Jak na věc


jak podle měřítka vypočítat vzdálenost na mape

Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

    15 01 úvod scénář platí také pro ostatní body zájmů jako např. pro hotely a restaurace Řekněte: Nejbližší čerpací stanice.. > Systém odpoví: Zvolte číslo řádku nebo vyslovte další stránku.. 2. Řekněte číslo řádku, ve kterém je uvedena požadovaná čerpací stanice (např. řádek 5): 5. > Systém odpoví: Číslo 5 je potvrzeno. Chcete zobrazený cíl nastavit jako mezicíl?. 3. Řekněte: Ano. > Systém odpoví: Byl nastaven mezicíl 5. Chcete spustit navádění?. 4. Řekněte: Ano. > Počítá se trasa a spouští se navádění. Další povely Další povely k ovládání navigačního systému pomocí rozpoznávání hlasu najdete v běžném zobrazení pro MY CAR po stisknutí tlačítka OK/MENU a výběru položky Nastavení Nastavení hlasového ovládání Seznam pokynů Navigační pokyny. Související informace Navigace - použití (str. 9) 13


Dodání produktu Meteor Kompas 71008 / osobní odběr na prodejně ve Zlíně

    39 04 Informace o systému a mapách Navigace - informace o systému a mapách Společnost Volvo nabízí řadu map pro různá místa na světě. Mapa obsahuje mapová data a data o cestách s příslušnými informacemi. Během aktualizace se do navigačního systému přenesou nové informace a stará neaktuální data se vymažou. Informace o systému Mapy - obsah Mapy jsou neustále doplňovány a aktualizovány. POZNÁMKA Mapové údaje nemají 100% ve všech oblastech a zemích. Pokrytí se neustále zvyšuje a možná bude zapotřebí provést aktualizaci. Viz support.volvocars.com, kde najdete informace o mapách a ostatních informacích k systému Sensus Navigation. POZNÁMKA Než začnete aktualizovat data mapy ve vozidle: Nejdříve si přečtěte informace a pokyny z internetu, které souvisejí se stahováním a aktualizací mapových dat. Pokud máte dotazy k aktualizacím, kontaktujte prodejce Volvo nebo hledejte na 04 Oblasti na mapě Navigační systém vozidla se mění v závislosti na trhu. Pokud potřebujete upravit oblast mapy, požádejt


Výzva - Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

    29 02 Nastavení cíle, itineráře a trasy Informace o aktuální poloze Možnosti mapy Informace o poloze. 2. Výběr informací o poloze: Aktuální cesta - na obrazovce se zobrazí název cesty/ulice, kde se nachází vozidlo/kurzor. Zem. šířka/délka - na obrazovce se objeví souřadnice místa, kde se nachází vozidlo/kurzor. Žádné - na obrazovce se neobjeví žádné informace o místě, kde se nachází vozidlo/kurzor. Kompas Na vyobrazení mapy na obrazovce je kompas, který zobrazuje směr, ve kterém ukazuje přední část vozidla. Červený konec jehly kompasu ukazuje na sever, kdežto bílý konec - na jih. Místo grafického kompasu lze zvolit kompas s textem. Možnosti mapy Kompas. 2. Zvolte, zda směr kompasu má být označen šipkou kompasu nebo písmeny: Graficky - směr kompasu označuje šipka kompasu. Text - směr kompasu označují písmena N pro sever, W pro západ, S pro jih a E pro východ. Směr kompasu na vyobrazení mapy - sever nebo směr jízdy k horní části obrazovky - lze upravit. Viz výše kapitola Směr kompasu v r


Dotaz na produkt Meteor Kompas 71008

    26 02 Nastavení cíle, itineráře a trasy Návrhy trasy. Zvolte nastavení návrhu trasy: 1 - okamžitě se v souladu s nastaveným itinerářem spustí navádění. 3 - systém navrhne 3 alternativní trasy, přičemž jedna z těchto tras musí být zvolena před tím, než se spustí navádění. Upozorňuje, že se navádění spustí s mírně delším zpožděním, a to proto, že systém musí vypočítat 3 vhodné trasy. Použití jízdního pruhu pro obsazená vozidla 6 Někdy smí soukromá osobní auta používat jízdní pruhy, které jsou běžně určeny jen pro místní autobusy, komerční vozidla a vozidla taxislužby, a to za předpokladu, že osobní auto veze minimálně jednoho cestujícího. Je-li tato funkce aktivována, tyto jízdní pruhy jsou zahrnuty do výpočtu vhodné trasy. Možnosti trasy Použít pruh HOV. 2. Zvolte nastavení pro použití jízdního pruhu pro obsazená vozidla: Nikdy Pro 2 osoby Více než 2 osoby Použití rychlého jízdního pruhu 6 Někdy smí soukromá osobní auta používat jízdní pruhy, které jsou běžně určeny jen pro místní autob


