Jak na věc


edgar cayce

Edgar Cayce (18.3.1877 – 3.1. 1945)

    Ona karma sama o sobě není ani dobrá, ani špatná. Karma prostě je. A to, jaká je – záleží čistě jen a jen na vás samotných. Na vašich volbách a vašich skutcích. Vesmír není tak těžké pochopit. Celý vesmír se řídí tím – co zaseješ, to taky sklidíš. Co vysíláš, to se k Tobě vrací. Jsi sobecký a rád ovládáš lidi? Nebo jsi vlídný, oplýváš slunečnou náladou za každé situace a vždy máš chvíli na to, aby sis druhého se zájmem vyslechnul? Je Ti lhostejné trápení druhých? Nebo cítíš soucit? Nakrmil jsi někdy toulavého psa? Nebo jsi měl pro něj jenom nadávky a ještě jsi ho k tomu nakopl? Pomohl jsi někdy babičce přejít přes cestu? Nebo jsi ji zabral místo na sezení v tramvaji a tvářil ses, že ji nevidíš? Miloval/a jsi dostatečně svoji ženu/muže? Byl jsi věrný svým snům a ideálům? Žil jsi podle toho, co jsi říkal? Nebo tvá slova byla jenom planá klišé?
    Edgar Cayce byl křesťan. Byl velmi silně věřícím člověkem, který si každý rok přečetl Bibli a jeho ideálem byl Ježíš. Rád ve výkladech i v bdělém stavu citoval pasáže z bible, či slova, která pravil Ježíš a jeho učedníci. Věděl, že celý vesmír je protkaný jednou látkou, jedním duchem a že všichni jsme jedno. Že v každém z nás sídlí Bůh. Nabádal lidi k tomu, aby se chovali k druhým s láskou, s pochopením a soucitem. Mnoho času věnoval dětem a výkladům pro děti a poučoval rodiče o tom, jak důležitá a těžká je role rodiče a co je nezbytné znát a vyzařovat před tím, než se pro tuto roli člověk ve svém životě rozhodne. Radil rodičům, jaké talenty jejich dítě má a jak by ho měli správně vézt, aby jeho talenty nezůstaly ututlány a potlačeny, nýbrž aby se naopak rozvíjely.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00