Jak na věc


haló noviny

Nesvoboda k nám přichází z Bruselu

    Jako příklad můžu uvést zprávy: Izrael zatýká pětileté děti, Sionistická provokace, Další provokace Tel Avivu. Všechno jsou to zprávy převzaté Haló novinami z ČTK, jen nadpis si dala redakce vlastní a podotýkám, že v původní zprávě z 5. května tyto zprávy vůbec nebyly. Celkem odkazy na články v Haló novinách narostly ze čtyř v původní zprávě na osm ve zprávě nové.
    Skutečnost, že zmíněný návrh novely zákona byl vládou přijat, nás opravdu velmi zklamala. Tento krok vlády, kterým dochází k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (dále jen »směrnice«), která nabyla účinnosti 13. června 2017, považujeme za selhání vlády vůči zákona dbalým občanům, jejichž práva, svobody a majetky mají být státem nejen garantovány, ale i chráněny. Už jen proto, že programové prohlášení téže vlády předtím hlásalo něco odlišného. Mimochodem, naši předchozí petici podepsalo 110 358 petentů (stav ke dni 18. 2. 2018), nepochybně vyjadřuje názor valné většiny odhadem 300 000 občanů, kteří jsou držiteli zbrojních průkazů, a mnoha dalších.


Zaměřuje se snad zpráva Židovské obce na Haló noviny?

    Naše věc není totiž zdaleka jen o zbraních. Je skutečně o právech a o svobodě. O bezpečnosti občanů. Ani v těch nejbohatších státech se sebelepší policií nelze ochránit občana v každé situaci. Vždy a všude. Proto by těm slušným a prověřeným lidem neměl nikdo bránit, aby, když policie není na místě, mohli vzít svou obranu a obranu svých nejbližších do vlastních rukou a do příjezdu policie se o ni postarat. Někteří politici to chápou. Ale setkal jsem se i s takovými, kteří řeknou: »Já tomu nerozumím, tak budu hlasovat jako senátor ten a ten, který tomu prý rozumí.« Tak to jsem se zděsil. V Senátu jsem vůbec zažil věci, že se nedivím lidem, kteří pochybují o jeho smyslu.
    Pokud stát plive na zájem občanů přispět k bezpečí jejich vlasti, je to cesta do pekel. Pokud někdo nevěří svým občanů, jako pan Dienstbier a jemu podobní, je to navíc urážka všech slušných lidí v naší společnosti. Naštěstí jsou mezi politiky i takoví, co to chápou. A vědí, že štěstí přeje připraveným. A tak to má být, ne?


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00