Jak na věc


café archa zlín otevírací doba sobota

Vzpomínkové setkání na počest Pavly Lidmilové

    Čtení a diskuse s česko-maďarsko-polským simultánním tlumočením.se uskuteční v pondělí 11. června 2018 od 19.00 v Maďarském institutu, Rytířská 25–27, Praha 1.
    Srdečně zveme na vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže Jiřího Levého ročník 2017/2018. Uskuteční se v kavárně Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1 – Staré Město ve čtvrtek 14. června 2018 od 15:00. Po vyhlášení následuje překladatelská dílna - práce nad zaslanými texty.
    Zajímají-li vás odpovědi na tyto a další otázky s překladatelstvím umělecké literatury spojené, přijďte ve čtvrtek 14. 9. v 19:00 do Knihovny Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1.
    Na začátku večera byly oznámeny výsledky hlasování o knize století. U odborné veřejnosti získaly největší počet hlasů Haškovy Osudy dobrého Švejka, u široké veřejnosti Jirotkův Saturnin. Udílení cen vysílala ČT art, v jejímž archivu je možno záznam večera zhlédnout.


Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

    Listopadoví Bubeníčci se tentokrát konají v neděli 3.11. Doufáme, že to nebude na překážku Vaší hojné účasti! Tomáš Škrdlant představí překlad titulu Sara Baume, Vyšlapaná čára (vydal Odeon) za osobní účasti překladatelky Alice Hyrmanové McElveen, která dostala za překlad předchozí knížky Sary Baume cenu Magnesia Litera. Číst budou Marie Štípková a Hana Kofránková. Hudební doprovod Michal Turek (cello).
    Umíte ukrajinsky a baví vás překládat? Přihlaste se do 3. ročníku překladatelské soutěže, kterou společně vyhlašují Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů, Ústav východoevropských studií FF UK a Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.
    Cena Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad uplynulého roku byla pod záštitou Dilia udělena v prostorách pražského Goethe-Institutu 8.10.2019
    Obec překladatelů pořádá i v zimním semestru 2018/ 2019 kurzy literárního překladu, v nichž zájemci o překládání literatury mohou dát své zálibě pevnější základy a prohloubit a rozšířit si praktické dovednosti a nezbytné znalosti v oboru. Z předchozích zkušeností s vedením těchto kurzů počítáme se 4-6 účastníky v jedné jazykové skupině s tím, že účast je možná také korespondenční formou.


Café Imperial - Bar, Kavárna, Restaurace

    Porota soutěže Magnesia Litera zveřejnila nominace knih na literární ocenění Magnesia Litera 2017. Koneční vítězové budou slavnostně vyhlášeni 4.dubna 2017. Na Literu za překladovou knihu porota nominovala tyto tři tituly:
    Se zpožděním jsme se dozvěděli, že 25. listopadu zemřela ve věku 88 let Jitka Hamzová, redaktorka a překladatelka poezie a řady náročných výtvarných textů z francouzštiny (viz databázi osobností překladu na našich webových stránkách http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/H/HamzovaJitka.htm.
    Díváte se do tiráže knih? Je vám jasné, co dělá odpovědný redaktor, co editor, co korektor? Neplete se to dnes? Nezaměňují někteří nakladatelé redakci za korekturu? Vědí vůbec dnešní redaktoři, v čem spočívá jejich úloha? A vědí překladatelé, co mají a mohou od redaktora chtít? Jaké jsou nebo by měly být kompetence a odpovědnost těch, kdo se podílejí na vzniku překladové knihy? Kdo má odpovědnost za konečný text?


Návrhy na Cenu Josefa Jungmanna

    Dne 2.6. zemřel ve věku 77 let vynikající překladatel z angličtiny Jaroslav Kořán. V 70. letech pracoval na Barrandově, za pobuřování pak strávil rok ve vězení, po propuštění se živil jako strojník. Stál u zrodu Občanského fóra, v letech 1990 a 1991 byl prvním porevolučním pražským primátorem.
    Porota zhodnotila překlad nejen jako servilně doslovný, plný faktických i pravopisných chyb, ale především jako překlad, který roubuje na češtinu anglickou syntax i idiomy a projevuje tedy neznalost zásad, jimiž by se měli překladatelé beletrie do češtiny řídit.
    OP jako tradičně instaluje na veletrhu vitrínu s knihami, které se ucházejí o Cenu Josefa Jungmanna, výstava bude též věnována překladům knih z Latinské Ameriky. V pokračování článku uvádíme akce OP nebo našich členů, kteří nás o nich informovali. Celkový program je k dispozici na webových stránkách veletrhu (http://sk2019.svetknihy.cz/cz/home/program/).


Uzávěrka Jiřího Levého posunuta

    V nakladatelství Lingea s. r. o. vychází jednosvazkový oboustranný slovník moderní hebrejštiny, který se jako první věnuje hebrejštině moderní (ivrit modernit), na rozdíl od dříve vydaného slovníku biblické hebrejštiny (ivrit tanachit). Při práci na hebrejské části autoři vycházeli z hebrejských výkladových a překladových slovníků, z internetových zdrojů, ale také z řady encyklopedií a specializovaných slovníků. Česká část je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku, který se vytváří od roku 2001. Slovník obsahuje frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické a právní. Slovník, který uvítají zejména překladatelé ze současné hebrejštiny, bude na knižních pultech od 14. 2. 2017.
    Ve dnech 20. a 21. října 2017 se koná již 27. ročník Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Obec překladatelů instaluje na veletrhu stánek č. 127 v 1. patře, kde vystaví překladové tituly, jež 2. října získaly ocenění v rámci Ceny Josefa Jungmanna. V pátek 20. října od 14.00 krátce představí veřejnosti Anticenu Skřipec, její cíle a smysl.
    Při této příležitosti bylo Robertu Roreitnerovi předáno Stipendium Hany Žantovské (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského) na překlad Pindarových Pýthijských zpěvů z klasické řečtiny (vydá Academia).
    Rezidenční program Saari ve finském městě Mynämäki je zaštítěný nadací Kone a určený umělcům, spisovatelům, básníkům, překladatelům, kurátorům, kritikům a uměleckým kolektivům. Rezidenti mají možnost pracovat na konkrétním projektu v klidném prostředí finského venkova a v rámci doprovodného programu navázat spolupráci s ostatními rezidenty.


Česká sinologie ztratila významného překladatele

    Z překladu Šimona Pellara, oceněného Cenou Josefa Jungmanna za uplynulý rok, čtou Hana Kofránková, Josef Somr a Libor Vacek. Zpívá Přemysl Rut. Pořádá sekce Obce překladatelů "Bubeníčci".
    Zlatá stuha, výroční cena pro nejlepší české autory, překladatele a ilustrátory knih pro děti a mládež, byla 16. dubna udělena již po šestadvacáté. Soutěž vyhlašují a pořádají Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů, Obec překladatelů a Památník národního písemnictví.
    Při této příležitosti bude uděleno také Stipendium Hany Žantovské na překlad poezie.Za finanční pomoc děkujeme DILIA, pod jejíž záštitou se Cena Josefa Jungmanna uděluje, Hlavnímu městu Praze, Nadaci ČLF a Goethe-Institutu v Praze.


Magnesia Litera 2017 - nominace za překlad

    Dne 15. června 2019 ve 20:00 v Café Pavlač (Víta Nejedlého 23, Praha 3, Žižkov) proběhne již jedenácté čtení z překladů, poslední z pravidelných překladatelských večerů před prázdninovou přestávkou. Pořádá skupina Tvrdohlavá překladatelská stvoření. Tentokrát se bude číst z nového překladu knihy Francise Scotta Fitzgeralda Něžná je noc (Petr Stadler) a z románu Zeldy Fitzgeraldové Věnujte mi valčík (Kateřina Klabanová). Přijďte si poslechnout naše kolegy a strávit příjemný sobotní večer v inspirativním prostředí žižkovské kavárny.
    Cafe Restaurant Palanda byl otevřen na jaře roku 2008. Je rozložen do dvou pater a koncepčně se řadí mezi typická francouzská bistra. Nabídka jídel obsahuje typické francouzské speciality a to nejlepší z kuchyně americké. Mezi hlavní speciality restaurace patří velký výběr jedinečných salátů, medová kuřecí křidélka, jídla připravovaná na horkém kameni, nebo tradiční King Cheese Burger za bezkonkurenční cenu. Jsme přesvědčeni a naši hosté nám dávají za pravdu, že naše kuchyně patří k nejlepším ve městě. Přijďte ochutnat..
    Termín podání přihlášek: elektronicky na email eliasova@dilia.cz do 28. února 2019 (součástí přihlášky je stručný profesní životopis studenta, krátký motivační dopis a testovací překlad). Přihlášku a testovací překlad najdete zde. Účastníci obdrží stipendium: 5000 Kč. Počet míst: 3
    Obec překladatelů zve příznivce hodnotné literatury a dobrých překladů na čtení z knih, které z angličtiny a španělštiny přeložil Antonín Přidal a z jihoslovanských jazyků Dušan Karpatský.


