Jak na věc


definice veřejné účelové komunikace

Konvektivní bouře, supercely

    lehké škody – nahodile zbořené komíny a dřevěné ploty; drobné škody na střešní krytině; poškozené reklamy a dopravní značky vedle silnic; ulámané větve stromů, sporadicky vyvráceny stromy s mělkými kořeny; na polích již patrná stopa tornáda


Tornáda, hurikány, ...

    Vyskytují se případy, kdy se na periferii tornáda vytvoří rozměrově menší, tzv. sekundární savé víry, které však svým destruktivním účinkem vysoce převyšují "nosné" tornádo. Vyskytují se případy, kdy vlastní tornádo je velmi slabé, případně se ani nedotýká zemského povrchu (pak by ale nemělo být jakožto tornádo vůbec označeno...), avšak jeho sekundární savé víry způsobí značné škody. Pro tyto víry je charakteristická velmi krátká doba života (řádově sekundy či desítky sekund), což má za následek vysoce lokalizované škody. Jelikož však tyto podružné víry jsou charakteristické právě (a pouze) pro tornáda, pak i jev, který by svou intenzitou nebyl klasifikovatelný jakožto tornádo, avšak na němž se tyto podružné víry vyskytnou, bývá automaticky za tornádo považován. Mezi tornáda lze zpravidla zařadit i obdobné jevy nad mořem, označované v češtině jako vodní sloup nebo vodní smršť (angl. waterspout). Nelze sem však zařadit různé prašné nebo písečné víry drobnějších rozměrů a slabší intenzit
    Pro úplnost ještě uvádím definici tornáda a tromby podle Meteorologického slovníku výkladového a terminologického (MŽP ČR + Academia, Praha, 1993):


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00