Jak na věc


brno-ústřední autobusové nádraží, zvonařka

Hřbitov u kaple sv. Prokopa na Starém Brně

    Své místo zde mají i příslušníci partyzánské skupiny Obrana národa, oběti koncentračních táborů a popravení na dvoře v Kounicových kolejích ve dnech 14.-18. dubna 1945.
    Karel Absolon, geolog, geograf a prehistorik, má jeden z nejatraktivnějších pomníků na hřbitově, provedený jako model vápencové jeskyně, před kterou leží kamenné mamutí kly. Na tomto hřbitově není pohřben žádný z mých příbuzných - jednu dušičkovou svíčku zapaluji právě zde.
    Kaple sv. Prokopa stávala na dnešní Křížové ul. v těsné blízkosti domu č. 49. První písemná zmínka o kapli pochází z roku 1243, ale pravděpodobně vznikla už v polovině 11. stol. Kolem kaple vznikl hřbitov, na němž se pohřbívalo do r. 1784, i když od r. 1314 omezeně. Kaple byla zbořena v r. 1785.
    Vítězslava Kaprálová (1915-1940), skladatelka, dirigentka (první žena, která stála v Brně na dirigentském stupínku) a klavíristka zemřela v pouhých 35 letech na tuberkulózu.
    Jan Skácel (1922-1989), básník, který v Brně žil a tvořil po většinu života má na hrobě bustu a odlitek rukopisu veršů - čtyřverší Naděje s bukovými křídly:


Hřbitov u kostela sv. Václava na nároží dnešní Vídeňské a Vojtovy ul.

    Sychravé počasí vytahuje sílu a člověku se chce někam si zalézt a oddávat se sladké dřímotě. Listopad jako celek patří u nás k nejoblačnějším měsícům roku a s listopadem je tady podzim se vším, co k němu patří a inverzní oblačnost či brzké stmívání to dává znát. Dušičkové počasí...
    Svátek Všech svatých 1. listopadu v římskokatolickém kalendáři následuje hned 2. listopadu svátek s názvem Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Do kalendáře veskrze ateistického tento pojem vešel jako Památka zesnulých (dušičky), uctění památky mrtvých – řezanými květinami na hrob, zapálenou svíčkou a tichou vzpomínkou na ty, kteří už nejsou mezi námi. Vedle Vánoc je vzpomínka na všechny naše zemřelé největším společně prožívaným dnem, který společně slaví věřící i nevěřící. Když někdo zemře, tak se katolíci modlí za jeho duši, ne za jeho tělo, protože to je v hrobě. Je to tedy den modliteb za duše zemřelých, případně za duše, které jsou v očistci.


Hřbitov v Černých Polích

    V zadní části jsou pohřbeni němečtí vojáci padlí za 2. světové války v Brně a Jihomoravském kraji - je to největší německé pohřebiště u nás, začalo se budovat v letech 1967-68, ale dokončeno bylo až v letech 1992-93. Na rozdíl od ruského hřbitova s monumentálním žulovým pylonem a kdysi věčným ohněm se jedná o pietní místo s prostými kříži a zelenou trávou. Jsou zde uloženy ostatky cca 8000 německých válečných obětí druhé světové války - cca 500 žulových křížů se jmény 2706 známých obětí a identifikace dalších se postupně doplňuje.
    Jiří Mahen, básník, spisovatel, novinář a dramatik, je další z význačných brněnských osobností. Na jeho hrobě najdeme přírodní, neopracovaný „bludný balvan“.
    Prastofer však nebyl jediným vyhlášeným architektem, který se podepsal na dnešní podobě hřbitova. Obřadní síň ze 30. let je dílem architektů Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška – představitelů české moderny a funkcionalismu, stojících např. za návrhem Zemanovy kavárny, hotelu Avion nebo haly První moravské spořitelny. Také budova krematoria ozdobená mramorovými hroty nese výrazný rukopis moderny, tentokrát z dílny Arnošta Wiesnera (1925-1930). Kolem něj a v jeho blízkosti byla roku 1930 vybudována i kolumbária s výklenky pro uložení uren.


