Jak na věc


druhové číslovky cvičení

ODKAZY A INFORMACE PRO STUDIUM NĚMČINY

    Číslo v digitálním archivu školyVY_32_INOVACE_CJ8_12 Sada DUM Český jazyk 8 Předmět Český jazyk Název materiálu Číslovky (jak správně píšeme číslovky).
    5 1) Napiš co nejvíc pohádek, které mají v názvu číslovku. např. Devatero pohádek, Královna koloběžka první, Tři sestry a jeden prsten, O třech hrbáčích z Damašku, Pohádky z tisíce a jedné noci, Alí Baba a čtyřicet loupežníků, Drak dvanáctihlavý, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dvojčata, O třech přadlenách, Sedm havranů, Sedm Simeonů, O třech dracích, Zlatá jablka a devět pávic, První loupežnická, Druhá loupežnická pohádka,... 2) Napiš rčení obsahující číslovku. např.: Má na všechno tisíc výmluv. Byli spolu jedna ruka. Jeden druhému nevěřil. Kdo šetří má za tři. Má u mě několik vroubků. Dvakrát měř, jednou řež. Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Je to miliónové dítě.... 5


ČÍSLOVKY - URČUJEME DRUH

    9 Řekni, jaký je rozdíl ve významech číslovek? Uveď daný výraz ve větě a urči druh číslovky. čtyři pastelky čtvery pastelky čtvrté pastelky základní, druhová, (čtyři druhy), řadová, (již čtvrté v pořadí), Na stole ležely čtyři Maminka nám koupila To už jsou letos čtvrté pastelky, které pastelky. čtvery pastelky. jsi ztratil. pět hodin patery hodiny páté hodiny základní, Je pět hodin. čtyři boty čtvery boty čtvrté boty základní, Na chodbě byly rozkopnuté čtyři boty. tři papíry trojí papír třetí papír základní, Na stole leží tři papíry. druhová, Máme doma patery hodiny. dva klíče dvojí klíče druhé klíče základní, Tomáš mi dal dva klíče. druhová, Ve výloze byly vystaveny čtvery boty. druhová, Koupili jsme trojí papír do tiskárny bílý, barevný a fotografický. druhová, Na věšáčku visely dvojí klíče. řadová, Babička už nám letos koupila páté hodiny do domácnosti. řadová, Letos už jsme našemu Kubíkovi koupili čtvrté boty. řadová, Terezka roztříhala třetí papír. řadová, Naše děti ztratily tent
    1 ČÍSLOVKY Druhy číslovek Nyní si společně zopakujeme, co už víte o číslovkách. ohebný slovní druh označují počet, pořadí,... určujeme u nich tyto mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor a druh dělí se na určité (jedna, první,...) a neurčité (několik, mnoho, málo,...) Druhy číslovek: 1
    10 Použité zdroje: V. STYBLÍK A KOL. Český jazyk pro 6. ročník základní školy. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN Využití nástrojů Lesson Activity Toolkit 2.0 Smart Notebook, verze Obrázky použity z Galerie Smart Notebook, verze
    Mezi číslovkami neurčitými a neurčitými zájmeny neexistuje pevná hranice. K neurčitým číslovkách řadíme: aller (všechen), viele (mnoho), einige (někteří), wenige (málo), mehrere (několik) - skloňují se jako člen určitý. Dále: beide (oba), etwas (trochu), ein paar (několik), lauter (samý). Od některých číslovek můžeme vytvořit číslovky druhové: allerlei (všeliký) nebo násobné: vielfach (několikanásobný).


Nejnovější články z ITveSkole.cz

    7 5) Znáš nějaké divadelní hry, které mají v názvu číslovku? Napiš je. např.: Tři sestry Anton Pavlovič Čechov, Mnoho povyku pro nic, Richrd III. Shakespeare,... 6) Vzpomeneš si na název nějaké knihy obsahující číslovku? Napiš ho. např.: Cesta kolem světa, 2000 mil pod mořem Jules Verne, Bylo nás pět Karel Poláček, Klapzubova jednáctka Eduard Bass, Pes druhé roty František Langer, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století Svatopluk Čech, Milá sedmi loupežníků Viktor Dyk, Tři mušketýři Alexandr Dumas, Devatero pohádek, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy Karel Čapek,... 7
    6 3) Napiš názvy písniček obsahující číslovku. např.: Jedna, dvě, tři, Tisíc mil, My tři králové, Z jedné strany chvojka, Čtvrtého července, Jednou budem dál, Tři kříže, Sedmkrát, 50 minut pro tebe, Půl pátý ráno, Dávám ti jeden den, Mám obě ruce levý, Jednou nás to zabije, 7 básniček na zrcadlo, +3 do dopisu,... 4) Znáš nějaké filmy a seriály, které mají v názvu číslovku? Napiš je. např.: 62 dní na moři, 30 a půl metru, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Čtyři svatby a jeden pohřeb, Tři oříšky pro Popelku, Sedm, Sedmý hřích, Sedm životů, Sedm statečných, Byli jednou dva písaři, První krok, Šestý smysl, Číslo 9, 60 sekund, Jedna kočka za druhou, 3 sezony v pekle, Let číslo 93, 12 úkolů pro Asterixe, Šest medvědů s cibulkou,... 6


Prezentace na téma: "Číslovky DRUHY ČÍSLOVEK"— Transkript prezentace:

    Násobné číslovky se tvoří od základních příponou -mal (číslovky vyjadřují posloupné opakování dějů) nebo -fach (číslovky vyjadřují několikanásobný počet týchž dějů: hundertmal sagen (říkat stokrát), in zweifacher ( též výraz doppelter) Ausfertigung (ve dvojím vyhotovení). Číslovky násobné se skloňují jako přídavná jména.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Anotace:Prezentace je určena primárně pro žáky 6. ročníku. Nejprve si žáci zopakují informace o číslovkách. Ve cvičení určí druh číslovky – správná odpověď se objeví při kliknutí myši.
    3 V následujícím cvičení si procvičíme vaše znalosti. Rozdělíme se do tří skupin. Postupně budou zástupci z každé skupiny házet kostkou, ta vám určí číslo otázky a vy na ni společně ve skupině písemně odpovíte. Každá skupina bojuje sama za sebe. Po skončení hry sečteme body za správné odpovědi a vyhlásíme vítěznou skupinu. A můžeme začít Na každou odpověď máte 2 minuty. 3


Katalog Boxed, s.r.o. „Boříme mýty a přinášíme řešení“

    8 Určete, zda se jedná o číslovku určitou či neurčitou a také její druh. 1. jeden 2. málo 3. dvojí 4. několikrát 5. několikerý 6. třetí 7. několik 8. několikátý 9. paterý 10. dvojnásobný 11. několikerý 12. mnoho 13. troje 14. sto 15. stokrát 16. několikanásobný 17. druhý 18. čtvery 1. určitá, základní 2. neurčitá, základní 3. určitá, druhová 4. neurčitá, násobná 5. neurčitá, druhová 6. určitá, řadová 7. neurčitá, základní 8. neurčitá, řadová 9. ŘEŠENÍ určitá, druhová 10. určitá, násobná 11. neurčitá, druhová 12. neurčitá, základní 13. určitá, druhová 14. určitá, základní 15. určitá, násobná 16. neurčitá, násobná 17. určitá, řadová 18. určitá, druhová 8

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00