Jak na věc


dotace na chov skotu

Pastevní chov skotu, EKO, 70 ha vlastních pozemků

    Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
    Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (nově však jsou součástí zásad i opatření na welfare masného skotu - titul 20.D., str. 307 - 323).
    Mimořádná veterinární opatření (MVO) ve vztahu k dobrovolné vakcinaci bluetongue pro rok 2011 (nabývá platnosti 28.4.2011). Tímto dnem se zrušují nařízení SVS o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. 2010/5440/SVS ze dne 27.12.2010 a nařízení SVS o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/981/2011 ze dne 16.2.2011.
    Brožurka s názvem Jak se stát šampionem je určena všem vystavujícím chovatelům. Publikace obsahuje praktické rady a tipy doprovázené komentovanou fotogalerií, jak ideálně připravit své zvíře před výstavou a jak je na patřičné úrovni předvádět.
    Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, platná pro rok 2016.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00