Jak na věc


ctenarsky denik uprchlik na ptacim strome

Čtenářský deník pro základní školu

    Již v úvodu jsme zmínili, že otázka jak napsat čtenářský deník skýtá mnohá úskalí. Na každé škole panují poněkud jiné zvyklosti ohledně formálních náležitosti, obecně však lze vystopovat několik prvků, které musí obsahovat každý vzorový čtenářský deník.
    Pouze u nás dostanete autorizovaný výsledek z anti-plagiátorského systému Odevzdej.cz a máte tak jednoznačnou jistotu, že se nejedná o plagiát, ale originální odborný text!
    Těžiště záznamu do čtenářského deníku však spočívá v pasáži, kdy pisatel komentuje hlavní myšlenky díla a referuje o nich. Velmi často je též žák vyzván, aby sdělil i svůj vlastní názor a náležitě jej odůvodnil. Zejména na střední škole se hodnotitel rozhodně nespokojí s frází typu „dílo se mi líbilo, protože bylo velmi napínavé a zábavné“. Pisatel by měl prokázat, že dokáže číst literární dílo v celé jeho šíři, proto by i jeho argumenty pro hodnocení měly být sofistikované a řádně podložené.
    Seminární práce Bakalářská práce Diplomová práce Referát Ročníková práce Semestrální práce Zápočtová práce Slohová práce Úvaha Čtenářský deník Esej Rigorózní práce Disertační práce Recenze MBA práce Absolventská práce Seminární práce vzor Bakalářská práce vzor Diplomová práce vzor


S mladými o osobním růstu a lásce

    Čtenářský deník je soubor několika oddělených zápisů o knihách, které žák či student přečetl. Ve čtenářském deníku poté pojednává o jejich ději, postavách, hlavních myšlenkách, na střední škole pak také případně o literárně-historickém kontextu.Čtenářský deník je útvar na půl informativní a na půl analyticko-kritický. V praxi to znamená, že se od jeho pisatele očekává jak podání základního přehledu o důležitých faktech, tak také kritický přístup, a to zejména v hodnotící části, kde student vyjadřuje svůj vlastní názor na dané dílo. Právě podle této části se pozná dobrý čtenářský deník od průměrného. Hlavními hodnotícími kritérii zde je sofistikovanost argumentace, originální přístup k danému literárnímu dílu, schopnost formulovat a obhájit si svůj názor a také stylistická úroveň Vašeho čtenářského deníku.Důležitým tématem je také volba knih do čtenářského deníku. Není sice nezbytně nutné volit si výhradně náročná a kanonická díla (od klasických autorů jako je Shakespeare, Goethe, Hemmi
    Při psaní čtenářského deníku je třeba mít na paměti, že kromě samotného obsahu a myšlenek se hodnotí také vyjadřovací schopnosti pisatele. Jedním z hlavních cílů čtenářského deníku je právě rozšíření slovní zásoby a jazykových dovedností jakožto celku, proto je velmi dobré dbát jak na stylistiku, tak na pravopis (pokud ortografie není Vaší nejsilnější stránkou, nestyďte se nechat si udělat korektury od někoho jiného, např. zde).


Společnost se rozpadá, pokud v ní každý nedostane své místo u stolu… (papež František)

    Bylo nás pět je humoristický román českého spisovatele Karla Poláčka vydaný roku 1943 těsně před jeho odchodem do Terezína. Toto dílo je zajímavé kontrastem mezi bezstarostným dětstvím na malém městě (v Rychnově nad Kněžnou) a nastupujícím nacistickým režimem plným násilí a útisku. Poláček líčí idylický dětský svět, kde se parta pěti kluků baví vymýšlením všemožných rošťáren a drobných výtržností, za něž jsou nakonec většinou po zásluze potrestáni nelítostnými dospělými, kteří nemají pro jejich kousky pochopení. Román se v 90. letech dostal i na televizní obrazovky v podobě šestidílného seriálu. Pro více informací o tomto díle viz: Bylo nás pět.
     Český národ je ve světě znám jako národ "pivařů", houbařů nebo muzikantů. S větou "Co Čech, to čtenář." by souhlasil málokdo. Nedávné průzkumy dokazují, že tomu tak skutečně je. Sice si nevzpomenu na konkrétní čísla, ale byl jsem příjemně překvapen. Knihy přes pokrok doby zůstávají běžnou součástí života...
    Úroveň čtenářského deníku pro základní školu se výrazně liší podle toho, zda se žák nachází na prvním, nebo na druhém stupni. V prvním případě je jasné, že se od čtenářského deníku neočekává víc než stručné shrnutí základních informací o zvolené knížce bez jakýchkoliv analýz, které je navíc doprovozeno vlastními ilustracemi. Na druhém stupni už by žák měl být schopen vyjádřit vlastní názor na knihu, kterou četl, a měl by alespoň zhruba dokázat vysvětlit, proč se mu dílo líbilo či nelíbilo. Rozsah jednoho zápisu do čtenářského deníku na druhém stupni základní školy by měl být jedna až dvě strany formátu A5.


