Jak na věc


divadlo julie jurištové

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields: HRA, KTERÁ SE ZVRTLA

    Mariánské náměstí v Uherském Hradišti. Vlevo hostinec u Zeleného stromu, který byl v 60. letech zbořen a na jeho místě postaven v roce 1969 herecký dům s Malou scénou.
    Provozovnou divadla se měla stát Reduta, která měla projít kompletní přestavbou podle návrhů bratří Šlapetů. K rekonstrukci však bohužel nedošlo, divadlo bylo dlouho „divadlem bez divadla“, hrávalo převážně na zájezdech, „doma“ sporadicky v nevyhovující chátrající Redutě (jen 4 večery měsíčně) nebo v Sokolovně. Nicméně zahajovací premiéra Slováckého divadla se konala v Redutě. Bylo to 10. 10. 1945 a hrála se Její pastorkyňa Gabriely Preissové v režii Oldřicha Lukeše.


„Drž se toho, co je. Ne toho, co by mělo být!“

    Od roku 1949, kdy se na základě nového divadelního zákona z roku 1948, rozchází Spolek Slováckého divadla (do nějž se záhy po otevření divadla transformovalo původní Družstvo SD), se provozovatelem divadla stává Městský národní výbor v Uherském Hradišti. Otázku stálé budovy pro Slovácké divadlo nakonec na popud ministra Františka Kahudy rázně řeší Krajský národní výbor. Vítězí rozhodnutí rekonstruovat budovu Sokolovny na útulné komorní divadlo. Slavnostní otevření adaptované nové divadelní budovy proběhlo 29. 4. 1959 premiérou Preissové hry Gazdina roba v režii vynikajícího režiséra Aloise Hajdy. Městský národní výbor také divadlu předal budovu hotelu U Zeleného stromu, která se po demolici a nové výstavbě v šedesátých letech proměnila v dodnes funkční Herecký dům Slováckého divadla se zkušebnou a Malou scénou.
    Vedle kamenných divadel u nás především v letních měsících funguje i velké množství venkovních scén. Raritou mezi nimi je českokrumlovské otáčivé hlediště v překrásné zámecké zahradě.
    Když se řekne slovo divadlo, většině z nás se pravděpodobně vybaví pražské Národní divadlo. Česká republika může v této oblasti ale nabídnout mnohem více, téměř každé větší město má svou vlastní stálou divadelní scénu.
    V listopadu 1989 sehrálo Slovácké divadlo rovněž svou nezapomenutelnou roli, když se postavilo do čela veškerého dění v Uherském Hradišti. V divadle vzniklo Občanské fórum, byla odtud organizována i generální stávka. Svým pevným postojem v krizovém období si divadlo získalo úctu a uznání velké většiny obyvatelstva Uherského Hradiště i jeho okolí.


Owen McCafferty/ Práskni do bot

    Touha po vlastním krajovém divadle rostla na Moravském Slovácku z tradičního podhoubí kulturního a z bohaté činnosti ochotnické. Projevovat se začala již v začátcích první republiky, naplno formovat se však začala za nacistické okupace. Bylo to především díky třem osobnostem, někdejším přátelům ze studentských let, kteří dali ke vzniku profesionální scény podnět a zformovali stanovy jejího prvního hospodaření. Jednalo se o MUDr. Miloslava Lázničku, Oldřicha Lukeše a prof. Josefa Hušku. Po osvobození tak vzniká nejstarší profesionální divadlo v regionu: Slovácké divadlo.  
    Od 1. ledna 1990 působil dlouhých 25 let jako umělecký ředitel divadla herec a režisér Igor Stránský. Za jeho vedení proběhla další rekonstrukce objektu a zařízení divadla, byl postupně doplňován umělecký soubor a návštěvnost inscenací i celkový počet abonentů SD vykazoval i nadále rostoucí tendenci. S divadlem spolupracují významní režiséři J. A. Pitínský, Oxana Smilková, Zdeněk Dušek, Radovan Lipus, Radek Balaš, Zoja Mikotová, Martin Františák, Jakub Maceček, Dodo Gombár, Anna Petrželková a další. Od 1. září 2015 je ředitelem a uměleckým šéfem Slováckého divadla režisér Michal Zetel.
    K nejznámějším českým divadlům patří vedle již zmíněné novorenesanční budovy na břehu Vltavy například Národní divadlo Brno, Divadlo Husa na provázku, Divadlo Na Fidlovačce, Moravské divadlo Olomouc nebo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00