Vyhlášení překladatelské soutěže pro ukrajinisty

    Jednota tlumočníků a překladatelů pořádá ve dnech 1. a 2. listopadu 2019 v K-centru na Senovážném náměstí 23 v Praze 1 své tradiční Jeronýmovy dny. Několik pořadů připravila ve spolupráci s OP. V sobotu 2. 11. ve 13.00 (přízemí, sál 16) proběhne překladatelký „duel“ našich kolegů Viktora Janiše a Richarda Podaného. Možnostem využití překladových programů v literárním překladu budou věnovány páteční vystoupení prof. Andrew Rothwella ze Swansea University a Dagmar Heeg (14.30 a 16.00). Předběžný program, hojně zaměřený na nové technologie v překládání a tlumočení, najdete na https://www.jtpunion.org/Akce/2019/JERONYMOVY-DNY-2019 .
    Laureátkou letošního ročníku Magnesia Litera za překladovou knihu se stala Alice Hyrmanová McElveen za překlad románu irské autorky Sary Baumeové (*1984) Jasno lepo podstín zhyna. Knihu přeloženou z angličtiny vydalo nakladatelství Odeon. Překladatelce upřímně blahopřejeme. Více v rubrice Představujeme.
    Je stav našeho současného překladatelství krásné literatury skutečně na takové úrovni, jak se traduje? Může být překladatelství atraktivním povoláním pro mladé? Upadá jeho prestiž? Jaké poměry panují na knižním trhu s překladovou literaturou? Co vlastně dělají zájmové organizace (Obec překladatelů a Jednota tlumočníků a překladatelů)? Jaká je vize současného uměleckého překladu?


Překladatelé diskutují s právníkem

    S lítostí oznamujeme, že 18. května zemřel dlouholetý redaktor nakladatelství Paseka Milan Macháček. Po celý svůj profesní život se věnoval redigování překladové literatury. V oboru patřil k absolutní špičce. Pečlivý, podnětný, zodpovědný, a navíc velmi milý a hodný člověk. Redakčně se podílel na českém vydání mnoha titulů především anglické, americké a kanadské literatury (Rushdie, Nabokov, Munroová aj.), ale i na překladu knihy Pískový vrch polské autorky Joanny Batorové, za který Iveta Mikešová obdržela Jungmannovu cenu, a na dalších oceněných překladech. Za jeho skvělou redakční práci mu OP loni udělila Krameriův vinš. Redaktor totiž stále zůstává tím, kdo je téměř neviditelný, ale přitom má velký podíl na konečném vyznění překladového díla. Nejenom Paseka, ale celá překladatelská a nakladatelská obec ztrácejí v Milanu Macháčkovi vstřícného spolupracovníka a vynikajícího člověka.
    Hluboce zarmouceni oznamujeme, že ve věku nedožitých 94 let zemřel 12. března 2018 náš respektovaný kolega Jiří Honzík, literární historik, rusista, vysokoškolský učitel, kulturní žurnalista, překladatel z ruštiny a z němčiny. Byl zakládajícím členem Obce překladatelů a působil v prvních letech po jejím založení ve výboru..
    31. ledna 2019 od 18:00 se bude v Kampusu v Hybernské ulici 4 konat první setkání s novými členy OP. Od této neformální akce si slibujeme motivaci členské základny, vzájemné osobní poznání, získání nových podnětů, ale také nápady, jak by si noví členové představovali vlastní zapojení do činnosti OP. Pokud se akce setká s odezvou, rádi bychom takové setkání s novými členy uspořádali i příští rok. Jsme přesvědčeni o tom, že zaslání přihlášky, její schválení a následné vyrozumění o přijetí do OP nemůže vynahradit osobní setkání. Další informace na našem facebooku,


Uzávěrky návrhů na ceny Obce překladatelů

    V úterý 8. října 2019 byla v prostorách prostorách pražského Goethe-Institutu vyhlášena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2018. Získal ji Vladimír Medek.
    Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK srdečně zve členy OP na jarní přednáškový běh Kruhu přátel českého jazyka, který začíná příští středu (tj. 6. 3. 2019). Program přednášek včetně anotací je dostupný na webové stránce https://ucjtk.ff.cuni.cz/kpcj/aktualni-program/.
    Obec překladatelů reaguje otevřeným dopisem na skandální výroky p. Tomáše Kňourka, člena Rady ČRo, uveřejněné v pátek 27. 7. v Parlamentních listech. Jeho názory na vysílání stanice Vltava, kde v úryvku z románu Alana Hollinghursta Linie krásy zazněla slova, která prý ve slušné společnosti v rádiu zaznít nemají, nelze akceptovat. K případu se vyjádřila v dopise Radě Českého rozhlasu, který zveřejnil ČRo Vltava, překladatelka Michala Marková Obec překladatelů stanovisko kolegyně Markové plně sdílí a podporuje jej svým stanoviskem, vyjádřeným též v otevřeném dopise, uvedeném níže:


Autorské čtení Encarny Castillo

    Polský Institut knihy vyhlašuje překladatelský program pro rok 2019, jehož cílem je mezinárodní propagace polské literatury. Program nabízí finanční podporu nakladatelům, kteří mají zájem o publikaci polské literatury v cizím jazyce.
    Institut uměni – Divadelní ústav (IDU) zve na literární večer s účastníky Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele. Hosty letošní jarní sezóny jsou spisovatelka a malířka Daniela Šafránková (Česko), spisovatel a básník Andrzej Muszyński (Polsko), básník a překladatel Marcell Szabó (Maďarsko) a básník a spisovatel Erik Šimšík (Slovensko). Moderuje Tereza Semotamová. Ukázky z děl čte herec Kajetán Písařovic.
    Dne 23. 1. 2017 zemřel indolog a mongolista Jaroslav Vacek (nar. 1943), bývalý děkan FF UK v Praze. Vystudoval sanskrt a tamilštinu, v roce 1976 založil na UK v Praze studia mongolistiky. Byl autorem učebnic mongolštiny, překladatel z mongolštiny a sanskrtu. V roce 2010 obdržel za svou práci v oboru mongolistiky vyznamenání Mongolské republiky Nairamdal Medal. K významným překladům patří jeho překlad Bhagavadgíty.


Zvolte typ poptávené firemní či jiné soukromé akce:

    V rámci programu mimo jiných vystoupí od 10.00 Mgr. BcA. Viktor Košut (advokát) na téma překladatelských (nakladatelských) smluv. Více informací na http://www.jtpunion.org/Akce/2019/MLADY-JERONYM-2019.
    Oznamujeme s pohnutím, že dne 15. 9. ve věku nedožitých 99 let zemřel zakladatel české baltistiky a překladatel poezie baltských národů, univerzirní profesor Radegast Parolek. Více o jeho životě a bibliografii - viz naši databázi.
    Máte „v šuplíku“ úryvek z překladu knihy, která by v češtině rozhodně neměla chybět? Chcete se v krátkém čase seznámit se zástupci tuzemských nakladatelství? Chcete získat nebo si osvěžit profesní kontakty?
    Naše kolegyně Marie Havlíková byla u příležitosti portugalského státního svátku 10. června vyznamenána Zlatou medailí vlády Portugalské republiky za zásluhy. Oceněna byla nejenom za překladatelskou činnost, ale i za výukovou, za práci na učebnicích či na slovníku lusofonních spisovatelů. Medaili Marii Havlíkové předala paní velvyslankyně Manuela Franco. Dodatečně lahopřejeme!


S Michaelou Jacobsenovou nad Čárami života

    S lítostí oznamujeme, že dne 2. května zemřel překladatel z bulharštiny, literární historik, komparatista a folklorista Vladimír Kříž (1951-2019). Přednášel bulharskou literaturu na FF UK, zaměřoval se především na literaturu 19. století. Bádal také v oblasti slovanského folkloru, zabýval se vztahy literatury a folkloru a srovnávací genealogií. Bibliografii jeho překladů najdete zde. Roku 1991 založil a řídil nakladatelství Euroslavica, které je orientováno zejména na odbornou produkci z oblasti slovanské filologie.
    V neděli 7. dubna byly na Nové scéně ND uděleny ceny Magnesie Litery za nejvýraznější knižní počiny roku 2018. V kategorii překladové knihy byl porotou nejvýše ohodnocen překlad Jarky Vrbové knihy norského autora Mortena A. Strøksnese Kniha o moři. Umění lovit ve čtyřech ročních obdobích na otevřeném moři z gumového člunu žraloka grónského. Televizní anotaci k dílu lze zhlédnout na webové adrese https://www.magnesia-litera.cz/kniha/kniha-o-mori/. Vítězce Jarce Vrbové srdečně blahopřejeme!
    Česká kuchyněMezinárodní kuchyněRyby a Mořské plodySteaky a steakhousyItalská kuchyněPizzaVegetariánské pokrmyMoravská kuchyněZvěřinaMexická kuchyněAmerická kuchyněAsijská kuchyněŘecká kuchyněFrancouzská kuchyněJaponská kuchyněZážitková gastronomieČínská kuchyněValašská kuchyněIndická kuchyněMaďarská kuchyněAnglická kuchyněVietnamská kuchyněThajská kuchyněŠpanělská kuchyněBrazilská kuchyněArabská kuchyněIndonéská kuchyně


