Jak na věc


ceník jízdenky mhd praha

Jednotlivé jízdenky pro 1 osobu

    Pro cestování dětí ve větších skupinách při školních akcích jako doklad o věku uznávají Hromadná potvrzení o věku pro děti pro společnou školní akci, vydaná školou. Děti účastnící se takové akce mají nárok na přepravu za zvláštní ceny jízdného za splnění následujících podmínek.
    # Pro seniory starší 70 let pozn., kteří jsou držiteli čipové karty s nahraným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nebo papírového „Průkazu senior 70+“ (cena dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty vlaky PID po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.
    Cestující, který je držitel platné předplatní časové jízdenky občanské, může o sobotách, nedělích a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků PID 1 dítě do věku 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte). pozn.
    Přepravné za psa beze schrány na území hl. m. Prahy je 0 Kč. Na lince AE (Airport Express) se pes v úseku Praha hl. n. – Letiště přepravuje za 30 Kč. Ve vlacích PID se pes bez schrány přepravuje na jízdní doklad ČD. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).


Cena jízdného – cestování po Praze

    Cena za přepravu zavazadel nad 25×45×70 cm nebo dětského kočárku bez dítěte je 16 Kč. Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo dětský kočárek je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, max. však 300 min.
    Základní přestupní jízdenka pro dospělého stojí 32 Kč a má platnost 90 minut. Na kratší vzdálenosti do 30 minut lze využít jízdenky za 24 Kč. Turistická jízdenka na 24 hodin stojí 110 Kč, na tři dny 310 Kč. Podrobné informace o jednotlivých cenách naleznete v sekci Jízdné na stránkách Dopravního podniku.
    Předplatní časové jízdenky, tzv. přenosné, lze koupit bez poskytnutí osobních údajů, a to s volitelným počátkem platnosti od libovolného dne v roce. Platí pro všechny výše uvedené kategorie (neplatí *).


Prokazování věku dětí při hromadných školních akcích

    2 pro zavazadlo, psa a kočárek bez dítěte platí stejný typ jízdenky, jakým je základní 20 minutová nepřestupní jízdenka pro jednu jízdu, s tím, že časová platnost v tomto případě je stanovena na 40 minut. 3. Jízdenky zlevněné přestupní Jízdenky zlevněné přestupní doba platnosti typ jízdenky / bližší specifikace cena 40 minut pro jedno použití 6,- Kč 40 minut pro čtyři použití 22,- Kč 40 minut pro školní kolektiv 65,- Kč děti od dosažení 6 let do dovršení 15-ti let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) ženy na mateřské dovolené s dítětem do 3 let s podmínkou předložení potvrzeného kmenového listu - platné průkazky M a společné cesty s tímto dítětem občany, kteří pobírají starobní nebo plně invalidní důchod do dovršení 70 let s podmínkou předložení platného nepřenosného kupónu S-PAS školní kolektiv = maximálně 30 dětí od 6 do 15 let s pedagogickým doprovodem jízdenku pro školní kolektiv vydávají pouze předprodejní místa, a to ve formě kupónu 2
    Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových úsecích. Ve vlacích PID na území Prahy cestující s platnou jízdenkou PID přepravuje jízdní kolo bezplatně.


Časové jízdenky (tarif platný od 1. října 2018)

    4 6. Zlevněné předplatné nepřenosné kupóny Zlevněné předplatné nepřenosné kupóny žáci (Ž), pásmo mateřské (M) studenti (S) důchodci (D) 1 měsíc 3 měsíce 1 měsíc 3 měsíce 1 měsíc 3 měsíce A 145,- Kč 365,- Kč 145,- Kč 365,- Kč 190,- Kč 470,- Kč B 125,- Kč 320,- Kč 125,- Kč 320,- Kč 165,- Kč 425,- Kč C 125,- Kč 320,- Kč 125,- Kč 320,- Kč 165,- Kč 425,- Kč A,B 160,- Kč 415,- Kč 160,- Kč 415,- Kč 200,- Kč 520,- Kč B,C 145,- Kč 365,- Kč 145,- Kč 365,- Kč 190,- Kč 470,- Kč A,B,C 180,- Kč 460,- Kč 180,- Kč 460,- Kč 220,- Kč 570,- Kč děti od dosažení 6 let do skončení povinné školní docházky (žákovský Ž) žáky a studenty středních a vysokých škol-nejdéle do dovršení 26 let, podle zvláštních právních předpisů (školský zákon a zákon o vysokých školách) s výjimkou studentů trvale pracovně činných podle zvláštního právního předpisu (z. o státní sociální podpoře) (studentský S). Nárok na zlevněné předplatné nemají účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového a rekvalif
    1 Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID) 1. Jízdenky základní nepřestupní Jízdenky základní nepřestupní doba platnosti typ jízdenky / bližší specifikace cena 20 minut pro jednu jízdu 9,- Kč 20 minut pro dvě jízdy 17,- Kč 20 minut pro čtyři jízdy 34,- Kč 20 minut pro jednu jízdu (koupená u řidiče) 15,- Kč cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD 2. Jízdenky základní přestupní Jízdenky základní přestupní doba platnosti typ jízdenky / bližší specifikace cena 40 minut pro jedno použití 12,- Kč 40 minut pro dvě použití 22,- Kč 40 minut pro čtyři použití 44,- Kč 40 minut pro jedno použití (pes, zavazadlo, kočárek bez dítěte) 9,- Kč cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD 1


Metro Praha – Jízdné na území Prahy

    Děti od 6 do 15 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“ nahraným na čipovou kartu nebo papírovým „Průkazem dítě 6–15 let“); dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií; osoby od 65 let do 70 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let“ nahraným na čipovou kartu nebo papírovým „Průkazem senior 65–70 let“); Cena elektronického „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ je 120 Kč, cena papírového dokladu je 20 Kč.
    Senioři starší 70 let pozn. (ve vlacích PID povinnost prokázat se „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nahraným na čipovou kartu nebo papírovým „Průkazem senior 70+“), cena dokladu je 20 Kč.
    Postup pro získání zjednodušeného daňového dokladu k jízdence zakoupené v automatech, u provozních zaměstnanců metra a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy naleznete na tomto odkazu.
    Jsem dítě od 6 do 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte průkazkou se jménem a příjmením, datem narození a fotografií, ověřenou jejím vydavatelem). Pro bezplatnou přepravu je třeba se prokázat čipovou kartou v systému PID Lítačka s příslušnou aplikací nebo Průkazem PID – „Dítě 6-15 let" pozn.


Zvláštní ceny jízdného 0 Kč na území Prahy (pásma P, 0, B)

    Cestující s platným jízdním dokladem PID může v Praze (mimo vlaky PID a linku AE) bezplatně přepravit psa. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00