Jak na věc


dřeň ledvin

Transplantace kostní dřeně

    Jedná se o onemocnění, při kterém imunitně aktivní buňky dárce (tzv. T buňky) reagují proti vlastním antigenům příjemce (látkám na povrchu buněk zodpovědným za imunologickou identitu příjemce). Výše popsaná reakce může vzniknout v principu při každé orgánové transplantaci mezi geneticky (tudíž i imunologicky) odlišnými jedinci. Po transplantaci kostní dřeně je však nejčastější.
    Znovu budete informováni ohledně dalšího postupu, vyberete si definitivně způsob darování krvetvorných buněk a prodiskutujete všechno, co potřebujete vědět. Zároveň absolvujete interní vyšetření, které by mělo včas vyloučit případná skrytá rizika, která by mohla být s vaším odběrem spojená. Součástí vyšetření je EKG, RTG plic a základní rozbor krve včetně tzv. infekčních markrů, které slouží k odhalení infekcí přenosných krví - HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, infekce cytomegalovirem (CMV) a akutní fáze infekční mononukleózy. V případě potřeby doplní lékař další vyšetření nezávislým odborníkem.
    Po odběru dřeně je přistoupeno k zničení všech reziduálních nádorových buněk pomocí velmi vysokých dávek cytostatik. Nakonec se nemocnému aplikuje jeho vlastní, předtím odebraná kostní dřeň. Typická pro autotransplantaci je minimalizace problémů s reakcí štěpu proti hostiteli.


Jak darovat kostní dřeň, krok za krokem

    Pacienti mají výrazný úbytek, někdy prakticky úplné vymizení funkčních krevních buněk (tzv. cytopenie). Obvykle za 2 až 3 týdny po podání kostní dřeně se objevují nové bílé krvinky.
    Po absolvování přípravného režimu (cytostatická léčba nebo celotělové ozáření) se před vlastní transplantací kostní dřeně počet bílých krvinek může vrátit k normálním hodnotám za 2 až 3 týdny. Do té doby jsou nemocní velmi vnímaví vůči infekcím. Riziko vzniku virových infekcí výrazně snížilo preventivní podávání antivirové látky acykloviru.
    Otázku, jak rychle zhubnout, si během života alespoň jednou položí téměř každý. Proč ale lidé chtějí rychle hubnout? Aby mohli zase rychle kila nabrat? A dokonce k nim ještě 2-5 kg…
    Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě, bezplatné. Do registru mohou vstoupit lidé ve věku od 18 do 35 let, s dobrým zdravotním stavem a samozřejmě lidé s ochotou překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka.


Autotransplantace kostní dřeně

    Nemocní nejdříve podstoupí velmi razantní léčbu cytostatiky - chemoterapii (zastavující růst a dělení buněk, zejména nádorových) nebo celotělové ozáření. Tyto postupy umožňují tzv. myeloablaci, tj. zničení bílých krvinek příjemce včetně jejich nejmladších vývojových stádií, takže dochází ke zničení kostní dřeně příjemce a uvolnění prostoru pro štěp. Pak se získá kostní dřeň nasátím (aspirací) z lopaty kyčelní kosti dárce a aplikuje se nitrožilně příjemci.
    Nedostatek dárců je limitujícím faktorem při provádění transplantací kostní dřeně. Protože jen 25 až 30% nemocných má sourozence, který se může uplatnit jako dárce kompatibilní v HLA systému, je nutné nalézt alternativní náhradu. Jedná se zejména o získání kostní dřeně od nepříbuzných živých dárců. Darování kostní dřeně je pro dárce jednoduchá a bezpečná procedura. Stále se rozšiřují národní a mezinárodní registry budoucích dobrovolných dárců, takže pravděpodobnost nalezení identity v HLA systému mezi dárcem a příjemcem stoupá.


Způsoby darování krvetvorných buněk

    Členství v registru dobrovolných dárců dřeně znamená určitý morální závazek. Zapíšete-li se, můžete být kdykoliv v budoucnu vybrán jako jediný možný dárce pro konkrétního těžce nemocného člověka. Jeho osud pak může záviset jen na vaší rychlé dostupnosti a na vaší ochotě krvetvorné buňky opravdu darovat. Jako dobrovolník nejste závazně povinen svou dřeň či krvetvorné buňky darovat a z registru můžete kdykoliv vystoupit bez udání důvodu. Vaše rozhodnutí bude respektováno a zůstane zcela diskrétní. Odmítnout dárcovství na poslední chvíli, kdy nemocný je již v přípravě k transplantaci, však znamená bezprostřední ohrožení jeho života. Váš úmysl darovat kousek sebe sama pro záchranu života a zdraví druhého nemocného člověka by proto měl být míněn zcela vážně již v době, kdy do registru vstupujete.
    Přísná anonymita chrání obě strany proti všem možným psychickým i jiným zátěžím. Budete-li chtít, důvody tohoto praxí ověřeného opatření vám podrobně vysvětlí ve vašem Dárcovském centru. Nebuďte zklamáni – příjemce vašich krvinek nemusíte znát osobně. Vaše morální odměna je v každém případě vědomí, že jste mohl dát neznámému člověku naději na život. Je to velký dar, který mu nemohl dát nikdo jiný na světě. Díky tomu dostává pacient šanci na překonání smrtelné nemoci a na plné uzdravení. On i jeho rodina vám za to zůstávají trvale vděční, i když se možná nikdy nepoznáte.


Choroba způsobená reakcí štěpu proti hostiteli

    Za normálních okolností sídlí kmenové krvetvorné buňky téměř výhradně uvnitř kostí – v kostní dřeni, kdežto v krvi je jich velmi málo. Z vnitřku kostí je můžeme získat jednoduchým odsátím jehlami z dutiny kostí v celkové narkóze. Chceme-li je získat přímo z krve, je potřeba je nejdříve namnožit a vyplavit z kostní dřeně do krve pomocí tzv. růstového faktoru, kterému se anglicky říká G-CSF (=Granulocyte Colony Stimulating Factor). Růstové faktory jsou speciální bílkoviny, které jsou tělu vlastní a kterými si každý organismus reguluje normální tvorbu všech krvinek. Dnes se růstové faktory běžně vyrábějí i jako léky pro některá krevní onemocnění. Bezpečnost jejich podání byla už prověřena i u tisíců zdravých lidí. Vyplaví-li se kmenové buňky pomocí růstového faktoru do krve, můžeme je odtud bezpečně oddělit pomocí přístroje, kterému se říká separátor a který se běžně používá na transfuzních stanicích u dárců k odběrům plazmy nebo krevních destiček.
    V obou případech jde o darování tzv. kmenových krvetvorných buněk, které po převedení do krve druhého člověka dokáží zaplavat krevním oběhem do svých obvyklých míst v kostní dřeni, usadit se v ní a postupně se začít množit a vyzrávat v celé spektrum normálních krvinek (červených, bílých i krevních destiček).
    Ukáže-li se v další budoucnosti, že právě vy můžete být pro nějakého určitého pacienta nejvhodnějším dárcem a trvá-li váš souhlas s odběrem, budete pozváni k podrobnému lékařskému vyšetření do předodběrového (tzv. "work-up") centra ČNRDD ve Fakultní nemocnici v Plzni. Vyšetření bude provedeno nezávislým zkušeným lékařem, který se nepodílí na léčbě konkrétního pacienta a zodpovídá tak pouze za bezpečnost vašeho odběru.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00