Jak na věc


eso travel doba letu na kubu

Informační systémy ESO9 intranet

    Rozumíme Vašim požadavkům. S pomocí našich informačních technologií a kvalitních služeb naplníme Vaše cíle.
    Po předání systému do běžného provozu je zákazníkovi věnována zvýšená péče o systém ve formě poimplementační technické podpory, označované taktéž jako tzv. zvýšený dohled. Tento závěrečný objem základních služeb má za úkol finalizovat proces nasazení ESO9 a poskytnout zákazníkovi potřebné zázemí pro bezproblémový přechod na nový informační systém.


Informační systémy ESO9 jsou poskytovány ve čtyřech základních edicích:

    Vývoj informačních systémů ESO9 započal v roce 1997 s cílem vytvořit novou platformu pro informační systémy, která by byla dostatečně stabilní jak technologicky, tak analyticky, a to s dlouhodobým výhledem. Výsledkem vývoje je pokračování tradice produktů řady ESO. Informační systémy ESO9 jsou postaveny na ojedinělé moderní technologii, která jim dává vývojově neomezené vlastnosti, uživatelsky přívětivé prostředí a jednoduchost z pohledu vzdálené obsluhy. Díky tomu dokážeme pokrýt požadavky velké části uživatelů a nabídnout každému z nich požadovanou funkcionalitu. Samozřejmostí je podpora přímo ze strany dodavatele aplikace, možnost konzultací, školení ale především samostatný rozvoj IS.
    ESO9 Profi je díky svým vlastnostem určen především pro střední a větší společnosti s vyššími nároky. Je schopen plně postihnout specifické potřeby společnosti a vytvořit tak naprosto individuální řešení s novými činnostmi, agendami a funkcionalitami.
    Informační systémy ESO9 jsou postaveny na ojedinělé moderní technologii, která jim dává vývojově neomezené vlastnosti, uživatelsky přívětivé prostředí a jednoduchost z pohledu vzdálené obsluhy. Díky tomu dokážeme pokrýt požadavky velké části uživatelů a nabídnout každému z nich požadovanou funkcionalitu. Samozřejmostí je podpora přímo ze strany dodavatele aplikace, možnost konzultací, školení ale především samostatný rozvoj IS.
    Pro systémy založené na produktu ESO9 intranet nabízím analýzu, instalaci, implementaci i administraci a to jak koncovým zákazníkům, tak formou subdodávek partnerům ESO9.


Informační systémy ESO9 jsou poskytovány ve třech základních edicích:

    Součástí implementace ESO9 Profi může být i úprava vzorů a typů užívaných dokladů, formulářů, rozsahu a způsobu vykonávaných činností, názvosloví datových položek atd., ale i změna samotného designu systému z pohledu uživatele. Samotné implementaci předchází tzv. „Projekt zavedení“, který řeší vlastní způsob implementace, popis jednotlivých kroků a úprav, a to až do definic vzhledu jednotlivých formulářů. „Projekt zavedení“ je tak jedním z nejdůležitějších prvků v zavádění celého řešení podnikového informačního systému u zákazníka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00