 a C2, tak již v roce 2018/19 ověřené pololetní kurzy C1 (16 lekcí po 90 minutách), sobotní motivační kurzy C1 (cca každý druhý týden, 8 lekcí po 90 minutách) a jejich kombinaci (24 lekcí po 90 minutách).Novinkou je roční kurz angličtiny pro děti (doporučený věk 10–12 let) jako příprava na cambridgeskou zkoušku A2 Key (KET) for Schools.Další novinkou je překlenovací kurz B2/C1 (FCE/CAE) určený těm zájemcům, kteří jsou sice již těsně na úrovni B2 (nebo dokonce těsně získali certifikát B2 First), ale v kurzu C1 by se ještě necítili dobře.Ve většině našich kurzů je maximální počet účastníků 10, v sobotních kurzech je maximální počet úča
    Pololetní přípravný kurz na zkoušku C1 Advanced/CAE32 výukových hodin v 16 lekcích po 90 minutách v období říjen až leden nebo únor až květen.Učebnice: Cambridge English Advanced ResultCena kurzu: 4 000,- KčCena kurzu zahrnuje uvedenou učebnici a pretest v lednu 2020 nebo v březnu/květnu 2020.Pretest není povinný.
    Kandidát s vynikajícím průměrným výsledkem (hodnocení A) získá certifikát uvádějící hodnocení o 1 stupeň CEFR vyšší. Např. kandidát se známkou A ze zkoušky B2 First (FCE) získá sice certifikát s tímto názvem, ale potvrzená úroveň bude C1 (nikoli pouze B2). Kandidát, jehož bodové hodnocení je nižší než potřebné pro známku C, získá také certifikát, ale s uvedením úrovně o 1 stupeň CEFR nižší, než je úroveň absolvované zkoušky. Tedy např. kandidát, kterému o několik bodů uniklo hodnocení C ve zkoušce C1 Advanced (CAE), získá certifikát potvrzující jeho úroveň B2, což je dle CEFR úroveň o jeden stupeň nižší.


Hodnocení výsledků cambridgeských zkoušek

     1. Výpůjčky pohodlně prodloužíte prostřednictvím svého čtenářského účtu. K přihlášení použijte jako uživatelské jméno celé číslo Vašeho průkazu, před které vložíte písmena BC. Např. pokud máte průkaz BC, bude výsledný tvar uživatelského jména BCB00000XXXXX, u průkazu studenta UP BCC00000XXXXX, u zaměstnance UP BCD00000XXXXX. Za X dosaďte příslušná čísla na Vašem průkazu. Roli uživatelského jména zastane i adresa e-mailu, kterou jste zadali při registraci do BC KUP.
     Ačkoliv v našem přehledu termínů zkoušek v Britském centru KUP uvádíme názvy zkoušek, na které jsou zájemci zvyklí, vezměte prosím na vědomí, že společnost Cambridge Assessment English začala používat nové názvy zkoušek, takové, které transparentně odkazují na tzv. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), přičemž se jedná o stále stejné kvalifikace. Např. zkouška FCE má nový oficiální název B2 First. British Council Prague, jehož prostřednictvím registrace na zkoušky Cambridge English Qualifications v Britském centru KUP probíhá, zachoval pro lepší přehlednost v registračním systému staré zkratky alespoň v závorce. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu bc@upol.cz nebo telefonu 585631877/1874.
    Kurzovné je možné uhradit hotově v Britském centru nebo převodem na účet č.: 19-1096330227/0100, VS = 999616011. Do informace pro příjemce uveďte jméno frekventanta kurzu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00