Aféra Porno na Vltavě pokračuje

    S hlubokou lítostí oznamujeme, že v úterý 31. ledna 2017 zemřel překladatel ze srbocharvátšiny a jiných jihoslovanských jazyků Dušan Karpatský, zakládající člen Obce překladatelů, její někdejší místopředseda a do posledních chvil i obětavý spolupracovník. Byl nositelem Státní ceny za překladatelské dílo a držitelem řady dalších překladatelských cen. Obec překladatelů jej povolala do své Síně slávy jakožto "člověka, který zdaleka nebyl jenom překladatelem, protože překladatelské povolání změnil v široké poslání a stal se skutečným kulturním prostředníkem a spojovníkem mezi literaturou a kulturou českou, respektive československou a literaturami jihoslovanskými. Před rozsahem a hodnotou jeho překladatelského díla se musíme jen klanět. Byl také významným kulturním novinářem a publicistou, a jak dokazuje jeho nedávno vydaný Listář, iniciátorem živých vztahů mezi osobnostmi naší kultury a umění a kultury charvátské, srbské nebo bosenské." Takto Dušana Karpatského uvedl do našeho překladatel
    V neděli 7. dubna ve 20.20 vysílá Česká televize na kanálu ČT art přímý přenos udílení cen Magnesie Litery za nejvýraznější knižní počiny roku 2018. Na Literu za překladovou knihu byly nominovány tyto tituly:
    Blíží se datum, dokdy mohou nakladatelé, redaktoři, překladatelé i čtenáři navrhnout překladové tituly na Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku. Kromě kvality je stěžejní i vročení 2017.
    Spolek Litera vyhlašuje 16. ročník výročních knižních cen Magnesia Litera. Porotci budou rozhodovat o vítězných titulech v deseti kategorích včetně překladové. Nakladatelé a jiné právnické i fyzické subjekty mohou přihlašovat knihy do soutěže do 20. ledna 2017. Podmínkou je vyplnění přihlášky a zaslání dvou až pěti výtisků přihlašovaného titulu. Více na http://www.magnesia-litera.cz/.


Anglista Petr Eliáš o překládání

    Je nám líto, že musíme ohlásit smutnou zprávu: dne 17. září 2017 zemřela naše členka Eva Kondrysová, významná překladatelka z angličtiny. Pracovala dlouhá léta jako redaktorka v nakladatelství Odeon a také jako redaktorka časopisu Světová literatura. V době nesvobody zaštítila svým jménem mnoho překladatelů, jejichž jméno v tiráži bylo nežádoucí. Obětavě organizovala celý systém "pokrývání" mnoha dalších zamlčovaných překladatelů. Protože jí kvalita překladu nebyla nikdy lhostejná, po roce 1989 stála u zrodu Anticeny Skřipec. Na jejím kontě je okolo sedmdesáti přeložených titulů z anglické a americké literatury. Její zásluhou můžeme číst v češtině takové autory jako Robert Penn Warren, Sinclaire Lewis, Pearl S. Bucková, Saul Bellow, Joyce Carol Oatesová, John Updike a další, a to ve vynikající kvalitě. Přeložila také šest románů Jane Austenové, autorky, která byla její celoživotní láskou, a díla dalších anglických autorů, například Lawrence Durrella, Davida Lodge a dalších. Na vysoké l
    Obsáhlé překladatelské dílo Pavly Lidmilové bude přiblíženo ukázkou knih. K vidění bude i výstava Autopsychografie / Neklid obrazu a slova, v níž se prolíná literární tvorba Fernanda Pessoy, kterou Pavla Lidmilová přeložila do češtiny, s ilustracemi českého malíře Jiřího Vovse.
    Portugalské centrum v Praze a Společnost českých portugalistů pořádají událost, která připomene život a dílo významné překladatelky z portugalsky psaných literatur Pavly Lidmilové, jež zemřela na konci ledna tohoto roku.


Setkání s novými členy Obce překladatelů

    Děkujeme všem, kteří o kurzy uměleckého překladu projevili o prázdninách zájem. Se začátkem nového akademického roku bychom rádi připomněli, že do dílen literárního překladu máte možnost přihlásit se ještě teď. Nabízíme je nejenom účastníkům Překladatelské soutěže Jiřího Levého, pořádané Obcí překladatelů, ale i širší veřejnosti. Kurzy v rozsahu jednadvaceti hodin, jejichž seskupení do podvečerních či víkendových bloků přizpůsobujeme možnostem účastníků, probíhají v sídle OP a účastníci si je hradí ve výši 2700,- Kč. Pocházíte-li ze vzdálenějších koutů republiky, můžete se účastnit korespondenční formou přes Skype. Při rozboru předem vypracovaných překladů několika kratších povídek se přesvědčíte, že literární překlad vyžaduje tvůrčí přístup podložený důkladnou interpretací textu a znalostí kontextu autorova života a díla, že nemá jen jedno svazující řešení, že je třeba zbavit se ostychu a s citem pro autorův styl využívat bohatství češtiny v pokorné službě originálu. U delších textů b
    Poroty literární soutěže Magnesia Litera zveřejnily v úterý 6. března nominace v jednotlivých kategoriích. Na cenu za překladovou knihu jsou navrženy tyto tituly:
    RestauraceBarPizzerieKavárnaHotelPivniceVinárnaUbytováníPenzionVinný sklepJídelnaHospodaCukrárnaČajovnaRychlé občerstveníKlubDiskotékaMotorestHernaMenza
    Při této příležitosti bylo uděleno Stipendium Hany Žantovské na překlad poezie (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského) Danielu Soukupovi, a to na sbírku Lidský řetěz irského básníka Seamuse Heanyho.
    Přineste svou oblíbenou knihu a přijďte se s ostatními čtenáři jejich překladů podělit o pasáže, které máte rádi. Nechcete-li číst, nevadí. Rádi mezi sebou přivítáme i pouhé posluchače.
    S politováním oznamujeme, že dne 17. července zemřel Radoslav Nenadál, anglista, literární vědec, spisovatel a významný překladatel. Poslední rozloučení se koná v pondělí 23. července 2018 ve 13.15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze - Motole.


Nominace na CJJ 2019 - užší výběr

    Další rozhovor s cyklu rozhovorů s překladateli uveřejnil portál iliteratura.cz. Tentokrát Marie Hajdová zpovídala překladatele ze severských jazyků, angličtiny a němčiny Roberta Novotného. Rozhovor můžete číst na http://www.iliteratura.cz/Clanek/40095/novotny-robert
    Soutěž Jiřího Levého pro mladé překladatele (věkový limit 35 let): uzávěrka k zaslání příspěvků - konec ledna 2017. V nadcházejícím ročníku soutěže jsou vypsány tyto kategorie: (1) Umělecká próza; (2) Poezie; (3) Kritika a teorie překladu. Rozsah a specifikace soutěžní ukázky viz webové stránky OP: http://www.obecprekladatelu.cz/soutez-jiriho-leveho.htm. Soutěžní ukázky posílejte do sekretariátu OP (Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2) a elektronicky s uvedením hesla na adresu soutez@obecprekladatelu.cz.
    Mezi autory, jejichž knihy převedla z polštny do češtiny, patří např. Sławomir Mrożek, Witold Gombrowicz, Stanisław Lem, Karol Wojtyła, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, či Mariusz Szczygieł. Více k její bohaté bibliografii najdete v naší databázi zde.


Překladatelské čtvrtky v Goethe-Institutu

    Překladatelka, esejistka, publicistka, autorka rozhlasových pořadů Anna Kareninová obdržela tuto cenu za dosavadní překladatelské dílo v oblastech krásné literatury a filmu. Vystudovala francouzštinu a italštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala v redakci nakladatelství Odeon, jako šéfredaktorka revue Světová literatura a šéfredaktorka nakladatelství Český spisovatel. Do češtiny převedla tituly Guillauma Apollinaira, Marguerite Durasové, Reného Chara, Michela de Ghelderode, Tommasa Landolfiho nebo Nathalie Sarrautové. Poslední dekády se soustřeďuje na překlady kompletního díla romanopisce Louise-Ferdinanda Célina a básníka Ezry Pounda (obojí pod hlavičkou brněnského nakladatelství Atlantis). Je autorkou monografie Céline v Čechách (2010). Zabývá se dlouhodobě i překlady filmovými (Antonioni, Fellini, Greenaway, Godard, Truffaut, Visconti ad.). Srdečně blahopřejeme!
    Internetový literární portál iliteratura.cz začal uveřejňovat rozhovory s překladateli. Seriál začíná rozhovorem s překladatelkou Petrou Diestlerovou, která se věnuje převážně překladům angloamerické prózy. Zpovídá Marie Hajdová. Rozhovor najdete na: http://www.iliteratura.cz/Clanek/39849/diestlerova-petra
    Goethe-Institut zahajuje v knihovně 23. 5. v 19.00 novou řadu setkávání, kterou pojmenoval „Sem a tam. Překladatelské čtvrtky v knihovně“. Bude v ní představovat nové české překlady knih, které vycházejí s podporou Goethe-Institutu, v neposlední řadě chce zdůraznit důležitou práci překladatelů a překladatelek. V květnovém setkání se bude mluvit o románu Marion Poschmann, o fascinaci Japonskem, o překladatelské práci. Srdečně zveme všechny germanisty.