Katalog Boxed, s.r.o. „Boříme mýty a přinášíme řešení“

    30 02 Nastavení cíle, itineráře a trasy Zvolte nastavení barev na mapě: Automaticky - snímač světla detekuje, zda je den nebo noc a automaticky upraví obrazovku. Den - barvy a kontrast obrazovky se stanou jasnějšími a ostřejšími. Noc - barvy a kontrast obrazovky se upraví tak, aby řidič v noci viděl optimálně. Navigace - možnosti navádění Zde lze nastavit, jak bude fungovat navádění. 2. Zvolte, co by hlasové navádění mělo zahrnovat: Zaškrtnuté políčko - vzdálenost, směr a názvy ulic a cest. Nezaškrtnuté políčko - vzdálenost a směr. Navigace zatáčka po zatáčce 7 Uložená poloha na mapě V běžném zobrazení pro zdroj navigace Možnosti mapy Uložená poloha na mapě. > Zobrazí se všechny uložené polohy. Související informace Navigace - možnosti trasy (str. 23) Navigace - možnosti navádění (str. 28) Navigace - možnosti mapy (str. 26) Navigace - symboly bodů zájmů (POI) (str. 19) Navigace - import/export uložených míst (str. 31) Doba příjezdu nebo zbývající doba jízdy Možnosti navádění Formát


Popis produktu Meteor Kompas 71008

    21 02 Nastavení cíle, itineráře a trasy Navigace - symboly bodů zájmů (POI) Zde se zobrazí příklady symbolů jednotlivých bodů zájmů (POI). Nastavení symbolů POI, které se mají zobrazovat na mapě - viz kapitola Body zájmů (POI) na mapě (str. 26). POZNÁMKA Symbol používaný pro body zájmu a počet bodů zájmů se pro jednotlivé trhy liší. V souvislosti s aktualizací údajů se mohou objevit nové symboly a jiné symboly z mapy zmizí - všechny symboly v příslušném systému mapy lze procházet v systému menu v Nastavení Možnosti mapy Symboly POI Vybraný. Tourist attraction Golf Cinema Amusement park Recreation Restaurant Bar or cafe Shopping centre Hotel Railway transport Government or comunity facility Government office Police/emergency Library Hospital or health care facility Pharmacy Cash dispenser ATM/Bank exchange Post office Education facility 02 Příklady symbolů POI seskupených podle funkcí: Car dealer/repair Petrol station Car repair Railway station Railway access Airport Bus station Ferry t


ITveSkole.cz – pomoc školám při „Zapojení ICT technika do výuky “

    7 01 úvod úvod Tento doplněk je doplněk k normální příručce pro vozidlo. V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve nahlédněte do příručky pro uživatele. Ohledně odpovědi na další otázky doporučujeme kontaktovat prodejce nebo zástupce společnosti Volvo Car Corporation. Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky uvedené v této doplňkové příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení. Volvo Car Corporation Výbava a příslušenství Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou označeny hvězdičkou: *. Navíc ke standardní výbavě je v doplňku popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním závodě) a některá příslušenství (montovaná dodatečně). Výbava, která je popsána v tomto doplňku, není k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbav


Přihlásit se přes sociální síť:

    18 02 Nastavení cíle, itineráře a trasy 02 Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (POI) POI (Point of Interest) se označuje rovněž jako bod zájmu nebo zařízení. Databáze map obsahuje velký počet možností POI 2, které lze prohledávat a nastavit jako cíl. stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl Bod zájmu (POI). 2. Hledejte bod zájmů následujícím způsobem: Podle názvu dostanete se přímo ke kolečku pro zadávání znaků a hledání možností POI na základě názvu, např. Restaurace Jízdárna. Hledá se v celé oblasti na mapě - např. EVROPA - viz Mapy - obsah (str. 37). Podle kategorií - umožní omezené hledání POI - zvolíte zadání kategorie (např. banka, hotel nebo muzeum), název zařízení, zemi a/nebo město/ obec. V blízkosti vozidla - umožňuje hledat POI v okolí aktuální polohy vozidla. Na trase - umožní hledat POI podél trasy nastavené v itineráři. V blízkosti cíle - umožní hledat POI v blízkosti cíle. V blízkosti bodu na mapě - umožní hledat POI pomocí nitkového kříže a rolování - viz (str. 9). Pokud po


