Jak na věc


immanuel kant kritika praktického rozumu

Immanuel Kant byl vynikajícím názorným učitelem matematiky, dynamiky, metafyziky a logiky. Navzdory své tělesné vadě a příliš malému vzrůstu, měl díky vrozené slušnosti, ohleduplnosti a schopnosti výjimečné konverzace široký okruh dobrých přátel.

    Immanuel Kant byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii a v etice.( Wikipedia )

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00