Jak na věc


hodnocení rizikovosti dodavatele

Dodavatelský úvěr - stanovení dodavatelského limitu (credit limit)

    Každá firma, která dodává na fakturu s odloženou splatností, poskytuje dodavatelský úvěr a proto ať již vědomě či nevědomě, pracuje s dodavatelskými limity. Pokud víme, že prodej znamená tržby, ale až inkaso pohledávky znamená příjem, je zřejmé, že limitování dodavatelských úvěrů je významným nástrojem pro řízení dodavatelského rizika a cash flow společnosti. Každá společnost chce řídit co nejefektivněji pohledávky a vyvarovat se přílišným rizikům. Proto jako jeden z hlavních nástrojů při řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, respektive dodavatelského rizika, slouží stanovení a práce s dodavatelskými limity (credit limits). Pokud chcete stanovit limit dodavatelského úvěru na odběratele máte víceméně tři možnosti:
    Poskytujete dodavatelský úvěr, respektive dodáváte s odloženou splatností (na fakturu) a pohledávka není zajištěná např. akreditivem či bankovní garancí, čímž se vystavujete riziku neplacení odběratele. Odběratel Vám přestal platit, dochází k výraznému prodlení v platbách. Proti odběrateli je vedena exekuce, insolvenční řízení, odběratel je v úpadku. Obáváte se, zda dostanete z dodavatelského úvěru své peníze zpět. Hledáte způsob jak podobné situaci předejít při řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, respektive hledáte způsob jak snížit dodavatelské riziko? Naučte se řídit dodavatelské riziko u významných odběratelů za pomoci finanční analýzy a stanovení optimálního dodavatelského úvěru (limitu).


Analýza rizika odběratele a stanovení limitu dodavatelského úvěru

    Poskytnutím odložené splatnosti odběrateli poskytujete odběrateli dodavatelský úvěr. Pokud poskytujete dodavatelský úvěr, proč byste se neměli zajímat o hospodářské výsledky odběratele? Tak jako banka půjčuje peníze firmám, tak i vy půjčujete peníze vašim odběratelům, pokud jim dodáváte s odloženou splatností. U významných, nových a problematických odběratelů se proto vždy kromě dalších informací z trhu pokuste opatřit finanční výkazy, jelikož ty především v sobě nesou informaci o rizikovosti spolupráce s odběratelem (bonita odběratele), jeho platební morálce dle výkazů a s ohledem na velikost a bonitu odběratele i informaci o výši limitu dodavatelského úvěru.


Dodavatelské riziko - dodavatelský úvěr jako součást dodavatelsko-odběratelských vztahů

    Zhodnocení bonity odběratele formou finanční analýzy je nejsilnější nástroj ke stanovení pravděpodobnosti defaultu odběratele. Ostatně celý pojistný trh pohledávek (dodavatelského rizika) je postaven na analýze účetních výkazů odběratele a jeho platební morálky (pokud je k dispozici). Zhodnocení oboru podnikání, postavení na trhu, konkurenceschopnosti, dodavatelsko-odběratelských vztahů, teritoriálního rizika, managementu atp. jsou zpravidla až druhotné faktory (V době recese či poklesu jen daného odvětví se význam oboru a teritoriálního rizika významně zvyšuje.) Pokud pojišťovna nemá k dispozici účetní výkazy odběratele (ideálně co nejnovější), odběratele zpravidla nepojistí. Podobně postupují banky. Pokud žádáte o firemní úvěr banku, zpravidla musíte bance předložit finanční výkazy, aby si banka ověřila, že vaše podnikání je perspektivní a riziko spoluprác


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00