Pozvánka na večer s Aritmetikou bohů

    V sobotu 21. ledna 2017 zemřel ve věku 85 let lingvista a překladatel Václav A. Černý. Po dlouhá léta byl u nás jediným odborníkem na kavkazské jazyky, z nichž také převážně překládal, přestože jeho překladatelský záběr byl mnohem širší (ruština, angličtina, němčina, francouzština, havajština a čerkeština). Celkem ovládal na třicet jazyků a přeložil několik desítek knih. Věnoval se též popularizaci lidových pohádek, bájí a mýtů z kavkazské oblasti. Byl také autorem řady učebnic a slovníků. Pracoval v Orientálním ústavu ČSAV, odkud musel na počátku 80. let z politických důvodů odejít. Po roce 1989 se do Orientálního ústavu nakrátko vrátil. Na počátku 90. let obdržel gruzínskou státní cenu za překladatelské dílo. V roce 2015 byl oceněn Řádem prezidenta Gruzie za celoživotní zásluhy o šíření gruzínské literatury a kultury. Poslední rozloučení s Václavem A. Černým se bude konat 31. ledna v 15:00 ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze.
    Setkání nad knihou Čáry života od Ingeborg Bachmannové (v roce 2016 vydal Opus), číst se bude též z korespondence I. Bachmannové a P. Celana Čas srdce. Hostem večera je překladatelka Michaela Jacobsenová, pořad připravuje a moderuje Hana Kofránková.
    Pro ty, kdo chtějí podpořit kulturní rozmanitost Evropy a jejích menšin, uvádíme odkaz na podrobné informace a formulář petice: http://www.minority-safepack.eu/ .


Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017

    S lítostí sdělujeme, že nás navždy opustil literární historik a teoretik, rusista a komparatista, překladatel z ruštiny, náš kolega Vladimír Svatoň (19. 7. 1931 - 26. 12. 2018). Publikoval řadu statí z dějin ruské literatury 19. století. Pomáhal zakládat Centrum komparatistiky na FF UK a založil akademický časopis Svět literatury. Z ruštiny přeložil například Michaila Bachtina a literárně vědní práce K. K. Vaginova a A. P. Skaftymova. Významaná je jeho kniha Pokusy o renesanci Západu: literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století, na které se podílel s profesorkou Annou Houskovou. Bude chybět nejen nám, ale především studentům, kteří na něj s obdivem vzpomínají.
    V překladové části soutěže porota ve složení Dominika Křesťanová (předsedkyně), Alena Pokorná, Martina Knápková a Jitka Jindřišková vybrala z kandidátů nominovaných v jednotlivých kategoriích tyto překladatele: Davida Petrů (v kategorii beletrie pro děti), Barboru Puchalskou (beletrie pro mládež) a Richarda Podaného (literatura faktu pro děti a mládež).
    Zveme Vás k příjemnému posezení v Restaurant De La Place v centru Prahy, v blízkosti Masarykova nádraží. Nabídka zahrnuje polední menu, široký výběr z domácí a zahraniční kuchyně. Dále nabízíme velké množství horkých i chlazených nápojů, alkoholických a nealkoholických koktejlů. Přijďte si k nám vychutnat naší příjemnou atmosféru. Těšíme se na Vaší návštěvu.


Kurzy literárního překladu 2017/2018

    České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně zvou členy OP do nově zrekonstruované knihovny Pražákova paláce na besedu o knize Jak se dělá galerie a jejím ruském překladu. Knihu vydala v roce 2016 právě Moravská galerie a odhaluje v ní dětským čtenářům své taje, jak se dělají výstavy nebo jak se galerie vyvíjely v průběhu staletí. Český originál představí jeden z jeho autorů, Rostislav Koryčánek.


Rozhovor s překladatelem Robertem Novotným

    S lítostí oznamujeme, že nedlouho před svými 87. narozeninami zemřela významná překladatelka z portugalské a brazilské literatury Pavla Lidmilová. Odchodem Pavly Lidmilové (2. 2. 1932 - 25. 1. 2019) ztrací česká portugalistika výjimečnou osobnost. Vystudovala španělštinu a češtinu na FF UK v Praze, ale celý život se věnovala porutgalsky psaným literaturám, ať už portugalské nebo brazilské. Portugalština jí učarovala při práci redaktorky zahraničního vysílání Československého rozhlasu, kde se při práci setkávala zejména s brazilskými kolegy. V letech 1969-1992, kdy oficiálně odešla do důchodu (překladům se však věnovala až do pozdního věku), pracovala v Československé akademii věd, kde se celoživotně zabývala právě portugalsky psanými literaturami. Její citlivý výběr autorů napomohl tomu, že brazilská literatura v jejích překladech ukotvila brazilskou realitu v českém kulturním prostředí. Její překladatelská bibliografie je přepestrá a přebohatá (kompletní bibliografie překladů zde). Př
    Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017 byla udělena na Nové scéně Národního divadla v neděli 22. října - bohužel in memoriam - anglistce Evě Kondrysové. Paní Kondrysová zemřela 17. září (viz naši aktualitu níže) krátce poté, co se o udělení státní ceny dozvěděla. Její jméno zůstane navždy spojeno především s legendární značkou Odeon a knihami Agathy Christie, Jane Austenové, Henryho Fieldinga nebo Johna Updika. Její kolegové z Obce překladatelů nesmírně litují, že své dlouholeté a vážené člence nemohli k zaslouženému ocenění osobně pogratulovat.


Rozhlasové setkání s Jarmilou Emmerovou

    Nakladatelé navrhli porotě OP celkem 72 překladových titulů k ocenění v rámci Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku. Knihy byly vystaveny spolu s překlady oceněnými v loňském roce v samostatné vitrině OP na Světu knihy (viz naše fotogalerie). Porota ve složení Václav Jamek (předseda), Dagmar Hartlová, Magdalena Štulcová, Olga Uličná a Jan Zelenka spolupracuje vzhledem k šíři zastoupených jazyků s dalšími odbornými poradci. Seznam návrhů podle abecedního pořadí jazyků naleznete zde.
    Jednota tlumočníků a překladatelů zve zájemce na sobotu 21. 4. 2018 k účasti na své tradiční jarní akci, tentokráte na téma Etika v překladatelské a tlumočnické profesi. Vstup volný, registrace netřeba. Více na http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/MLADY-JERONYM.
    Vzpomínat a číst z jeho překladů budou Hana Kofránková, Taťjana Medvecká, Jana Mertinová, Markéta Potužáková, Stanislav Rubáš a Jan Zelenka, Joskovy texty zazpívají Martin Doucha, Martina Kafková a Přemysl Rut.
    Nakladatelství HAVRAN srdečně zve na setkání s francouzskou spisovatelkou Katrinou Kaldou při uvedení českého překladu knihy Aritmetika bohů. Z francouzštiny přeložila Helena Beguivinová.


Autorské čtení Bronky Nowické a pocta překladatelce Heleně Stachové

    Jiří Dědeček a Rachid Khalil z PEN klubu zvou naše členy i nečleny na film ZER kurdského režiséra Kazima Öze, který už získal řadu ocenění na různých festivalech. Přijďte na půvabnou orientální road movie, plnou krásných scenérií tajuplného Kurdistánu. Na příběh hledání vlastních kořenů a dávného rodinného tajemství. Přijďte si popovídat s režisérem Kazimem Özem, který bude promítání přítomen.
    Moderní hotel nabízející komfort v příjemné a klidné atmosféře, má ideální polohu v obchodním a kulturním centru jen pár kroků od historického centra Prahy, blízkost metra a MHD zaručuje pohodlné spojení po celé Praze.
    Dne 9. 5. 2019 zveřejnila Obec překladatelů na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy výsledky 25. ročníku Anticeny Skřipec. Porotci Jiří Hanuš (předseda), Milada Matějovicová a Kateřina Brabcová se rozhodli udělit Skřipec Ondřeji Duhovi za překlad románu Pohřešuje se prezident (napsali James Patterson a Bill Clinton, vydal Kalibr 2018).
    Spolu s Prahou městem literatury a Památníkem národního písemnictví zveme na autorské čtení španělsky píšící katalánské spisovatelky Encarny Castillo, která pobývá v Praze na stipendijním pobytu. Setkání se koná ve čtvrtek 26. dubna od 19:00 v Malé vile Památníku národního písemnictví v Pelléově ulici 20, Praha 6. Večer moderuje Anežka Charvátová, ukázky z knih přednese Kajetán Písařovic.


Václav Jamek představuje Eberhardta Hauptbahnhofa

    České literární centrum a Svět knihy Praha 2018 vás zvou na setkání s nakladateli formou speed datingu. To proběhne v rámci Profesního fóra Světa knihy ve čtyřech jednotlivých blocích . K účasti budou pozváni redaktoři nejvýznamnějších českých nakladatelství vydávajících překladovou literaturu.
    V pátek 20. října je veletrh otevřen od 10 do 19 hodin, v sobotu 21. října od 9 do 17 hodin. Podrobné informace o veletrhu na https://veletrh.hejkal.cz. Budete-li mít čas a cestu kolem, nenechte si havlíčkobrodský veletrh ujít.
    Pořádání akcíLetní zahrádkaExtra salónekNekuřácká částParkingTVKlimatizaceCateringKoktejlyVstup se psyTočená kofolaWiFiProjektorDětský koutekRozvoz jídelNekuřácký podnikMíchané nápojeGrillBezbariérováTerasaPivo z tankuDegustaceŽivá hudbaBioRozvoz pizzaKulečníkŠipkyFotbálekDIABowlingFair tradeZabíjačkové hodyBilliardSaunaVodní dýmkaBazénZimní zahrádkaKuželkyBezlepkový programLázeňské zařízení
    Kdo by neznal jméno Miky Waltariho? Existují ale také jiní finští spisovatelé, a to i v českých překladech. Poznejte jejich překladatele naživo, přestanou pro vás být pouhým jménem z tiráže.


