Jak na věc


jak napsat řecké písmeno alfa

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Ný je 13. písmenem řecké abecedy, přičemž na dvanácté pozici mu předchází Mí (Μ μ) a za ním na čtrnácté je Ksí (Ξ ξ). Jeho znaková podoba vypadá takto – Ν (kapitálka) a ν. Jeho ekvivalentem k latince je nám dobře známé N/n, navzdory tomu, že jeho malá podoba připomíná písmeno V/v. Řecká soustava číslic používá… Read More »
    Zéta stojí v rámci řecké abecedy na 6. místě, přičemž před ní je Epsilon a za ní Éta. Její velký a malý znak má tuto podobu – Ζ a ζ. Samotný znak vychází z fénického písmena zayin, avšak název jako takový z něj na rozdíl od ostatních řeckých písmen odvozen není a je založen na stejném vzorci pojmenování… Read More »
    Delta stojí v rámci řecké abecedy na 4. místě (za Gammou a před Epsilon) a patří mezi ta nejznámější a jako symbol nejběžněji používaná písmena vůbec. Její velký a malý znak vypadá takto – Δ / δ. Historicky vychází s fénického písma, konkrétně ze znaku „dalet“. Z Delty pak bylo v latince odvozeno písmeno D/d. Její název dal mimo… Read More »


Zápis symbolu Omega na počítači

    Kappa, v podobě znaku – Κ / κ, respektive ϰ, je 10. písmenem řecké abecedy a jako řecká číslice zastupuje hodnotu 20. Před ním je Ióta a za ním následuje Lambda. V latince je z něj odvozeno K/k. Ve vědě je pomocí něj označen třeba opioidní receptor (farmakologie), míra diagnostické spolehlivosti (psychologie a psychiatrie), stlačitelnost sloučeniny (termodynamika), zakřivení… Read More »
    Gama – kapitálka Γ, malá forma γ je celkově třetí písmeno řecké abecedy za druhou Betou a před čtvrtou Deltou. Jako řecká číslice zastupuje hodnotu 3 (tři). Historicky se vyvinula z fénického písma, a to konkrétně ze znaku „gimel“. V námi používané latince z ní potom vychází hned dvě písmena – G a C. Symbolika ve vědeckých oblastech… Read More »
    Beta (někdy také psáno a vyslovováno dlouze Béta) je druhým písmenem řecké abecedy, a to za první Alfou a třetí Gamou. Podoba jejího velkého a malého znaku je Β a β. V soustavě řeckých číslic reprezentuje číslovku 2 (dva). Odvozena je z fénického písma, konkrétně pak ze symbolu „beth“. Latinka ji pak použila jako základ pro B/b.… Read More »


Zápis Alfa znaku pomocí klávesnice

    Ióta (někdy též psáno jako Jóta) je deváte písmeno řecké abecedy a v soustavě řeckých číslic vyjadřuje číslovku 10. Před a za ním stojí Théta, respektive Kappa. V podobě znaku je zapisováno takto – Ι (velké) a ι (malé). V latince jsou z ní odvozena hned dvě písmena, a to I/i a J/j. Jak napsat Ióta znak na klávesnici Pakliže… Read More »
    Alfa je prvním písmenem řecké abecedy (po něm následuje Beta) a jako řecká číslice vyjadřuje hodnotu 1 (jedna). Ve formě velkého a malého znaku je zapisována následovně – Α / α. Vyvinula se z fénického písmene „aleph“ a z ní bylo poté v latince odvozeno A/a. V náboženském i světském pojetí symbolizuje začátek něčeho, či první pozici někoho. V protikladu pak stojí Omega symbolizující konec. Jejich spojení pak metaforicky označuje nějaký podstatný celek (entitu). S tím se můžeme setkat již v Novém Zákoně, kde sám Bůh říká: „Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“.
    Omikron stojí v rámci řecké abecedy na 15. pozici (před Pí a za Ksí) a jako řecká číslice reprezentuje hodnotu 70. Ve formě znaku vypadá následovně – Ο (kapitálka), respektive ο (malé písmeno). V doslovném překladu znamená název tohoto písmene „malé o“ a je do jisté míry kontrastem Omegy (Ω / ω), která naopak znamená „velké o“. Tento symbol… Read More »


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Ró je sedmnáctým písmenem řecké abecedy, přičemž před ním je Pí a za ním je Sigma. V podobě kapitálky – Ρ má stejné piktogramové ztvárnění jako velké p – P v latince, avšak reálně se jedná o významově odlišné symboly, a proto je nezaměňujte. Jako malé písmeno pak může mít buď podobu ρ, nebo ϱ.… Read More »
    Alfa je prvním písmenem řecké abecedy (po něm následuje Beta) a jako řecká číslice vyjadřuje hodnotu 1 (jedna). Ve formě velkého a malého znaku je zapisována následovně – Α / α. Vyvinula se z fénického písmene „aleph“ a z ní bylo poté v latince odvozeno A/a. V náboženském i světském pojetí symbolizuje začátek něčeho, či první pozici někoho. V… Read More »


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00