Jak na věc


dřeň ledvin

Autotransplantace kostní dřeně

    Nedostatek dárců je limitujícím faktorem při provádění transplantací kostní dřeně. Protože jen 25 až 30% nemocných má sourozence, který se může uplatnit jako dárce kompatibilní v HLA systému, je nutné nalézt alternativní náhradu. Jedná se zejména o získání kostní dřeně od nepříbuzných živých dárců. Darování kostní dřeně je pro dárce jednoduchá a bezpečná procedura. Stále se rozšiřují národní a mezinárodní registry budoucích dobrovolných dárců, takže pravděpodobnost nalezení identity v HLA systému mezi dárcem a příjemcem stoupá.
    Členství v registru dobrovolných dárců dřeně znamená určitý morální závazek. Zapíšete-li se, můžete být kdykoliv v budoucnu vybrán jako jediný možný dárce pro konkrétního těžce nemocného člověka. Jeho osud pak může záviset jen na vaší rychlé dostupnosti a na vaší ochotě krvetvorné buňky opravdu darovat. Jako dobrovolník nejste závazně povinen svou dřeň či krvetvorné buňky darovat a z registru můžete kdykoliv vystoupit bez udání důvodu. Vaše rozhodnutí bude respektováno a zůstane zcela diskrétní. Odmítnout dárcovství na poslední chvíli, kdy nemocný je již v přípravě k transplantaci, však znamená bezprostřední ohrožení jeho života. Váš úmysl darovat kousek sebe sama pro záchranu života a zdraví druhého nemocného člověka by proto měl být míněn zcela vážně již v době, kdy do registru vstupujete.


Jak darovat kostní dřeň, krok za krokem

    Tato forma léčby přesahuje daleko rámec jednoho medicínského oboru a je finančně velmi náročná (Běžná cena jedné transplantace je 100 000 $.). Klinický význam metody však je dnes již prokázán: tato intenzivní protinádorová cytostatická léčba má lepší léčebné výsledky než konvenční chemoterapie, u níž toxicita vůči krevním buňkám je nejdůležitějším faktorem limitujícím dávku léku.
    V obou případech jde o darování tzv. kmenových krvetvorných buněk, které po převedení do krve druhého člověka dokáží zaplavat krevním oběhem do svých obvyklých míst v kostní dřeni, usadit se v ní a postupně se začít množit a vyzrávat v celé spektrum normálních krvinek (červených, bílých i krevních destiček).
    Otázku, jak rychle zhubnout, si během života alespoň jednou položí téměř každý. Proč ale lidé chtějí rychle hubnout? Aby mohli zase rychle kila nabrat? A dokonce k nim ještě 2-5 kg…
    Jinou možností je autologní transplantace kostní dřeně. Jedná se o odběr vlastní kostní dřeně nemocného po odeznění příznaků základního onemocnění - ve stádiu tzv. remise, přičemž se nemusí jednat jen o hematologické nádorové onemocnění, a i o některé typy rakoviny jiných orgánů.


Způsoby darování krvetvorných buněk

    Ukáže-li se v další budoucnosti, že právě vy můžete být pro nějakého určitého pacienta nejvhodnějším dárcem a trvá-li váš souhlas s odběrem, budete pozváni k podrobnému lékařskému vyšetření do předodběrového (tzv. "work-up") centra ČNRDD ve Fakultní nemocnici v Plzni. Vyšetření bude provedeno nezávislým zkušeným lékařem, který se nepodílí na léčbě konkrétního pacienta a zodpovídá tak pouze za bezpečnost vašeho odběru.
    Znovu budete informováni ohledně dalšího postupu, vyberete si definitivně způsob darování krvetvorných buněk a prodiskutujete všechno, co potřebujete vědět. Zároveň absolvujete interní vyšetření, které by mělo včas vyloučit případná skrytá rizika, která by mohla být s vaším odběrem spojená. Součástí vyšetření je EKG, RTG plic a základní rozbor krve včetně tzv. infekčních markrů, které slouží k odhalení infekcí přenosných krví - HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, infekce cytomegalovirem (CMV) a akutní fáze infekční mononukleózy. V případě potřeby doplní lékař další vyšetření nezávislým odborníkem.
    Autotransplantace kostní dřeně se používá v některých případech lymfomů a akutních leukémií, a nyní se vyhodnocuje jako způsob definitivního vyléčení běžných nehematologických nádorů, například rakoviny prsu.


Choroba způsobená reakcí štěpu proti hostiteli

    Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně u nemocného pacienta. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání.
    Příznaky akutní reakce jsou: horečka, závažné kožní vyrážky s olupováním odumřelé kůže (exfoliací), zánětlivé postižení jater provázené zvýšenou hladinou žlučového barviva bilirubinu v krevním séru, průjmy, zvracení, bolesti břicha, ztráta tělesné hmotnosti. Ačkoli po zavedení léku cyklosporinu na začátku 80. let 20. století se výskyt i závažnost reakcí štěpu proti hostiteli značně snížily, je toto onemocnění nadále hlavní příčinou úmrtnosti i závažné nemocnosti po transplantaci alogenní kostní dřeně.
    Riziko infekcí pokračuje i po uchycení štěpu, protože nemocný má sníženou obranyschopnost vlivem léčby reakce štěpu proti hostiteli. Velmi nepříjemnou nákazou je například virový zánět plic.


Transplantace kostní dřeně

    Po jakémkoliv způsobu odběru krvetvorných buněk zůstane dárce dál v kontaktu s lékařem, přinejmenším do doby, než se cítí úplně v kondici a zvládá bez problémů všechny své původní aktivity. Absolvujete-li odběr, zprávu u něm dostává váš praktický lékař a z vašeho Dárcovského centra vám budou pravidelně telefonovat, aby zjistili, zda něco nepotřebujete. Pokud by se vyskytly sebemenší potíže, praktický lékař ve spolupráci s Dárcovským centrem vám zajistí veškeré potřebné ošetření a péči.Dárce a příjemce dřeně se v době transplantace z mnoha vážných důvodů zásadně nesetkávají!
    Porod je často zásadním momentem v životě ženy. Nejen emočně (radost z dítěte) ale také fyzicky (vlivem hormonálních změn). Matka krátce po porodu a v průběhu období kojení…
    Pacienti mají výrazný úbytek, někdy prakticky úplné vymizení funkčních krevních buněk (tzv. cytopenie). Obvykle za 2 až 3 týdny po podání kostní dřeně se objevují nové bílé krvinky.
    Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní…
    Po odběru dřeně je přistoupeno k zničení všech reziduálních nádorových buněk pomocí velmi vysokých dávek cytostatik. Nakonec se nemocnému aplikuje jeho vlastní, předtím odebraná kostní dřeň. Typická pro autotransplantaci je minimalizace problémů s reakcí štěpu proti hostiteli.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14950
cache: 0024:00:00