Jak na věc


genealogie hledání předků ceník

18.03.2019 23:15Přednáška J. Řezníčka v Nymburce 19.3.2019 od 17h v Městské knihovně

    Ve středu dne 27. února 2019 máme ohlášenou volnou diskuzi. Se svým příspěvkem vystoupí příznivec naší společnosti Tomáš Daněk s podporou Pavla Hnízdila s referátem na téma: Sbohem feudalisme! Ve své přednášce Vás chceme seznámit s problematikou společnosti našich předků v procesu přechodu od nevolnictví přes poddanství k modernímu občanství.
    Těžiště činnosti ČGHSP, čítající v této době již téměř tisíc členů, spočívá zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy a odborných publikací s rodopisnou tematikou. Dále se pak zabývá pravidelným pořádáním kurzů pro začínající a pokročilé genealogy, v přednáškové činnosti, v pomoci členům, pořádáním výstav a shromažďováním odborné i populárně naučné literatury v knihovně Společnosti přístupné všem členům.
    O průběhu bádání Vás budu průběžně informovat e-mailem. Výsledky genealogického výzkumu Vám předám v digitální podobě prostřednictvím e-mailu nebo zašlu poštou uložené na CD, popř. vytisknuté v papírové podobě.
    Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.


14.04.2019 00:02Omluva za Středečník 11.4.2019

    Vychází se od nejstaršího doloženého předka (zakladatele rodu). V rodokmenu se zaznamenávají všichni potomci páru, ale v další generaci pouze větve mužských členů rodu.
    Připravili jsme jednodenní kurz pro rodopisce. Během jednoho dne dostanete důležité informace pro zahájení rodopisného bádání. Kurzem provádí profesionální genealožka paní Helena Voldánová. Informace o kurzu jsou v sekci Kurzy genealogie...
    Vypsali jsme termíny pro základní velký kurz pro začínající genealogy, který obsahuje nabitých 20h poznání o rodopisu. Podrobný program uvidíte v příloze v sekci Kurzy genealogie. Cena kurz je 2900 Kč (při zvyšujících se nákladech jsme po 5 letech museli upravit cenu).
    Zvolíte-li si vývod (všichni přímí předkové), pak doporučuji zpracovat 4 maximálně 5 generací, protože strom se pak rozrůstá geometrickou řadou zejména do šířky, stává se méně přehledným a není pro své rozměry vhodný ani k tisku, spíše jen na prohlížení v počítači.


07.07.2019 23:25Už brzo začne velká výstava v Jílovém u Prahy k 50. letům založení Společnosti

    GenoPro je genealogický program, který dovoluje zaznamenávat genealogická data do digitální podoby. Webová stránka programu je http://www.genopro.com. Umožňuje vytvářet rodinné stromy předků a přidávat k nim fotografie, vytvářet a tisknout různé výstupy, analyzovat data z rodinné historie, importovat a exportovat data z a do jiných programů.
    Základem genealogického bádání je bezpochyby čtení matričních záznamů. Jako pomůcku pro ostatní genealogy bych rád zveřejnil přepisy indexů k matrikám, které jsou v oblastech mého zájmu.
    Kurz začíná od 21.3. a končí po 9 večerech 30.5.2018. Kurz je nabit zajímavými osobnostmi - vojenský historik E.Stehlík, genetik D. Vaněk, historik profesor E.Maur, paní archivářka Matušíková, které vděčíme za digitalizaci židovských matrik a archiválií, paní profesorka Bláhová, autorka české historické chronologie a mnozí další.
    Dle dokumentu, který je od nedávné doby vystavený na adrese http://actapublica.eu/userdata/digitalizace_inventaru_MZA.pdf, lze zjistit, že v MZA Brno převedli do digitální podoby papírové inventáře k fondu E67 - Sbírka matrik. Tyto inventáře jsou dostupné ve formátu PDF na adrese http://actapublica.eu/dokumenty/.