Doba dodání produktu Meteor Kompas 71008 (od Vaší objednávky)

    12 01 úvod 01 Rolovací nabídka 1. V režimu rolování stiskněte OK/MENU. > Pro bod na mapě, na který ukazuje nitkový kříž, se otevře nabídka. 2. Výběr funkce: Zadat jediný cíl - vymažou se všechny cíle v itineráři a spustí se navádění na mapě. Přidat jako trasový bod - vybraný bod se přidá do itineráře. Informace o bodu zájmu - na obrazovce se zobrazí název a adresa bodu POI, který se nachází nejblíže nitkovému kříži. Další informace o možnostech POI - viz (str. 15). Dopr. informace na mapě - kolem zvoleného místa můžete zobrazit dopravní hlášení 2. Informace - zobrazí se dostupné informace o zvoleném místě. Uložit - umožní uložit zvýrazněnou polohu do paměti a poté nastavit cíl (str. 15). Příklad Navádění do požadovaného bodu zájmu (POI): 1. Pokud se zobrazení mapy nezobrazí - stiskněte NAV. > Zobrazí se zobrazení mapy. 2. Stiskněte NAV. > Otevře se nabídka zkratek. 3. Zvýrazněte Nastavit bod zájmu a potvrďte stisknutím OK/MENU. 4. Zvýrazněte např. V blízkosti vozidla a potvrďt
    3 SENSUS NAVIGATION Sensus Navigation je satelitní systém zahrnující dopravní informace a navádění po trase. Neustále pracujeme na vylepšování našeho produktu. V důsledku úprav se informace, popisy a vyobrazení v tomto doplňku mohou lišit od výbavy vozidla. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.


Fotogalerie produktu Meteor Kompas 71008

    11 01 úvod Navigace - použití Základní operace se systémem Sensus Navigation a příklady použití. Navigační systém lze ovládat ze středové konzoly, pomocí tlačítek na volantu, dálkovým ovladačem* a částečně rozpoznáváním hlasu. Základní ovládání systému - viz kapitola Audio a média - použití systému v uživatelské příručce. Aktivace Sensus Navigation Stiskněte tlačítko NAV na středové konzole. > Po krátké době se zobrazí mapa aktuálních geografických oblastí, kde je vozidlo označeno modrým trojúhelníkem. VAROVÁNÍ Dodržujte následující požadavky. Soustřeďte se na cestu a věnujte se pouze řízení. Dodržujte platná pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu. S ohledem na počasí nebo roční období, které mají vliv na kvalitu vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá. Navigační systém nelze deaktivovat. Může však běžet na pozadí - deaktivuje se až po vytáhnutí dálkového ovládání s klíčem ze spínače zapalování. POZNÁMKA Navigační systém je také k dispozici, když j


Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

    19 02 Nastavení cíle, itineráře a trasy Upozorňujeme, že cíl musí být před nastavením uložen. stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl Uložená poloha. 2. Otevření uloženého cíle: Trasy - například, zaznamenaný úsek cesty. Ostatní - např. uložená místa. Pokud potřebujete další informace o cíli, zvolte Informace a potom následující informace. Zde také můžete upravovat nebo mazat uložený cíl. Zvolte Upravit, Vymazat nebo Vymazat vše. 3. Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl: Přidat jako trasový bod - do itineráře se přidá adresa. Zadat jediný cíl - vymažou se všechny předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního cíle. Nastavení cíle pomocí hledání na internetu Vyžaduje připojení k internetu - viz uživatelská příručka. Nastavení cíle pomocí PSČ stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl PSČ. 2. Napište PSČ a, v případě potřeby, zemi. Pokud potřebujete další informace o cíli, zvolte Informace a potom následující informace. 3. Chcete-li uložit cíl do paměti, zvolte Uložit a potom
    4 Obsah 01 úvod 01 úvod... 5 Sensus Navigation... 6 Navigace - použití... 9 Navigace - kolečko pro nastavení znaků a klávesnice Navigace - rozpoznávání hlasu Nastavení cíle, itineráře a trasy Dopravní informace Navigace - dopravní informace Navigace - nastavení cíle Navigace - symboly bodů zájmů (POI) Navigace - itinerář Navigace - trasa Navigace - možnosti trasy Navigace - možnosti mapy Navigace - možnosti navádění Navigace - import/export uložených míst. 31 2
     Kompas Meteor 71008 je konstruovaný ke stanovení geografických směrů a azimutů na mapách. Pomocí tohoto kompasu můžete snadno vypočítat vzdálenosti na mapách dle měřítka a výhodou je také otočný číselník ponořený do nemrznoucí kapaliny. Zobrazit celý popis