Dnes nikdo nepomlouvá, nezávidí, nedělá rozbroje, nepodvádí…

    Na začátku každého zápisu do čtenářského deníku je nutné uvést jméno autora, přesný název knihy, rok vydání, popř. nakladateství či jméno překladatele. Tyto informace následuje více či méně stručný souhrn děje. Obsáhlost této části nelze přesně a závazně určit, neboť závisí nejen na požadavcích vyučujícího, nýbrž i na povaze samotného díla (nakolik je děj důležitý pro správné pochopení klíčových myšlenek) a rovněž na komplikovanosti a komunikovatelnosti onoho děje. Většinou se však jedná o rámcové nastínění zápletky spolu se zběžnou charakteristikou hlavních postav.
    O pisatelově úrovni tedy svědčí jak bohatost jeho lexika, tak elegantnost a srozumitelnost projevu. Dejte si náležitou práci při formulaci každé věty, neváhejte si po sobě svůj text klidně několikrát přečíst a snažte se svůj styl přizpůsobit požadavkům vyučujícího, jenž bude Váš čtenářský deník hodnotit.
    Nechce se Vám ani po přečtení našeho PR o čtenářském deníku do psaní tohoto textu? Nebo nemáte přečtený dostatečný počet knih, které do svého čtenářského deníku potřebujete? Pokud tomu tak skutečně je, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku Vašeho čtenářského deníku u serveru Napisemezavas.cz, postupte prosím na naši objednávku. Vzápětí se s Vámi spojíme prostřednictvím Vámi uvedené emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu předání i ostatních podrobnostech.


Zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce (Jean Vanier)

    Nejste příliš velký čtenář, ale přesto po Vás na škole vyžadují obsáhlý čtenářský deník? Nejste si jisti, jak má tento útvar vypadat a sháníte na internetu pro inspiraci čtenářský deník online? Trápí Vás, jaké knihy si máte pro čtenářský deník vybrat? Zajímá Vás, jak vypadá čtenářský deník pro základní školu a čtenářský deník k maturitě?Pokud sháníte odborníky na slovo vzaté, kteří Vám se všemi těmito problémy poradí, pak je pro Vás sever Napisemezavas.cz optimální volba! Náš profesionální, více než 160tičlenný tým vysokoškolsky vzdělaných zpracovatelů si s Vaším čtenářským deníkem hravě poradí a zajistí Vám za něj vynikající známku! Nahlédněte proto do následujícího PR článku na téma čtenářský deník a dozvíte se vše, co o tomto odborném textu potřebujete vědět. Pokud si kladete některé z níže uvedených otázek, pak je toto PR určeno právě Vám:
    Čtenářský deník je jedním z nejčastějších útvarů na základních a středních školách, s nimiž se žáci setkávají. Jedná se o méně či více stručné pojednání o vybrané knize, kterou žák přečetl a k níž se má ve čtenářském deníku vyjádřit. Otázka jak napsat čtenářský deník není až tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud na internetu hledáte vzor čtenářského deníku, neváhejte navštívit stránky Seminarkynamiru.cz a prohlédněte si jak optimální vzor čtenářského deníku, tak podrobné rady, které Vám pomohou při samotném psaní čtenářského deníku.
    Navazujeme zde na původní čtenářský koutek, který tímto způsobem v budoucnosti plánujeme dále rozvíjet.


Televizní čítanka české literatury

     Svěřte se s přípravou a koncepcí čtenářského deníku do rukou zkušených expertů, kteří Vám ochotně poskytnou veškeré rady a podklady. Zaručujeme Vám stoprocentní diskrétnost – veškeré informace o Vaší osobě podléhají přísnému utajení a zákonu o ochraně osobních údajů . Rádi Vám poskytneme konzultace a materiály k přípravě nejen čtenářských deníků , ale i bakalářských prací nebo diplomových prací . Obraťte se na specialisty na odborné a propagační texty a získejte s jejich pomocí špičkový čtenářský deník právě teď!
    Ve svém hodnocení si tedy všímejte mimo jiné narativní (vyprávěcí) strategie, rafinovanosti zápletky, kompozice díla či propracovanosti psychologických profilů postav. Dané literární dílo lze rovněž zasadit do kontextu literárních dějin (domácích či světových) a krátce zmínit jeho přínos pro následující generace spisovatelů a čtenářů.
     Seminární práce Semestrální práce Ročníková práce Absolventská práce Bakalářky Bakalářská práce Diplomová práceSeminárkyDiplomkyDisertační práceMBA práceRigorózní práceLLM práceHabilitační práceSlohové práceEsejÚvahaReferátZápočtová práceČtenářský deníkPrezentacePřípadová studiePR článkyRecenze
    Pokud Vás zajímají naše knihy, nabízíme Vám zde zajímavé ukázky a také další zajímavé texty z knih, které vyšly v našem nakladatelství.


