Jak na věc


gastroenterologická ambulance brno

Specializovaná preventivní vyšetření

    Poskytuje vyšetření a dlouhodobé sledování pacientů s chorobami zažívacího traktu, jater a slinivky břišní. V rámci ambulance se provádí řada specializovaných vyšetření:
    Vedoucí lékař:MUDr. Alžběta BuriánováLékař:MUDr. Jana ČajánkováMUDr. Dagmar DočekalováMUDr. Jan KuchařMUDr. Pavel KlvaňaMUDr. Ivo ChrobokStaniční setra:Kornelie BolkováSestry:Jana KičerkováMichaela BergerováIveta BujokováSanitářka:Iveta Slowiková
    Ve vybraných případech je možné provést vyšetření v analgosedaci či v celkové anestezii vedené anesteziologem. K tomu je nutná předchozí domluva s námi, interní předoperační vyšetření a vyšetření v anesteziologické ambulanci.
    Gastroenterologická poradna úzce spolupracuje s gastroentero­logickým pracovištěm KCVL Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kam jsou odesíláni pacienti, jejichž onemocnění vyžaduje péči přesahující možnosti ambulance (např. rozsáhlejší endoskopické ošetření žlučových cest).
    Do gastroenterologické poradny je doporučení se shrnutím provedených vyšetření, doprovodných onemocnění a užívané medikace vhodné, ale není nezbytnou podmínkou.


Komplexní vyšetření zdravotního stavu

    Naše pracoviště provádí základní metody diagnostické a terapeutické endoskopie zažívacího traktu včetně urgentních výkonů (zajišťujeme pro nemocnici 24 hod endoskopickou pohotovost). Ročně provedeme na 2500 endoskopických vyšetření. Jsme Centrem pro screeningovou kolonoskopii. V gastroenterologické poradně diagnostikujeme a  dispenzarizujeme pacienty s onemocněními trávící trubice (jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva) a orgánů trávicího traktu (slinivky břišní, jater a žlučových cest). Poskytujeme i konziliární činnost. Při diagnostice a terapii chorob zažívacího traktu spolupracujeme i s jinými endoskopickými centry k zajištění vyšetření, která se na našem pracovišti neprovádějí.
    - zavádění nasojejunální sondy, perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) – metody umožňující podání enterální výživy v případě, kdy z různých důvodů není možný  perorální příjem potravy u pacienta, spolupracujeme s naší nutriční ambulancí
    Vyšetření jsou podle potřeby prováděna s premedikací. Po výkonech s podáním intravenózních léčiv jsou pacienti dále u nás 1-2 hodiny sledováni. Chcete-li využít podání premedikace formou intravenózních léčiv, je nutné mít s sebou doprovod.
    Kolonoskopie příprava - různá dle volených přípravků k očistě střeva, obecně vždy vyžadujeme v den přípravy na vyšetření (tj. den před plánovanou kolonoskopií) jen maximálně lehká snídaně, k obědu čistý bujon, dále jen tekutiny. Doporučujeme dělenou přípravu, tj. poslední část projímacího prostředku vypít 4 hodiny před plánovaným vyšetřením.


Gastroenterologická ambulance

    - endoskopie horní části trávicího traktu - vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku s možností odběru biopsie,  polypektomie, stavění krvácení, extrakce cizích těles, ligace a sklerotizace varixů
     - kolonoskopie – vyšetření celého tlustého střeva a terminálního ilea (koncové části tenkého střeva) s možností odběru biopsie, polypektomie, stavění krvácení
    V rámci gastroenterologické ambulance se diagnostikují, léčí a dispenzarizují pacienti s onemocněním trávicí trubice, jater, žlučových cest a slinivky břišní.
    Pokud již nemáte k vyšetření další dotazy, můžete ke sjednání termínu využít objednávkový formulář níže. Chcete-li se objednat a máte k vyšetření další dotazy, můžete k objednání využít tel. čísla: +420 533 306 481 nebo +420 739 683 020.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00