Jak na věc


ernest hemingway komu zvoní hrana čtenářský deník

Komu zvoní hrana - Ernest Hemingway

    Román je z prostředí občanské války ve Španělsku. Kniha popisuje dění tří dnů mezi příchodem do hor a splněním úkolu, kdy žil Robert Jordan u partizánské skupiny vedené jakýmsi Pablem. V té době však vedení pomalu přebírala jeho žena, protože Pablo začínal mít strach.
    Většina jeho děl byla inspirována bohatými osobními zážitky, dětské zkušenosti z Michiganu, kontakt s přírodou a motivy války se objevují už v jeho prvních povídkách. Později se stal mluvčím ztracené generace (válkou poznamenaných a rozčarovaných Američanů, hledajících útočiště zejména v Paříži).
    Teď už měla vlasy zase celkem dorostlé a vypadala zdravě. Pablo byl celou dobu proti odpálení mostu, protože věděl, že až se tak stane, budou muset tyto hory opustit a hledat útočiště jinde. Když se jednou ostatní s Robertem radili, jestli ho odstranit nebo ne, pravděpodobně je slyšel, protože když se vrátil, byl jako vyměněný a začal vymýšlet různé možnosti, jak by se dala akce provést. V noci před přepadením se Robert v noci náhodou vzbudil, a když šel zkontrolovat vaky s trhavinou, zjistil, že chybí rozbušky a odpalovač, a Pablo že taky zmizel.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00