Jak na věc


dřeň ledvin

Způsoby darování krvetvorných buněk

    Nemocní nejdříve podstoupí velmi razantní léčbu cytostatiky - chemoterapii (zastavující růst a dělení buněk, zejména nádorových) nebo celotělové ozáření. Tyto postupy umožňují tzv. myeloablaci, tj. zničení bílých krvinek příjemce včetně jejich nejmladších vývojových stádií, takže dochází ke zničení kostní dřeně příjemce a uvolnění prostoru pro štěp. Pak se získá kostní dřeň nasátím (aspirací) z lopaty kyčelní kosti dárce a aplikuje se nitrožilně příjemci.
    Po odběru dřeně je přistoupeno k zničení všech reziduálních nádorových buněk pomocí velmi vysokých dávek cytostatik. Nakonec se nemocnému aplikuje jeho vlastní, předtím odebraná kostní dřeň. Typická pro autotransplantaci je minimalizace problémů s reakcí štěpu proti hostiteli.
    Jinou možností je autologní transplantace kostní dřeně. Jedná se o odběr vlastní kostní dřeně nemocného po odeznění příznaků základního onemocnění - ve stádiu tzv. remise, přičemž se nemusí jednat jen o hematologické nádorové onemocnění, a i o některé typy rakoviny jiných orgánů.
    Porod je často zásadním momentem v životě ženy. Nejen emočně (radost z dítěte) ale také fyzicky (vlivem hormonálních změn). Matka krátce po porodu a v průběhu období kojení…
    Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní…


Jak darovat kostní dřeň, krok za krokem

    Členství v registru dobrovolných dárců dřeně znamená určitý morální závazek. Zapíšete-li se, můžete být kdykoliv v budoucnu vybrán jako jediný možný dárce pro konkrétního těžce nemocného člověka. Jeho osud pak může záviset jen na vaší rychlé dostupnosti a na vaší ochotě krvetvorné buňky opravdu darovat. Jako dobrovolník nejste závazně povinen svou dřeň či krvetvorné buňky darovat a z registru můžete kdykoliv vystoupit bez udání důvodu. Vaše rozhodnutí bude respektováno a zůstane zcela diskrétní. Odmítnout dárcovství na poslední chvíli, kdy nemocný je již v přípravě k transplantaci, však znamená bezprostřední ohrožení jeho života. Váš úmysl darovat kousek sebe sama pro záchranu života a zdraví druhého nemocného člověka by proto měl být míněn zcela vážně již v době, kdy do registru vstupujete.
    Po absolvování přípravného režimu (cytostatická léčba nebo celotělové ozáření) se před vlastní transplantací kostní dřeně počet bílých krvinek může vrátit k normálním hodnotám za 2 až 3 týdny. Do té doby jsou nemocní velmi vnímaví vůči infekcím. Riziko vzniku virových infekcí výrazně snížilo preventivní podávání antivirové látky acykloviru.
    Po jakémkoliv způsobu odběru krvetvorných buněk zůstane dárce dál v kontaktu s lékařem, přinejmenším do doby, než se cítí úplně v kondici a zvládá bez problémů všechny své původní aktivity. Absolvujete-li odběr, zprávu u něm dostává váš praktický lékař a z vašeho Dárcovského centra vám budou pravidelně telefonovat, aby zjistili, zda něco nepotřebujete. Pokud by se vyskytly sebemenší potíže, praktický lékař ve spolupráci s Dárcovským centrem vám zajistí veškeré potřebné ošetření a péči.Dárce a příjemce dřeně se v době transplantace z mnoha vážných důvodů zásadně nesetkávají!