Jarní běh Kruhu přátel českého jazyka

    V pondělí 5. března zemřel v Praze ve věku 66 let Jan Hlavička, jeden z nejvýznamnějších autorů zlatého věku české vědeckofantastické povídky 80. let a překladatel zejména z němčiny. Oznámil to jeho nakladatel a přítel Ivo Železný, nekrolog laskavě poskytl Jan Vaněk jr.
    Obec překladatelů zve na slavnostní předání Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2017. Na večeru budou předány i další ceny a tvůrčí odměny. Přijďte mezi nás, přijďte si poslechnout ukázku z oceněného překladu, jste srdečně zváni. Platí pro členy OP i pro všechny příznivce dobrého překladu. Pozvánka s podrobnostmi po rozklinutí celého článku.
    Srdečně všechny zveme na slavnostní podvečer u příležitosti udílení Ceny Josefa Jungmanna a dalších tvůrčích ocenění za nejlepší literární překlady vydané v roce 2018
    Zveme zájemce na druhou německo-českou překladatelskou dílnu ViceVersa, která překladatelkám a překladatelům z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny umožní společně pracovat na předložených projektech, diskutovat o překladatelsky relevantních tématech a pracovně-politické situaci.
    ANTICENA SKŘIPEC SE LETOS UDĚLÍ JIŽ VE ČTVRTEK 9. 5. V 15 HODIN. POZOR, JE TO ZMĚNA – JINÝ DEN A JINÁ HODINA NEŽ OBVYKLE. Místo zůstává stejné – Velký sál ve Střední hale.


Zemřela portugalistka Pavla Lidmilová

    Pilsner UrquellBirellGambrinusKozelStella ArtoisStaropramenRadegastStarobrnoHeinekenFriscoBudweiserKrušoviceMasterStaropramen granátBernardSvijanyČerná horaLobkowiczOstravarZlatý BažantRychtářČervený drakJanáčekZlatopramenLitovelMušketýrBřezňákPrimátorEdelweissPardálBraníkKlášterPorterZubrHolbaZuluOpatChotěboř
    Morten A. Strøksnes: Kniha o moři. Umění lovit ve čtyřech ročních obdobích na otevřeném moři z gumového člunu žraloka grónského, z norštiny přeložila Jarka Vrbová, vydalo Argo, Praha;
    Kompletní seznam nominací a anotace ke všem titulům najdete zde. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku se uskuteční 4. dubna a vysílat ho bude v přímém přenosu ČT art.


Výsledky Soutěže Jiřího Levého 2018

    V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již popatnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších studujících, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je letos zaměřena na oblast současné italské dramatiky. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty.


Další podniky z okolí Café Imperial

    Počátkem roku 2017 zahájilo oficiálně svou činnost nově vznikající České literární centrum. Jeho stěžejním úkolem bude propagace české literatury v zahraničí, ale nebude to činnost jediná. České literární centrum zřídilo MK ČR a jeho správu svěřilo Moravské zemské knihovně v Brně. Sídlo však má v Praze, prozatím ve dvou kancelářích Národního domu na Vinohradech. Představou nově jmenovaného ředitele Petra Janyšky, překladatele, diplomata a končícího ředitele Českého centra ve Varšavě je získat získat pro ČLC třípodlažní budovu. Dole by měla být kavárna a veřejné prostory pro kulturní setkávání a pořady, výstavy apod., v druhém patře kanceláře a ve třetím garsonky pro ubytování zahraničních spisovatelů, bohemistů a překladatelů české litertury. ČLC by při ideálním stavu mělo mít 15 pracovníků. Vše se zatím rozjíždí a slaďují se představy. Obec překladatelů má v poradním orgánu své zastoupení - OP zastupuje překladatelka ze španělštiny Blanka Stárková. Myslíme si, že překladatelé by se na
    V úterý 29. srpna v 19.00 v Malé vile PNP promluví o své tvorbě a přečte ukázky ze svého nového románu, který píše během pražského pobytu. Ukázky budou čteny jak ve španělském originále, tak v překladech do češtiny. Pořad je z cyklu autorských čtení zahraničních rezidentů s názvem Doteky světové literatury a vznikl ve spolupráci projektu Praha město literatury a Památníku národního písemnictví.
    V pátek 20. dubna zemřel Pavel Šrut, český básník, překladatel, fejetonista, autor řady knih pro děti a písňových textů. Vystudoval anglistiku a hispanistiku na Filozofické fakultě UK, po studiích krátce pracoval jako nakladatelský redaktor. V letech 1971 – 1997 byl ve svobodném povolání, posléze působil v rozhlasové stanici Vltava. Za svá literární díla získal řadu ocenění včetně té nejvyšší, Státní ceny za literaturu (2015).


Změna data přednášky doc. Pechara

    Přinášíme, bohužel, další smutnou zprávu: dne 7. 2. 2017 nás opustil náš kolega, spisovatel, publicista a překladatel Antonín Přidal. Přeložil řadu moderních děl anglické a americké literatury (J. Heller, J. Updike, P. White a další) a také několik divadelních her španělského básníka a dramatika Federika Garcíi Lorky. V roce 2007 obdržel Státní cenu za překladatelské dílo.
    Japanistka Zdena Švarcová nás informovala o internetovém odkazu na elektronickou knihu zabývající se podrobně českou transkripcí japonských názvů, vlastních jmen apod. Překladatelé překládající z různých jazyků díla, v nichž se japonské reálie vyskytují, odkaz bezpochyby vřele uvítají. Autorky publikace Ivona Barešová a Monika Dytrtová působí na Katedře asijských studií FF UP. Publikaci si můžete stáhnout zdarma i do čtečky na adrese
    S lítostí oznamujeme, že dne 12. srpna 2019 ve věku 78 let zemřela klasická filoložka, teatroložka a překladatelka ze starověké a středověké latiny a starověké řečtiny. Přeložila řadu antických a středověkých dramat a textů spojených s antickým divadlem. Bude nám chybět.


Technologie ve službách překladatele

    Ve středu 14. března 2018 zemřela Vlasta Dvořáčková, vynikající překladatelka z polštiny, němčiny a angličtiny, autorka několika básnických sbírek a rozhlasovývh her, někdejší redaktorka Odeonu a laureátka 19. ročníku Ceny Josefa Jungmanna (za r. 2009) za překlad knihy polské básnířky Wislawy Szymborské Okamžik. Dvojtečka. Tady.
    S velkou lítostí oznamujeme další smutnou událost. Ve věku 85 let zemřela dne 30. 6. 2018 nordistka, vyskoškolská pedagožka, překladatelka z islandštiny, staroislandštiny, norštiny a dánštiny, naše kolegyně Helena Kadečková. Kromě překladů byla autorkou knih o severských autorech, severské literatuře, kultuře a dějinách. Vydala i několik knih vlastní beletrie, inspirovaných severskými motivy. Obdržela tvůrčí odměnu v rámci Jungmannovy ceny (1998). Je držitelkou islandské ceny Sokolí řád (1991) a norského Řádu sv. Olava II. (1992) a Řádu sv. Olava I. (2002). Její bohatou bibliografii překladů naleznete zde.
    Evropský stipendijní program Goethe-Institutu připravovaný ve spolupráci s Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. a kulturní nadací Saska nabízí profesionálním překladatelům německé literatury pracovní stipendium v Německu.


Kulturní akce - aktuální nabídka:

    Se zpožděním se k nám dostala zpráva, že dne 9. května navždy opustila překladatelské řady paní Tamara Sýkorová Řezáčová, překladatelka z francouzštiny a ruštiny. Bylo jí 91 let. Z ruštiny překládala například romány Konstantina Fedina či Lva Nikolajeviče Tolstého, mezi dětskými čtenáři jsou oblíbené její překlady francouzského autora Reného Goscinnyho a jeho řada knížek příběhů o chlapci Mikulášovi (Mikulášovy prázdniny, Mikulášovy patálie, Mikuláš a jeho přátelé...). Překladatelsky byla činná až do nedávné doby. Čest její památce.
    Dne 12.1.2017 zemřel PhDr. Emil Charous, CSc. (nar. 1928), absolvent bohemistiky a historie na FFUK, literární historik-slovakista, překladatel ze slovenštiny. V 60. letech působil v nakladatelství Naše vojsko a v literárním měsíčníku Plamen, od r. 1970 ve svobodném povolání (překládal, lektoroval, spolupracoval s rozhlasem). Napsal řadu recenzí, doslovů, článků i studií o slovenské literatuře a česko-slovenských literárních vztazích, vydal 75 knižních překladů moderních klasiků (Milo Urban, Jozef Cíger-Hronský, František Švantner) i osobitých autorů současných (Vincent Šikula, Ján Johanides, Rudolf Sloboda).
    Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze vás srdečně zve na představení českého vydání románu Palác snů albánského spisovatele Ismaila Kadareho. Vydalo nakladatelství Havran. Hlavním hostem bude překladatelka Hana Tomková.


