Jak na věc


clenove klubu pevného zdraví vzp

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

    Nově můžete uzavřít půlroční členství na zkoušku, jeho cena je 50% z výše uvedeného poplatku, pokud po půl roce členství neukončíte, bude Vám automaticky prodlouženo na dobu neurčitou.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.
    Budete-li mít řádně zvolený výbor ve složení 3 + 4 + 5, pak žádost rejstříkovému soudu o výmaz a zapsání nových členů podá SVJ (zákon č. 311/2013 Sb. § 39 a 41). Na žádosti budou podpisy osob 3 + 4 + 5, protože jde o členy statutárního orgánu SVJ. Jak jinak byste si to představoval? Proč se domníváte, že k něčemu potřebujete podpis osob 1 + 2, které v té době již nebudou členy výboru a nebudou nikoho zastupovat?
    Členské příspěvky jsou účtovány v prvém čtvrtletí běžného roku se splatností do 14 dnů. Pokud členu Komory v průběhu kalendářního roku členství zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací.


Celková výše členského příspěvku za rok:

    Členové Regionální hospodářské komory Brno platí členské příspěvky ve smyslu zákona č. 301/1992 Sb. § 6 odst. 2 písm. c. Výše příspěvků se skládá z pevné částky a částky závislé na počtu zaměstnanců.
     - oblast rozpočtu, financí a hospodaření, oblast strategického plánování, oblast lidských zdrojů a interního auditu, oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00