Jak na věc


generální úklid

Motorový olej Classic Meduna PT 10W40 1l stáčený

    Kancelář Generálního štábu (Ka GŠ) je organizačním článkem Velení Armády České republiky pro zabezpečení náčelníka Generálního štábu AČR (NGŠ), 1. zástupce náčelníka Generálního štábu (1. ZNGŠ), zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelníka štábu (ZNGŠ-NŠ), zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektora AČR (ZNGŠ-I) v rámci zabezpečení administrativních činností souvisejících s velením Generálnímu štábu AČR a Velitelstvím Pozemních sil AČR a Velitelstvím Vzdušných sil AČR.
    Omlouváme se všem zákazníkům, ale již neopravujeme klasické jednoduché stroje (bývalé RVHP) výroby, jako jsou univerzální soustruhy, frézky, vrtačky, vodorovné vyvrtávačky, klasické brusky, excentrické lisy a podobné stroje.
    Opravujeme i stroje, které nejsou dostatečně vybaveny průvodní dokumentací od výrobce a nebo dokumentace zcela chybí. Po opravě zpracujeme novou kompletní dokumentaci vč. návodů k obsluze a údržbě v rozsahu, který splňuje požadavky současně platné legislativy, zejména ČSN/EN.
    Nabízíme opravy odstraňující příčiny a následky havárií, účelové opravy jednotlivých konstrukčních skupin stroje nebo celých strojů, střední a generální opravy strojů, rekonstrukci a modernizaci.


Generální opravy obráběcích strojů

    Přehled opravovaných strojůSoustruhyhrotové soustruhysvislé soustruhy poloautomatické soustruhyautomatické soustruhyVrtací strojevrtačky speciální i vícevřetenovésouřadnicové vrtačky a vyvrtávačkystroje na jemné vrtáníFrézovací a obráběcí strojefrézky a frézovací strojeobrážečky a hoblovkyLisovací strojelisy nižších tonážílisovací automatyOstatní strojebrusky různých typůstroje na ozubení jednoúčelové strojespeciální stroje
    Po provedené generální opravě, rekonstrukci či modernizaci jsou stroje vybaveny kompletní průvodní dokumentací, která obsahuje zejména revizní zprávy, výkresovou elektro- dokumentaci, protokol geometrické přesnosti, prohlášení o shodě výrobku. Původní návod k obsluze doplníme o potřebné informace o změnách provedených při opravě, rekonstrukci a modernizaci stroje.
    Na přání zákazníka může být dokončený stroj posouzen STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM s. p., který po provedených zkouškách vystaví ke stroji PROTOKOL s certifikátem způsobilosti stroje.
    Všechny stroje po provedené opravě, rekonstrukci či modernizaci splňují požadavky bezpečnosti práce dle NV 378/2001 Sb. a mohou být označeny symbolem „CE“.
    Soustruhyhrotové soustruhysvislé soustruhy poloautomatické soustruhyautomatické soustruhyVrtací strojevrtačky speciální i vícevřetenovésouřadnicové vrtačky a vyvrtávačkystroje na jemné vrtání


Nemrznoucí kapalina do chladičů (CS ANTIFREEZE G 11) 1l volně stáčený

    Při provádění oprav strojů není rozhodující její stáří, typ výrobce ani chybějící technická dokumentace. Rozhoduje technický stav stroje, a to zda bude po opravě splňovat technologické a kapacitní požadavky zákazníka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00