Brno, ústřední hřbitov 10.11.2012

    Brněnský ústřední hřbitov byl rozplánován a založen na zelené louce daleko za městem v roce 1883 podle návrhu architekta Aloise Prastofera (1846-1910). Dnes už je rozrůstajícím se městem pohlcen, což by ani tak nevadilo, jako mi vadila hlučnost automobilového provozu Vídeňské a Heršpické v kombinaci s nájezdy na dálnici D1 :-(
    Gregor Johann Mendel (1822-1884), přírodovědec, který odhalil zákony dědičnosti, je pochován v řádové hrobce mnichů augustiniánů. V tomto řádu prožil většinu života, stal se také jeho opatem. Hrobku tvoří ústřední pomník a řada kamenných desek, z nichž mu jedna patří.
    Socha …A to je vše co zbylo z anděla uctívá památku všech významných osobností spjatých s Brnem, jejichž ostatky jsou uloženy na čestném urnovém pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně - slavnostně byla odhalena 27.10.2011.
    Nejvhodnější čas k netradičnímu toulání - bydlím v Brně 11 let a na brněnský ústřední hřbitov mířím úplně poprvé... Hřbitovy možná nepatří mezi nejobvyklejší místa na procházky, ale ústřední hřbitov města Brna si však rozhodně svůj díl pozornosti zaslouží. V jedinečném areálu z 19. století najdeme řadu architektonických perel i zajímavých osudů a vzpomínek.


... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

    Čestná skupina je rozložena do kruhu tvořeného dvěma řadami hrobů - ty původní z 19. století zmizely při dražbách ve 30. letech nebo během přestaveb o dvacet let později. Nebudu zde vyjmenovávat všechny, ale jen ty, jejichž jména se mi vynořovala z paměti.
    Na čestném pohřebišti spočívá 3364 sovětských vojáků včetně několika žen, kteří padli v Brně. Pohřebišti vévodí kolumbárium s urnami s popelem téměř tří stovek sovětských důstojníků a dva společné hroby s několikametrovými reliéfy tanků. Uprostřed tohoto pietního území stojí socha rudoarmějce, na jejímž podstavci je zobrazeno vyznamenání s profilem Josifa Vissarionoviče Stalina.
    V předkřesťanských dobách býval první listopad startem nového roku a byl to tak důležitý svátek, že v počátcích evropského křesťanství musel být nahrazen svátkem křesťanským. Svátek Všech svatých připomíná všechny svaté a vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609, původně pohanského chrámu všech olympských bohů na křesťanský kostel dedikovaný Panně Marii a všem svatým mučedníkům.


... Dušičky - čas symbolického prolínání světa živých a mrtvých I. ...

    Nejen hroby těch nejslavnějších stojí za povšimnutí. Mnohá jména nám nic neřeknou, mnohá jména si dokážu dát do souvislosti pouze s názvem některé z brněnských ulic. Jen namátkou: Josef Hybeš (1850-1921), senátor nebo Josef Merhaut (1863-1907), redaktor a spisovatel.
    AUF DIESEM FRIEDHOFSTEIL RUHEN DEUTSCHE SOLDATEN DES KRIEGES 1939–1945 GEDENKET IHRER UND DER OPFER ALLER KTRIEGE IHRE SCHICKSALE MAHNEN UNS ZUR VARSÖHNUNG
    Místo nich byl zřízen pro celé tehdejší město Brno velký hřbitov na sever od dnešní Antonínské ulice podél dnešní Kounicovy ulice. Byl několikrát rozšiřován, naposledy v roce 1866, takže dosáhl dvojnásobku své původní rozlohy (z původních 3 ha na téměř 7 ha). Na ploše tohoto bývalého hřbitova byl v r. 1897 postaven komplex budov kněžského alumnátu (dnes škola), část pozemku byla přeměněna na botanickou zahradu, část na dnešní Tyršův sad (po r. 1906) a zbytek dán k dispozici pro stavbu sokolského stadionu a Husova sboru na Botanické ulici.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00