31.08.2019 00:20Jednodenní kurz pro rodopisce v sobotu 5.10. 2019 od 10h v Praze 10

    Od 3.8.2019 do památného datumu 17.11. bude výstava Putování za předky v muzeu v Jílovém u Prahy. Pokud se pojedete toulat tímto krajem, neváhejte se podívat nejen na naši výstavu, ale i do zajímavého regionálního muzea. Nebudete litovat. http://www.muzeumjilove.cz/
    Genetika a příjmení je projekt, jehož cílem je zkoumat vzdálenou příbuznost nositelů stejných (nebo velmi podobných) mužských příjmení české populace pomocí genetických metod.
    Našim členům dorazilo nové číslo GHL 1/2019, první číslo v roce 50 letého výročí založení společnosti. Potěší genealogické profily J. V. z Monse, dokončení stati o E. Benešovi a Vognarů a jejich předcích, o rodu Blannů nebo Ponců. Plus heraldika města Jirkova.
    Program středečníků od září - Středa 11. září, ThDr. Ctirad Václav Pospíšil, Škůdci nebo vlastenci? ; Středa 25. září, Mgr. Vlastimil Stenzl, Genealogický projekt Genetika a příjmení ; 9. října, David Branný, Patrimonia ; 30. října, Pavel Hnízdil, Háchovy Melody Boys.
    Společnost se nezabývá tvorbou rodokmenů a vývodů z předků na zakázku, ani kontakty na komerční genealogy nezprostředkovává. Pokud takové kontakty hledáte, použijte prosím některý z internetových vyhledávačů nebo seznam profesionalních genealogů na Genea.cz.


Místní rejstřík německých, latinských a dnes neplatných českých názvů - MZA Brno

    Omlouváme se za zpoždění ve výrobě GHL 2/2019. Dozvíte se o rodu pedagoga O. Kádnera, o rodu Voldřichů, o znaku města Libštátu, o 2 rodových srazech a mnoho dalšího. V časopise je také zpráva z Valné hromady včetně hospodaření za rok 2018.
    Drobnější práce lze zpracovat během několika dnů až týdnů. Větší rodokmeny v řádech měsíců. Můžeme se také domluvit na etapách - nejprve začít menším stromem (rozrod, vývod), později jej rozšířit popř. doplnit rodinnou kronikou. Pokud se objeví rodinná větev, která by Vás zajímala více než ostatní, lze se zaměřit v následující etapě právě na ni.
    V souladu s usnesením Valné hromady 2018 přijal Správní výbor nový Organizační řád, který je zveřejněn v části O ČGHSP. Obsahuje detailní rozdělení rolí a pracovních činností Správního výboru a další náležitosti.
    Vychází se od nejstaršího předka a postupuje se do přítomnosti jak v mužské tak ženské linii. Na rozdíl od rodokmenu jsou zde zaznamenaní i potomci v ženských liniích.
    V otcovské linii jsou zachyceni pouze mužští předkové z otcovy strany a jejich manželky. Obdobou mohou být mužští předkové z matčiny strany a jejich manželky anebo lze zkombinovat obě tyto linie.


22.04.2019 22:32Setkání rodu Opatrných 11.5.2019

    Dopředu si žádnou zálohu neberu. Výsledky posílám postupně po jednotlivých generacích a vždy přiložím i fakturu. Tak je každý v obraze, jak práce postupuje, jak to vypadá a kolik to prozatím stojí. Kdykoliv můžeme práci ukončit, rozšířit apod. Se zákazníky jsem v písemném kontaktu a tak se postupně domlouváme po jednotlivých fázích na dalším pokračování.
    Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (ČGHSP), založená v roce 1969 a navazující na starší tradice Rodopisné společnosti československé, je zapsaným spolkem dle Nového občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 (dříve občanské sdružení). V souladu se svými stanovami se zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.
    Pokud máte problém číst staré písmo (především kurent), máte možnost se zdokonalit v kurzu cvičení čtení. Pouze pro omezený počet osob (nyní volných 5 míst). Koná se v kanceláři společnosti v Praze Stodůlkách, dne 21.9., sobota. Informace a přihlášky najdete na stránkách v sekci Kurzy genealogie v levém menu


04.04.2019 22:36Organizační řád

    5.3.2019 je to přesně 50 let od založení České genealogické a heraldické společnosti. Tehdejší zakladatelé se přihlásili k odkazu Rodopisné společnosti československé, která fungovala 1929-1949. K výročí jsme připravili různé akce a připomínky, které budou probíhat celý rok. Jsme rádi, že sdílíte vášeň pro bádání po životě našich předků a po společné historii. Přejme Společnosti rozkvět a mnoho spokojených členů. Váš Správní výbor.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00