Státní cenu za překlad získala Helena Stachová

    O prvním červnovém víkendu (2. 6. 2018) nečekaně zemřela Karina Havlů, překladatelka z italštiny a angličtiny, filmová historička, autorka několika úspěšných kulinářských titulů a časopiseckých sloupků. V překladu se soustřeďovala především na divadelní texty - viz její heslo v naší databázi. O datu posledního rozloučení budeme informovat.
    Debut mladé tatarské spisovatelky představí Hana Kofránková za účasti překladatele Jakuba Šedivého a dalších hostů v pátek 3. 11. 2017 v 19:30 v kavárně Divadla na Prádle, Besední 3, Praha 1
    Na podzim vyšla publikace Technologie ve službách překladatele: CAT, strojový překlad, korpusy. S jejím autorem Miroslavem Poštou jsme si povídali o významu nejnovějších překladových technologií pro literární překladatele.
    Porota soutěže pracovala ve složení Zdeněk Beran, Jarmila Emmerová, Dagmar Hartlová, Marie Zábranová a Jan Zelenka, předsedal jí Václav Jamek. Jeho proslov naleznete zde.


Stipendijní pobyt v Broumově pro překladatele z němčiny

    To, že překlad spojuje kultury a národy, překladatelé dobře vědí, ale občas není od věci to připomenout. Evropská rada asociací literárních překladatelů (CEATL) a její členské organizace včetně naší obce vytvořily k Novému roku zajímavý videoprojekt odkazující na význam literárního překladu, v tomto případě v souvislosti se 400. výročím smrti W. Shakespeara. Snímek můžete zhlédnout zde, na našem facebooku, na stránkách CEATLu i na webech jejích jednotlivých asociací. Za účast české strany děkujeme především Martinovi Hilskému, který ve filmu vystoupil, a koordinátorce naší účasti Kateřině Klabanové.
    V případě předběžného zájmu o účast na setkání zašlete prosím krátké potvrzení na adresu produkce@czechlit.cz. V předstihu Vám posléze zašleme seznam zúčastněných nakladatelů a tabulku s termíny, do které se bude třeba zapsat (kapacita je omezená).
    Mladí a začínající překladatelé mají nyní čas k poslání příspěvků do Soutěže Jiřího Levého do 31. ledna 2019. Uzávěrka se na návrh poroty posouvá z původního termínu o týden. Rádi připomínáme tuto možnost upozornit na svůj talent prostřednictvím překladu, jehož předlohu si sami zvolíte, těšíme se na vaše texty a přejeme do příštího roku hodně tvůrčích sil a příležitostí.
    Polední menu, denní menu, meníčka, meníčka-online, obědová menu, restaurace, pivnice, hospůdky, pizzerie, vinárny.. to vše v městech Praha 1, BRNO, Praha 2, Praha 5, ZLÍN, PLZEŇ, Praha 4, OSTRAVA a v mnoha dalších!


Uzávěrka návrhů na Ceny Magnesia Litera 2017

    Na den sv. Jeronýma, patrona překladatelů , se uskuteční projekt Překladatelkám přes rameno. Dvě překladatelky – Viktorie Hanišová a Marie Voslářová – budou paralelně pracovat na témže německém textu, který Goethe-Institut vybere z knih nominovaných na letošní Německou knižní cenu. Publikum vše sleduje na plátně, kam se promítá to, co se děje na obrazovkách překladatelů a navíc má možnost klást otázky a ovlivnit výsledek. Večerem provází Ondřej Buddeus.
    Začínající překladatelka Anežka Křístková, oceněná 2. místem v soutěži Jiřího Levého 2016, promluví na téma Mezi sibiřskými Samojedy aneb o překladu cestopisu finského etnografa a lingvisty Kaie Donnera (1988-1935). Příběh o tom, jak se mladík z dobře situované rodiny vypravil v roce 1911 za původními obyvateli Sibiře, Samojedy, osvojil si jejich řeč i zvyky a udělal to tak dokonale, že ho od Samojeda nepoznali.


Německo-česká překladatelská dílna ViceVersa 2018 - výzva

    Přinášíme smutnou zprávu: zemřel literární vědec a překladatel z čínštiny, profesor sinologie a srovnávací literatury Oldřich Král, laureát Státní ceny za překladatelské dílo z r. 2010. Kromě vlastní překladatelské práce přednášel dějiny čínské litertury v Orientálním ústavu AV a v 60. letech 20. století také na katedře filologie a dějin Dálného východu FF UK. V 70. letech však musel univerzitu z politických důvodů opustit. Na čínskou kulturu však nezanevřel a pracoval jako kurátor ve Sbírce orientálního umění Národní Galerie v zámku na Zbraslavi. Podílel se na organizaci výstav čínského umění a tvorbě katalogů. Některé jeho tituly musely vyjít v samizdatu. Od založení samostatného Ústavu Dálného východu byl jeho prvním ředitelem a v roce 1993 založil Centrum komparatistiky FF UK. Seznam jím přeložených děl z čínštiny je více než dlouhý. Najdete jej na http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/K/KralOldrich.htm. Bude chybět české sinologii i nám, jeho kolegům.
    Anna Kareninová se jako překladatelka věnuje především dílům Louise-Ferdinanda Célina a Ezry Pounda, ale i mnoha dalším. V roce 2011 vydala v Edici Revolver Revue knihu Céline v Čechách. Působila jako (šéf)redaktorka nakladatelství Odeon a Český spisovatel a revue Světová literatura. Je rovněž překladatelkou a autorkou dialogů a podtitulků více než dvou set filmů, mnohdy významných světových režisérů. Překládá i operní libreta.
    Anticena Skřipec: uzávěrka duben 2017. Tipy na obzvlášť nepovedené překladové tituly, které se objevily v posledních 5 letech na pultech českých knihkupectví, adresujte sekretariátu OP. Překladatelské anticeny budou vyhlášeny na pražském knižním veletrhu Svět knihy v květnu 2017.


Odešel zakladatel české baltistiky

    Přichází severské podivno! Už 8. ročník multižánrového festivalu Dny Severu, který v Praze proběhne od 22. do 30. listopadu, poodkryje severské podoby žánrů jako fantasy, sci-fi, dystopie, magický realismus či horor, souhrnně nazývané Nordic Weird. Hosty festivalu letos budou norská spisovatelka a autorka trilogie Havraní kruhy Siri Pettersen a finská spisovatelka a držitelka prestižního ocenění Finlandia Laura Lindstedt, jež získala za román Oneiron. S oběma autorkami se bude konat beseda ve vzducholodi Gulliver v Centru současného umění DOX. Těšit se můžete také na literární pořad o severském podivnu, dobrodružnou hru pro děti a čtyři filmová promítání.
    Své tipy na nominace do některé z 11 kategorií populární literární soutěže mohou nakladatelé a další právnické i fyzické subjekty vyplňovat do 18. ledna 2019 (tentokrát online po otevření stránky https://www.magnesia-litera.cz/#dulezite). Podmínkou je kromě vyplnění přihlášky také zaslání nejméně dvou výtisků knihy.
    Hosté: Daniela Iwashita (bohemistka a recenzentka z Ústavu pro českou literaturu AV ČR), Viktor Janiš (anglista a překladatel), Vít Penkala (anglista a redaktor nakladatelství Argo).
    S lítostí oznamujeme, že 2. května 2018 zemřel v kanadském Vancouveru japanolog Antonín Líman, laureát Ceny Josefa Jungmanna za rok 2007. Obdržel ji za překlad z japonštiny díla Masudži Ibuseho Na vlnách (vydala Paseka). Základní životopisné údaje a bibliografii našeho milého a respektovaného kolegy najdete v databázi OP. Japanoložka Zdenka Švarcová se za životem Antonína Límana ohlédla 11. května v Lidových novinách a tento článek pro účely webu OP laskavě poskytla.


Překladatelské zákulisí 6. Taje finštiny

    Březen letošního roku přináší samé smutné zprávy. Dne 22. 3. 2018 zemřel náš kolega Jan Kantůrek, dlouholetý a obětavý člen revizní komise OP. Překladatel z angličtiny, populární zejména svými překlady science-fiction literatury, komiksů a westernů. Čtenáři si oblíbili zejména jeho překlady Terryho Pratchetta. Je nositelem ceny Akademie science-fiction, fantasy a horroru. Za sebou nechal bezmála stovky přeložených titulů. Bibliografii Jana Kantůrka (do r. 2000) najdete zde.
    Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku: uzávěrka je 15. února 2017. Své tipy posílejte buď elektronickou poštou na info@obecprekladatelu.cz, nebo na sekretariát OP. Písemný návrh mohou podat nakladatelé, knihkupci i jednotlivci, u návrhu nakladatelů a knihkupců prosíme o laskavé přiložení dvou výtisků knihy.
    Na Světu knihy byly v pátek 11. 5. vyhlášeny výsledky Anticeny Skřipec za rok 2017. Odborná porota ve složení Jiří Hanuš, Kateřina Brabcová a Milada Matějovicová se po zevrubném posouzení navržených titulů rozhodla udělit anticenu rovným dílem překladu knihy Mých tisíc životů J.-P. Belmonda (vydal Práh, Praha 2017, překlad Kateřina Dejmalová) a překladu publikace Novak Djokovič Chrise Bowerse (Omega-Dobrovský, Praha 2017, překlad Lucie Paulová).


