Jak na věc


dopravní podnik města prahy

Dopravní podnik hlavního města Prahy - aktuální vypravení autobusů

    Drtivá většina pravidelných výkonů je zapracována do výše zmíněných turnusů. Jejich struktura, velikost a počet nejsou v jednotlivých provozovnách pevně stanoveny. Při jejich plánování se vychází především z typů služeb, ze složení vozového parku autobusů, ale i ze zvyklostí vedoucích pracovníků. V příslušné provozovně jsou po vzájemné dohodě s vedením jednotky Správa vozidel Autobusy (dříve technický úsek) do připravených turnusů vkládány, resp. aktualizovány jednotlivé čety řidičů a jejich přidělené autobusy. Každý řidič je začleněn do určitého turnusu.
    Konkrétní údaje o počtu a typu služeb, které jsou dané provozovně přiděleny, tvoří základ pro sestavení dlouhodobějšího plánu pravidelného vypravování autobusů na linky Pražské integrované dopravy. Na bázi těchto podkladů jsou vedením jednotky Provoz Autobusy (dříve provozní úsek) příslušné provozovny vytvářeny tzv. turnusy (slangově označovány také výrazem „diagramy”, „úseky” nebo „kolony”), v nichž jsou uvedeny jednotlivé služby ve všech provozních obdobích (od pondělí do neděle).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00