Jak na věc


britské listy

Ceník poplatků a placených služeb

    Ve spolupráci s British Council pořádáme mezinárodní zkoušky z angličtiny, tzv. cambridgeské zkoušky, které patří mezi nejuznávanější mezinárodní jazykové kvalifikace. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, četbu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů používat angličtinu v autentických životních situacích.
    8. Pokud se Vám nedaří prodloužení vyřešit vlastními silami, kontaktujte nás e-mailem (bc@upol.cz) nebo telefonicky (585631873/74/77) dříve, než Vám naskočí poplatek za překročení doby výpůjčky (5 Kč za každý započatý týden – viz Příloha 2/str. 14 Knihovního řádu KUP).
    Potřebujete-li kontaktovat BC KUP mimo otevírací dobu centra (např. v pondělí), pište na mail bc@upol.cz a uveďte číslo telefonu – pokusíme se s Vámi spojit co nejdříve.
    Pololetní přípravný kurz na zkoušku C1 Advanced/CAE32 výukových hodin v 16 lekcích po 90 minutách v období říjen až leden nebo únor až květen.Učebnice: Cambridge English Advanced ResultCena kurzu: 4 000,- KčCena kurzu zahrnuje uvedenou učebnici a pretest v lednu 2020 nebo v březnu/květnu 2020.Pretest není povinný.


Hodnocení výsledků cambridgeských zkoušek

    Roční přípravný kurz na zkoušku C2 Proficiency/CPE64 výukových hodin ve 32 devadesátiminutových lekcích v období říjen až květen.Učebnice: Masterclass ProficiencyCena kurzu: 7 200,- KčCena kurzu zahrnuje uvedenou učebnici a pretest v březnu 2020 (účast není povinná).V kurzu CPE je v každém měsíci výuky jedna lekce vedena rodilým mluvčím.
    NOVINKA! KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI (doporučený věk kolem 10 let).Roční přípravný kurz na zkoušku A2 Key (KET) for Schools32 lekcí po 60 minutách v období říjen až květen.Učebnice: Cambridge English Key ResultCena kurzu: 5800,- Kč ve dvou pololetních splátkách (2 900,- Kč)Cena kurzu zahrnuje uvedenou učebnici a pretest v březnu 2020 (není povinný).
    Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku. Pro vystavení členského průkazu mimouniverzitním uživatelům je nezbytný doklad totožnosti, fotografie pasového formátu a příslušný finanční obnos. Studenti, zaměstnanci a absolventi UP potřebují pro registraci doklad totožnosti a kartu UP, absolventi navíc finance na snížený registrační poplatek. POZOR! V BC KUP nelze platit bankovní kartou.


Dostupné úrovně studijních materiálů

     Ačkoliv v našem přehledu termínů zkoušek v Britském centru KUP uvádíme názvy zkoušek, na které jsou zájemci zvyklí, vezměte prosím na vědomí, že společnost Cambridge Assessment English začala používat nové názvy zkoušek, takové, které transparentně odkazují na tzv. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), přičemž se jedná o stále stejné kvalifikace. Např. zkouška FCE má nový oficiální název B2 First. British Council Prague, jehož prostřednictvím registrace na zkoušky Cambridge English Qualifications v Britském centru KUP probíhá, zachoval pro lepší přehlednost v registračním systému staré zkratky alespoň v závorce. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu bc@upol.cz nebo telefonu 585631877/1874.
    NOVINKA!Roční překlenovací kurz jako součást přípravy na zkoušku C1 Advanced (úroveň B2/C1)64 výukových hodin ve 32 lekcích po 90 minutách v období říjen až květen.Učebnice: New English File Upper IntermediateCena kurzu: 7 200,- Kč zahrnuje uvedenou učebnici a pretest v březnu 2020.Pretest není povinný, je určen pro ty, kdo mají zájem.Kurz je koncipován jako překlenovací mezi úrovní B2 a C1 a je určen zájemcům o zkoušku C1 Advanced, kteří by se v kurzu C1 ještě necítili dobře.
    Díky spolupráci se zástupci některých britských nakladatelství zaměřených na English Language Teaching and Learning si v Britském centru můžete prohlédnout ukázky z jejich nejnovější produkce.


Pretest aneb Cambridgeská zkouška nanečisto

    Kandidát s vynikajícím průměrným výsledkem (hodnocení A) získá certifikát uvádějící hodnocení o 1 stupeň CEFR vyšší. Např. kandidát se známkou A ze zkoušky B2 First (FCE) získá sice certifikát s tímto názvem, ale potvrzená úroveň bude C1 (nikoli pouze B2). Kandidát, jehož bodové hodnocení je nižší než potřebné pro známku C, získá také certifikát, ale s uvedením úrovně o 1 stupeň CEFR nižší, než je úroveň absolvované zkoušky. Tedy např. kandidát, kterému o několik bodů uniklo hodnocení C ve zkoušce C1 Advanced (CAE), získá certifikát potvrzující jeho úroveň B2, což je dle CEFR úroveň o jeden stupeň nižší.
    Roční přípravný kurz na zkoušku B2 First/FCE64 výukových hodin ve 32 lekcích po 90 minutách v období říjen až květen.Učebnice: Cambridge English First ResultCena kurzu: 7 200,- KčCena kurzu zahrnuje uvedenou učebnici a pretest v březnu 2020.Pretest není povinný, je určen pro ty, kdo mají zájem.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00