Jak na věc


hmotnostní měřič průtoku

Cvičebnice středoškolské chemie

    Hmotnost roztoku se značí ( m_{⊙} ), a vypočítá se jako součet hmotnosti rozpuštěné látky A (např. NaCl - chlorid sodný, kuchyňská sůl) a hmotnosti rozpouštědla (rozpouštědlo může být např. voda).
    1. a) 2 % b) 15 % c) 3,3 % d) 4,6 % e) 0,7% 2. a) 15 g b) 0,35 kg c) 15 g d) 4,5 g 3. a) 3,75 kg KNO3, 0,75 kg C a 0,5 kg S b) 4 kg KNO3 a 1 kg C c) 3,75 kg KNO3, 1 kg C a 0,25 kg S d) 3,75 kg KNO3, 0,625 kg C a 0,625 kg S 4. a) 89 % b) 30 % c) 40 % d) 28 % e) 22 % 5. a) 780 l b) 210 l c) 9,3 l d) 0,3 l 6. a) 5,6 % b) 6,6 % c) 2,8 % d) 50 %
    E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy.
    Hmotnostní zlomek je dán podílem hmotnosti určité látky a hmotnosti celé směsi. Je dán vzorcem: $$w={m_A}/{m_S}$$ (w) = hmotnostní zlomek látky, (m_A) = hmotnost látky A, (m_S) = hmotnost celé směsi

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00