Jak na věc


dusičnan draselný prodej

Dusičnan draselný – kouzelná chemikálie

    6 – Opatrně přelijte (slijte) bez rozvíření tekutinu do žáruvzdorné nádoby. Odstraňte kal zůstávající na dně mělké nádoby. Tento kal můžete později nalít/smíchat s příští várkou zeminy při případné výrobě další várky dusičnanu.
    Na zahrádkách pak různé odpadní jámy a komposty, zejména s vysokým obsahem podestýlky s trusem králíků, se slepičím trusem, tlející piliny s močí a výkaly po morčatech a křečcích, rozpadající se ptačí trus, slepičí „kuřince“. Půda v dlouhodobém výběhu koz a ovcí, koní, atd.
    Tuto chemikálii lze získat (extrahovat) z mnohých přírodních zdrojů. lze ho pak používat ke konzervování potravin a zejména k výrobě černého střelného prachu, speciálních pyrotechnických směsí a dále i k následné výrobě kyseliny dusičné. Ta je dalším prostředkem k výrobě složitějších výbušnin jako je nitroglycerin, dynamit.
    V civilizaci pak obsah starých septiků a žump, zejména je-li již skoro trouchnivějící a hustý, bez přílišné tekuté složky, hlína na starých hřbitovech, a v parcích a zalesněných plochách zejména místa a zákoutí kam chodí lidé nouzově vykonávat malou a velkou potřebu. V městech zákoutí s tlejícím holubím trusem, černé skládky a místa s tlejícími odpadky živočišného původu.


Možnosti a rychlost doručení Sera Test NO3 Nitrát (dusičnany)

    8 – Když se tekutina vyvaří až cca na polovinu svého původního objemu, sejměte nádobu z ohně a nechte usadit. Po půl hodině do ní přidejte stejné množství alkoholu. Roztok po trochách přelijte přes improvizovaný papírový filtr do jiné nádoby. Na jeho povrchu se zachytí drobné krystalky dusičnanu.
    lesích místa kolem krmelců a napajedel, kde vysoká zvěř trousí výkaly, místa bohatá na ptačí trus pod stromy a pod skalami, kde hnízdí a hřadují práci.
    Po důkladném vysušení jsou krystaly dusičnanu draselného připraveny k použití. Musí se uchovávat v suché, naprosto vodotěsné nádobě, protože velmi snadno přijímají vzdušnou vlhkost, čímž se znehodnocují pro použití ve výbušninách.
    Žoldák je jako kámen!! Kámen který lze uchopit, vrhnout a sledovat, jakou v cíli nadělá škodu. Kámen, který lze vrhat znovu a znovu na stále nové cíle.
    Hned po té lze bez smutnu a bez výčitek zvednout zase nový kámen. Kamenů je vždycky dost. Jsou levné, anonymní a nahraditelné. Z takových kamenů jsou vystavěny dějiny.


Sera Test NO3 Nitrát (dusičnany)

    5 – Uveďte voru do varu a vřelou ji pomalu nalévejte do vědra na hlínu. Vodu lijte po částech a rovnoměrně všude na hlínu, aby měla čas přes ní prosáknout a protéct/prokapat otvory ve dně do spodní mělké nádoby. Nelijte příliš zprudka, aby vzniklé bahno neucpalo spodní látkový filtr. Ujistěte se, že voda rovnoměrně prosákla a protekla veškerou hlínou ve vědru. Okapanou vodu nechte zchládnout a 1 až 2 hodiny usadit.
    Zajímavé, ale připadá mi to trochu složité a nezapamatovatelné…a ty čtyři litry alkoholu by bylo možná pohodlnější vyměnit už rovnou za tu nedostatkovou výbušninu, tolik chlastu, to je úplný poklad v podmínkách války nebo úplného společenského rozvratu.
    Většina lidí se dokáže uklidnit teprve, až se problém vyřeší. Každý chápe přírodní zákon, že: „zmizí problém, přijde klid“. Už jen málokdo ví, že zákon funguje i naopak: „přijde klid, zmizí problém“. Ovšem je třeba na to najít odvahu.
    Ten alkohol není nutný. Slouží k vysrážení sanitru (dusičnanu draselného) z vody, neboť sanytr je dobře rozpustný ve vodě, a však nerospustný v ethanolu. Stačí nechat roztok vykrystalizovat. Sice to bude trvat déle a výsledný produkt nebude tak čistý, ale ušetříte spoustu cenné suroviny. Pro přečištění je lepší vícekrát překrystalizovat pomocí malého množství horké vody. Alkohol se tedy žádné chemiké reakce neúčastní, přijde mi ho škoda.


Hodnocení produktu dle Heureka.cz:

    9 – Abyste dusičnan draselný dále vyčistili, opět rozpustíme krystalky v nejmenším možném množství svařené (nebo lépe destilované) vody. Po rozpuštění znovu odstraňte krystalky soli, které se mohou vytvořit (viz. bod 7). Po té kapalinu znovu přelijte přes několik vrstev filtračního papíru, umístěte nejlépe do ploché nádoby a po té ji nechte odpařit na slunci, případně koncentrovaný roztok mírně zahřívejte až do konečného odpaření veškeré kapaliny. V misce pak zůstane pouze hrudkovitá usazenina, jakási krusta, samotného dusičnanu.
    Rizika existují i co se týče zákonnosti. Jakákoliv výroba, opatřování a použití nebezpečných látek a výbušnin je protizákonná. Tento materiál vás má poučit a vzdělávat, nikoliv dopomáhat k trestné činnosti a riziku poškození zdraví a majetku. Jednejte prosím proto vždy soudně, bezpečně a v souladu se zákonem.
    Takto získaný sanitr tedy není čistým dusičnanem draselným, ale směsí dusičnanu draselného, sodného, vápenatého, hořečnatého. To ale na výrobu výbušnin nemá skoro žádný vliv. Hlavní je, že všechny dusičnany jsou oxidační činidla.(to ve výsledku znamená, že umožní hoření hořlavé složky výbušniny za nepřístupu vzdušného kyslíku, tedy uvolňují kyslík.
    2 – Jemný dřevěný popel – bělavý prášek vzniklý naprostým shořením kusů dřeva. Neměl by obsahovat dřevěné uhlíky ani jiné nečistoty. Je možno jej upravit prosetím přes síto. Na jednu várku asi půl malého hrnku (1/8 Litru).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00