Překladatelské dílny s Radkem Malým

    se koná v úterý 21. listopadu od 19 hodin za přítomnosti skotského spisovatele a básníka Alana Spence, nositele titulu Poeta laureatus neboli "Makar" Edinburghu, města literatury, a Jiřího Dědečka, známého písničkáře, textaře, básníka, překladatele a předsedy Českého centra Mezinárodního PEN klubu, kteří budou mít v kavárně svá autorská čtení.
    Po smutných zprávách přichází jedna radostná. Po dlouhých přípravách, téměř půlroční práci a hektické závěrečné redakci spatřil světlo světa obtýdeník TVAR č. 13/2018. Díky vstřícnosti redakce a šéfredaktora Adama Borziče, jemuž není lhostejné postavení překladatelů v naší současné společnosti, jsme se před půlrokem domluvili na spolupráci a přípravě společného čísla věnovaného překladatelské tematice a zároveň představení Obce překladatelů. Děkujeme všem, kteří se na čísle podíleli, ať už jen příspěvkem do ankety, která ve svém celku o nás a naší situaci hodně vypovídá, či rozsáhlejším pojednáním. Co se v čísle můžete dočíst? V č. 13 TVARu nazvaném LESK a BÍDA PŘEKLADATELSTVÍ čtěte:
    České literární centrum nás informovalo o vypsaných rezidencích v Broumovském klášteře. Čeští autoři, překladatelé i autorské dvojice mohou získat rezidenční pobyt už od příštího července. Více na http://www.czechlit.cz/cz/opencall-rezidence-v-broumovskem-klastere-v-roce-2017/


Cena Josefa Jungmanna udělena Vladimíru Medkovi

    Za pár měsíců vyjde v nakladatelství Triáda kniha vzpomínek nedávno zesnulé Věry Dvořákové, s níž redakčně za nakladatelství spolupracovali především Robert Krumbhanzl a Ondřej Tuček. Posledně jmenovaný byl tak laskav a poskytl Obci překladatelů krátký text o své spolupráci s touto naší vzácnou kolegyní. Ohlédnutí redaktora Tučka uvádíme na rozkliknutí v celém článku v plném znění.
    Do svého překladatelského zákulisí nechá prostřednictvím rozhovoru a vyprávění nahlédnout milovnice Miky Waltariho, známá a zkušená překladatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Markéta Hejkalová.
    Po několika dnech přinášíme další smutnou zprávu. Naše řady navždy opustila Hana Preinhaelterová: anglistka a bengalistka, překladatelka z bengálštiny, sama spisovatelka a pedagožka. Pohřeb se bude konat 30. 6. v 17:00 na vyšehradském hřbitově. Kromě překladů bengálské literatury, který je velmi obsáhlý a neleznete jej na http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/P/PreinhaelterovaHana.htm, napsala několik vysokoškolských skript z oboru a učebnic bengálštiny, byla též autorkou popularizačních pořadů seznamujících českou veřejnost s bengálskou kulturou. Do bengálštiny přeložila pohádky Boženy Němcové a povídky Karla Čapka. Čest její památce.


Nabídka Institutu divadelního umění

    Ve středu 4. dubna 2018 byla na Nové scéně Národního divadla v Praze udělena výroční ocenění literární soutěže Magnesia Litera. Literu za překladovou knihu získal překladatel z irštiny Radvan Markus za převod románu Mártína Ó Cadhaina Hřbitovní hlína. Knihou roku se stala publikace Erika Taberyho Opuštěná společnost. Úplný seznam vítězů všech 11 kategoriích včetně anotací jednotlivých děl naleznete zde.
    Do povědomí nejen hispanistů se zapsal překladem středověkého básníka Juana Ruize, arcikněze z Hity a jeho díla Kniha pravé lásky. Antonín Přidal byl nejen sám básníkem, ale psal i televizní inscenace a rozhlasové a divadelní hry. Mnozí si jistě vzpomenou na jeho kultivovaný projev moderátora televizních diskusních pořadů (Klub Netopýr a Z očí do očí). Podílel se rovněž na vzniku záslužné bibliografické publikace Zamlčovaní překladatelé 1948-1989, kterou OP vydala v roce 1992. Naposledy pracoval jako profesor v ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky brněnské JAMU. Bude nejenom naší překladatelské obci velice chybět.
    Poslední rozloučení se koná ve středu 21. března ve 13. 40 v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech. Bibliografii Vlasty Dvořáčkové viz naše databáze http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/D/DvorackovaVlasta.htm


Nabídka překladatelům poezie z němčiny

    Tento rok účastníci soutěže v kategorii próza překládají povídku Tani Maljarčukové Жаби в морі a vzpomínku Vladimira Rafejenka Птахи останнього літа.V kategorii poezie se jedná o vybrané básně Vasyla Stuse a Jurije Izdryka. Termín pro odevzdání překladů se 30. září 2019.
    Internetový portál iliteratura.cz pokračuje v uveřejňování rozhovorů s překladateli. Tentokrát přináší zajímavé pohledy anglisty a redaktora Petra Eliáše. Je výhodou, když je překladatel zároveň redaktorem? Jak je to s překladatelskými honoráři a možnostmi nakladatelů překladatelskou práci náležitě odměnit? O tom a mnohém dalším, co obnáší práce překladatele a redaktora, se dočtete v rozhovoru zde.
    Překládal z angličtiny a španělštiny. Zaměřoval se na poezii Dylana Thomase, na dílo D. H. Lawrence a J. Updikea, Do češtiny převedl také Shakespearovy Sonety či výbor básní Leonarda Cohena. ze španělsky psané literatury mu bylo blízké dílo M. Hernándeze. Zvláštní místo v jeho tvorbě zaujímají literární adaptace pohádek z různých dob a různých zeměpisných oblastí - anglické, irské, skotské, velšské a americké.


Setkání s ruskou bohemistkou v Brně

    Během večera se o své vzpomínky na tuto klíčovou osobnost české překladatelské tradice podělí její kolegové a přátelé. Návštěvníci budou mít také unikátní možnost poslechnout si překladatelčiny autorské texty, jež dosud nebyly nikde publikovány.
    25. mezinárodní knižní veletrh a literární festival proběhne ve dnech 9. – 12. května 2019 na Výstavišti Praha – Holešovice, hlavními tématy budou Paměť a vzpomínky, čestným hostem Latinská Amerika. Dramaturgii celého latinskoamerického bloku připravila se Světem knihy naše členka a přední hispanistka Anežka Charvátová. V jeho rámci se uskuteční každý veletržní den řada programů, jejichž impozantní seznam uvádíme samostatně zde.
    Poslední rozloučení s naším ctěným kolegou se bude konat ve čtvrtek 9. února v 11.00 v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech (síň se nachází poblíž hlavního vchodu Olšanských hřbitovů,. stanice Olšanské hřbitovy, tram č. 5, 10, 11, 13, 15, 16; metro Flora nebo Želivského).
    Avizovaný pořad OP "Ztraceni v překladu 2" se uskutečnil v Knihovně Václava Havla 15. února. Besedu s nakladateli a překladateli přišlo zhlédnout asi 80 posluchačů. Pro ty, kdo přijít nemohli, máme proklik na video s celým večerem zde.


Zemřela Tamara Sýkorová Řezáčová

    v K-Centru, Senovážné nám. 23, Praha 1, v přízemí, místnost č. 16 (spojení: tramvaj č. 3, 5, 6, 9, 14, 24, stanice Jindřišská). Valná hromada letos není volební, ale v každém případě doufáme v co nejhojnější účast. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů, posouvá se začátek VH na 15.00, ale bylo by hezké na to nehřešit. Těšíme se na viděnou.
    Kdo se nemohl zúčastnit kulatého stolu z cyklu Ztraceni v překladu, tedy pravidelného pořadu, který pořádá Obec překladatelů ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, může si záznam z besedy, tentokrát na téma reflexe překladové literatury v médiích, pustit na videu na https://www.youtube.com/watch?v=dPmfiHc6nAc, pořízeném laskavě KVH, nebo na našem facebooku: https://www.facebook.com/obecprekladatelu/
    A hned v neděli 22. 4. vyráží JTP na jarní výlet za sv. Jeronýmem do Dobříše a Mníšku pod Brdy - viz http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JARNI-VYLET-ZA-SV-JERONYMEM-DO-DOBRISE-A-MNISKU-PO.


Diskuse k podniku Café Imperial

    V pátek 10. srpna 2018 došla do Obce překladatelů další zarmucující zpráva. V ranních hodinách zemřel po těžké nemoci náš milý a vážený kolega, vynikající překladatel z angličtiny a také nakladatel a režisér Jiří Josek. Jeho život byl spjatý s překládáním díla W. Shakespeara, ostatně v r. 1999 získal za svůj nový překlad Hamleta Cenu Josefa Jungmanna Do češtiny kromě toho převedl i řadu významných moderních amerických autorů. Úctyhodnou bibliografii Joskových překladů naleznete v naší databázi zde.
    V rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy uděluje odborná porota OP i letos anticenu nakladatelům a překladatelům, kteří se při vydávání překladové literatury vážně zpronevěřili pravidlům profesní etiky.
    Má anticena Skřipec za nejhorší překlad stále své opodstatnění? Pomohla za čtvrtstoletí svého trvání zkvalitnit českou překladovou kulturu? OP vás srdečně zve na debatu o Skřipci, která se uskuteční v rámci Jeronýmových dnů v sobotu 4. listopadu 2017 v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1 v 17.00, místnost 254. Moderuje Blanka Stárková, hostem bude Jiří Hanuš, předseda poroty posledních ročníků Skřipce. Těšíme se na vaši účast a příspěvky do diskuse.