9. srpna - sv. Terezie Benedikta od Kříže - Edita Steinová - žena modlitby

    Čtenářský deník k maturitě, neboli maturitní seznam četby je soubor knih, které si student vybírá z předem stanoveného katalogu literatury. Tento výběr se řídí specifickými pravidly, s nimiž se student na škole, kde bude maturovat, musí seznámit s dostatečným předstihem (např. kolik autorů z jaké epochy je nutno do čtenářského deníku zahrnout, které všechny žánry v něm musí být v jakém počtu zastoupeny atp.).Čtenářský deník k maturitě většinou představuje průřez literárními dějinami, a to jak českými, tak světovými. Student má na výběr z klasických děl anglické, německé, francouzské, ruské, ale i americké či polské a samozřejmě české literatury. Čtenářský deník k maturitě by měl obsahovat již o poznání hlubší rozbory zvolených děl, a to i s ohledem na danou literární epochu a celkový literární kontext. Pro více informací k nové maturitní zkoušce viz: www.novamaturita.cz
     Čtenářský deník musí být především přehledně komponován a zpracován, což může nezkušenému řešiteli zabrat spoustu času. Potřebujete se věnovat studiu a na čtenářský deník Vám nezbývá mnoho času? Připravujete se na zkoušky nebo potřebujete chodit na brigádu či do zaměstnání ? Anebo si prostě s přípravou čtenářského deníku nevíte rady a netroufáte si na jeho realizaci sami? Stejně jako s referáty či jinými texty Vám ochotně pomůžeme také se čtenářským deníkem ! Proč si vybrat nás?
     Potřebujete čtenářský deník ? Rádi byste si vytvořili kvalitní, přehledný čtenářský deník pro svou potřebu nebo prostě proto, že jej po Vás ve škole vyžadují? My Vám dokážeme poskytnout koncepci čtenářského deníku expresně rychle a na špičkové úrovni. Podobně jako seminární práce nebo semestrální práce také čtenářské deníky potřebuje především přehledný a funkční koncept a efektivní metodu zpracování . Svěřte se do rukou profesionálů, kteří Vám s tvorbou čtenářského deníku pomohou!


Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

    Malý princ je patrně nejznámější dílo francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho z roku 1943. Jedná se o filosofickou či alegorickou pohádku pro děti i dospělé, která pojednává o základních problémech lidského bytí a života, jakými je vztah mezi dětstvím a dospělostí, zodpovědnost, láska k druhým lidem, domov, smysl života a v neposlední řadě smrt. Malý princ náhodou zabloudí na planetu zemi, kde se seznámí s vypravěčem a jejich následná rozprava se točí kolem několika základních lidských archetypů (pijan, král, domýšlivec, byznysmen, kutil, …). Na základě těchto alegorických příkladů vyvozuje Exupéry obecné závěry o lidské povaze, které pronáší ústy malého prince. Pro bližší info viz: Malý princ.
    Na středních školách se po žácích ilustrace ke každému jednotlivému záznamu v čtenářském deníku zpravidla nevyžadují, na základních školách se však s takovým požadavkem setkat lze. Pokud ve výtvarném projevu přímo neexcelujete, požádejte o pomoc někoho zdatnějšího z Vašeho okolí.
    Volba knih do čtenářského deníku většinou není úplně striktně určena, zejména ve vyšších ročnících středních škol je však vhodné volit knihy náležící k tzv. literárnímu kánonu (ať už domácímu, či světovému). Do čtenářského deníku je ovšem samozřejmě možno zařídit i knihy oddechového rázu a menší umělecké kvality, detektivky, životopisy apod. Důležitá je nicméně vyváženost. Vzorový čtenářský deník se tedy vyznačuje tím, že obsahuje jak díla kanonická, tak populární či populárně naučná. Poměr mezi těmito dvěma skupinami není povětšinou pevně stanoven a záleží tak na úsudku daného pisatele.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00