Autotransplantace kostní dřeně

    Tato forma léčby přesahuje daleko rámec jednoho medicínského oboru a je finančně velmi náročná (Běžná cena jedné transplantace je 100 000 $.). Klinický význam metody však je dnes již prokázán: tato intenzivní protinádorová cytostatická léčba má lepší léčebné výsledky než konvenční chemoterapie, u níž toxicita vůči krevním buňkám je nejdůležitějším faktorem limitujícím dávku léku.
    Dostanete-li se do užšího výběru, budete pozváni v předem dohodnutém termínu k návštěvě svého Dárcovského centra k pohovoru a odběru nových vzorků krve. Při podrobném pohovoru s lékařem znovu vyplníte zdravotní dotazník, který zahrnuje všechny okolnosti, které by mohly být na překážku případnému darování. Při osobním pohovoru budete mít dostatek času a možností ptát se na všechno, co by vám nebylo jasné. Pokud chcete, máte právo a možnost vyžádat si konzultaci či vyšetření nezávislým odborníkem.


Transplantace kostní dřeně

    Samotná registrace probíhá vyplněním přihlášky do registru. Po podpisu formuláře vám zdravotní sestra odebere ze žíly malé množství krve (2 ml). Ta se odesílá k vyšetření vašich transplantačních znaků do centrální laboratoře. V laboratoři je vaše krev analyzována, transplantační znaky jsou identifikovány. Malá část vzorku vaší krve je zároveň uložena - dáte-li k tomu písemný souhlas - v DNA depozitáři Českého národního registru dárců dřeně pro případ budoucí potřeby. Vyšetřené transplantační znaky jsou pod kódem odeslány do Koordinačního centra, kde jsou vloženy do počítačové databáze a zároveň zaslány do mezinárodní databáze dárců.
    Po transplantaci dřeňového štěpu od nepříbuzného dárce se dosahuje dlouhodobého bezpříznakového období asi v 30 až 40 % transplantovaných pacientů, což je horší výsledek než při transplantacích mezi sourozenci.
    Pacienti mají výrazný úbytek, někdy prakticky úplné vymizení funkčních krevních buněk (tzv. cytopenie). Obvykle za 2 až 3 týdny po podání kostní dřeně se objevují nové bílé krvinky.
    Přísná anonymita chrání obě strany proti všem možným psychickým i jiným zátěžím. Budete-li chtít, důvody tohoto praxí ověřeného opatření vám podrobně vysvětlí ve vašem Dárcovském centru. Nebuďte zklamáni – příjemce vašich krvinek nemusíte znát osobně. Vaše morální odměna je v každém případě vědomí, že jste mohl dát neznámému člověku naději na život. Je to velký dar, který mu nemohl dát nikdo jiný na světě. Díky tomu dostává pacient šanci na překonání smrtelné nemoci a na plné uzdravení. On i jeho rodina vám za to zůstávají trvale vděční, i když se možná nikdy nepoznáte.


Choroba způsobená reakcí štěpu proti hostiteli

    Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě, bezplatné. Do registru mohou vstoupit lidé ve věku od 18 do 35 let, s dobrým zdravotním stavem a samozřejmě lidé s ochotou překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka.
    Za normálních okolností sídlí kmenové krvetvorné buňky téměř výhradně uvnitř kostí – v kostní dřeni, kdežto v krvi je jich velmi málo. Z vnitřku kostí je můžeme získat jednoduchým odsátím jehlami z dutiny kostí v celkové narkóze. Chceme-li je získat přímo z krve, je potřeba je nejdříve namnožit a vyplavit z kostní dřeně do krve pomocí tzv. růstového faktoru, kterému se anglicky říká G-CSF (=Granulocyte Colony Stimulating Factor). Růstové faktory jsou speciální bílkoviny, které jsou tělu vlastní a kterými si každý organismus reguluje normální tvorbu všech krvinek. Dnes se růstové faktory běžně vyrábějí i jako léky pro některá krevní onemocnění. Bezpečnost jejich podání byla už prověřena i u tisíců zdravých lidí. Vyplaví-li se kmenové buňky pomocí růstového faktoru do krve, můžeme je odtud bezpečně oddělit pomocí přístroje, kterému se říká separátor a který se běžně používá na transfuzních stanicích u dárců k odběrům plazmy nebo krevních destiček.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00