Překladatelská anticena udělena

    Radoslav Nenadál převáděl do češtiny zejména díla moderního amerického románu, hlavně pro nakladatelství Odeon a Albatros. Známý byl kromě jiného překladem Styronovy Sophiiny volby. K mnoha dílům americké literatury psal také předmluvy a doslovy. Literární statě pubikoval v časopisech Světová literatura, Literární měsíčník, Literární noviny a Tvar. Napsal několik vysokoškolských učebnic anglického jazyka a je autorem části hesel ve Slovníku spisovatelů USA (1979). Úctyhodnou bibliografii překladů Radoslava Nenadála naleznete zde.
    Třetí pokračování seriálu Ztraceni v překladu, který OP pořádá v Knihovně Václava Havla, se uskutečnil 5. listopadu pod názvem Bez redakce to nejde! Mimopražští a další zájemci mohou celý pořad zhlédnout na videozáznamu pořízeném naším hostitelem na http://www.vaclavhavel.cz/cs/index/videa/955/ztraceni-v-prekladu-iii-bez-redakce-to-nejde-5-11-2018
    Nejvýznamnější literární program Institutu Cervantes, nazvaný Týden španělsky psané literatury, vytváří prostor pro dialog mezi spisovateli, nakladateli a překladateli. Tento program již proběhl v Tokiu, Rabatu, Římě, Paříži, Neapoli, Dublinu, Pekingu, Manile, Sao Paolu, Mnichově a v dalších městech. Setkání, které se uskuteční od 28. do 30.11. v Praze, se zúčastní tito spisovatelé: Fernando Aramburu, Jesús Carrasco, Rodrigo Fresán, Cristina Fernández Cubas a David Llorente.


Stipendia pro mladé italštináře

    Vedení dílny: Věra Koubová a Doris Kouba. Okruh účastníků: překladatelky a překladatelé z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny (beletrie, odborná literatura, divadelní hry, esejistika a poezie), kteří již alespoň jedenkrát vydali svůj překlad. Místo konání: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1. Termín: od pondělí 16. července 2018 do neděle 22. července 2018.
    Přednáška doc. Jiřího Pechara Charakteristika postav v Dostojevského Běsech se překládá z 16. března na 23. březen 2018. Místo konání: FFUK, nám. Jana Palacha 2, 3. patro, č. 325, čas 17:00. Srdečně zveme.
    Výbor Obce překladatelů, který vzešel z voleb valné hromady koncem ledna 2018, zvolil na svém prvním povolebním zasedání 1. 3. 2018 předsedkyní OP opět Hanu Linhartovou a místopředsedkyní OP Alenu Lhotovou. Funkční období výboru i vedení je tříleté.
    Prestižní Cenu Revolver Revue letos obdrží překladatelka Anna Kareninová a hudebník a performer Zdeněk "Hmyzák" Novák. Předána jim bude ve čtvrtek 14. června na Večeru RR ve Vinohradském pivovaru v podobě tradičních bronzových plaket od Viktora Karlíka. V rámci večera bude také uvedeno nové, letní číslo RR a jeho příloha.


Zemřel Jan Hlavička, povídkář a překladatel

    V aktuálním článku serveru iDnes věnuje Monika Zavřelová pozornost otázce uvádění jmen překladatelů na obálkách vydávaných knih a viditelnosti literárních překladatelů obecně. Je to patrně poprvé, co je tomuto tématu věnován prostor v celostátním médiu.
    Cena Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad uplynulého roku byla udělena v prostorách pražského Goethe-Institutu v pondělí 2. 10. 2017. Obdržel ji významný český hispanista Josef Forbelský za převod románu Miguela de Cervantese y Saavedry Persiles a Sigismunda (nakl. Academia).
    Vstup volný všem zájemcům o překladatelství krásné literatury. Poznejte mladé nadějné překladatele, přijďte se seznámit s méně známými evropskými literaturami.
    S lítostí oznamujeme, že ve věku 99 let odešel na věčnost novinář, filmový kritik a překladatel z francouzštiny, španělštiny a angličtiny Gustav Francl. Doma byl zejména ve francouzském jazyce a kultuře, za její šíření byl v roce 2011 odměněn francouzským řádem Akademických palem. Z francouzštiny převedl do češtiny takové autory jako Jules Verne, Gustav Flaubert, Jean Racine či Pierre de Ronsard. Celý medailonek a ucelenou bibliografii našeho kolegy naleznete zde. Čest jeho památce.


Pozvánka na prezentaci románu Palác snů od I. Kadareho

    České literární centrum má primárně sloužit české literatuře, její propagaci v zahraničí a překadatelům české literatury do jiných jazyků. Týká se však i nás, překladatelů z cizích jazyků do češtiny. Jde o literaturu obecně. Současná situace kolem fungování Českého literárního centra je však dnes nepřehledná a možná i trochu podivná. Shrnutí a různé úhly podledu přináší web iliteratura.cz. Více se lze dočíst na http://www.iliteratura.cz/Clanek/41755/buddeus-ondrej-zmeny-v-ceskem-literarnim-centru-a-duvody-meho-odchodu-, kde najdete vyjádření jak odstupujícího předsedy Ondřeje Buddeuse, tak ředitele MZK Tomáše Kubíčka, předsedy Asociace spisovatelů i Pavla Mandyse.
    Překladatelka z němčiny Zuzana Augustová hovoří s redaktorkou Veronikou Štefanovou v pátek 9. března ve 13 h. na stanici ČR Vltava v pořadu Reflexe o rakouských literárních hrdinkách u Ingeborg Bachmannové, Elfriede Jelinekové a Thomase Bernharda.
    Kolegyně Zuzana Augustová srdečně zve na scénické čtení svého překladu hry Alergie od současné německé autorky Charlotte Roos. Čtení proběhne 2. 2. v 19. 30 ve Strašnickém Divadle X10 za přítomnosti autorky.
    Na webovém portále Kreativní Evropa se nakladatelé mohou informovat o možnostech podpory překladů krásné literatury. Cílem je podpora literárního překladu jako prostředku zachování jazykové rozmanitosti Evropské unie. Podmínky a termíny pro podání žádostí naleznete na https://www.kreativnievropa.cz/kultura/vyzva/literarni-preklady-2019/


Vyhlášení výsledků Soutěže Jiřího Levého

    Další z řady diskusních večerů na téma překladatelství se tentokrát zaměří na reflexi překladové literatury v různých médiích a na sociálních sítích. Recenze knih z denního tisku téměř vymizely, v časopisech se objevují také čím dál méně. A čte je vůbec někdo? Kupuje někdo knihy na základě recenze? Nebo se propagace knih přesouvá z klasických médií do prostoru sociálních sítí, jako je Instagram, Facebook, Youtube? V čem je specifická reflexe překladové literatury a jaká je její budoucnost ve světě, který se z papíru přesouvá čím dál víc do digitálu?
    Poslední rozloučení se konalo v pátek 17. 8. 2018 ve Velké obřadní síni strašnického krematoria. Dlouholetý přítel zesnulého Jan Zelenka vzdal hold překladatelskému dílu Jiřího Joska ve své smuteční řeči, jejíž text zveřejňujeme v další části článku.
    Máte hlad, nevíte kam na oběd a nevíte jaké je menu? PubLife.CZ Vám poví kde se dobře najíte a napijete dobrého vína nebo piva. Restaurace, polední menu a obědová menu. PubLife.CZ - Nejlepší adresa před obědem
    O významu udělování anticeny Skřipec, o důležitosti kvalitního překladu, o tom, zda se od divokých 90. let 20. století poměry na poli překladatelství u nás změnily, a o překládní literatury vůbec hovoří pro Lidové noviny (14. 5. 2018) místopředsedkyně Alena Lhotová. Více na https://www.lidovky.cz/prekladatele-natahuji-na-skripec-nekdy-nam-hrozi-i-zalobou-rika-alena-lhotova-1w9-/kultura.aspx?c=A180511_103844_ln_kultura_jto


Program na podporu překladů z polštiny

    Zastoupení Evropské komise v ČR zve případné zájemce z řad OP na informační schůzku k nově vypsanému výběrovému řízení na externí překladatele pro Evropskou komisi (OMNI+17). Schůzka proběhne v pátek 5. ledna 2018 na Zastoupení Evropské komise v Praze. Více podrobností v přiložené pozvánce.
    Na Antonína Přidala zavzpomíná divadelní a literární dramaturg Ladislav Čumba, na Dušana Karpatského herečka Táňa Fischerová a novinář Jan Urban, Andreja Stojković a další.
    Ve čtvrtek 13. 6. 2019 byla v Café Kampus udělena ocenění mladým překladatelům v rámci Soutěže Jiřiho Levého pro mladé a začínající kolegy. Porota ve složení Anežka Charvátová (předsedkyně), Míša Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík. o cenách rozhodla takto:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00