* 16. 7. 1996 Měřítko plánu, mapy Matematika – 7. ročník *

    2 Texty a symboly na obrazovce Událost v příštím bodu navádění Vzdálenost do příštího bodu navádění Název další cesty/ulice Zařízení/bod zájmů (POI) Konečný cíl naplánované trasy Mezicíl naplánované trasy Symbol cíle/konečného cíle Vypočítaná doba příjezdu do konečného cíle Vypočítaná vzdálenost zbývající k cíli Kompas Dopravní informace úsek pokrytý dopravními informacemi Typ cesty Barva/lak Dálnice Oranžová Hlavní cesta Tmavě šedá Menší hlavní cesta Šedá Název aktuální cesty/ulice - v aktuální poloze vozidla (15) Naplánovaná trasa Aktuální poloha vozidla Uložená poloha Měřítko mapy Běžná cesta Světle šedá Místní cesta Bílá


Doporučit produkt Meteor Kompas 71008

    24 02 Nastavení cíle, itineráře a trasy 02 Přehled trasy V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa Přehled trasy. > Zobrazí se informace o mezicílích a konečném cíli trasy. stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa Podrobné informace o trase. > Zobrazí se informace o mezicílích a konečném cíli trasy. V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa Mapa zbývající trasy. > Zobrazí se obrázek mapy se vzdáleností, která podle itineráře zbývá od aktuální polohy vozidla. Podrobný dílčí úsek na trase. Podrobné informace o trase Zde se zobrazí prvky obsažené na každém úseku mezi dvěma mezicíli, např. sjezdy a křižovatky. 2. Přiblížení/oddálení mapy a rolování trasy: Další - systém přejde na další dílčí úsek. Předchozí - systém přejde na předchozí dílčí úsek. Přiblížit/Oddálit - vyobrazení aktuálního dílčího úseku na mapě se přiblíží/ oddálí. Mapa zbývající trasy Tato funkce zobrazí zbývající vzdálenost na trase. Fungování a dostupné funkce -
    10 01 úvod 01 Vzhled obrazovky závisí na zeměpisné poloze a na nastaveních, např. na měřítku mapy a na tom, jaké body zájmů se mají zobrazit. Na přední straně obalu najdete vysvětlení textu, znaků a symbolů, které se mohou na obrazovce objevit. Je-li nastaven itinerář, lze vypočítat přehledy tři alternativních tras, viz (str. 23). Podrobná mapa křižovatky - na levé straně obrazovky je v detailu zobrazena následující křižovatka. Situaci vždy doplňuje hlasová zpráva, viz (str. 23). Pokud se chcete vyhnout konkrétní oblasti, viz (str. 23). Režim rolování, viz (str. 9). Související informace Navigace - použití (str. 9) Navigace - rozpoznávání hlasu (str. 12) 8


Prezentace na téma: "* 16. 7. 1996 Měřítko plánu, mapy Matematika – 7. ročník *"— Transkript prezentace:

    33 02 Nastavení cíle, itineráře a trasy Navigace - import/export uložených míst Import a/nebo export uložených tras a míst. Pokud chcete importovat body zájmů, soubory musí mít formát.gpx. 1. Připojte USB paměť do odkládací schránky v tunelové konzole. POZNÁMKA Přidávání souborů POI do mapové databáze vyžaduje jisté znalosti práce s počítačem! Formát souborů POI a způsob stahování těchto souborů z internetu určuje příslušný výrobce/distributor. Neexistuje tedy standardizovaný postup stahování souborů POI z internetu - proto v této Uživatelské příručce nenajdete přesný popis s konkrétními kroky. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prodejce Volvo V běžném zobrazení pro zdroj navigace Import/export uložených poloh. 3. Zvolte, co chcete importovat nebo exportovat. Související informace Navigace - nastavení cíle (str. 15) Navigace - itinerář (str. 20) Navigace - trasa (str. 21) Navigace - symboly bodů zájmů (POI) (str. 19) 31


Nejnovější články z ITveSkole.cz

    13 01 úvod Navigace - kolečko pro nastavení znaků a klávesnice K zadávání a výběru textu a možností používejte kolečko k zadávání znaků nebo klávesnici na středové konzole. Zadejte, například, informace o adrese nebo zařízení. Zadávání pomocí kolečka k zadávání znaků Zadání pomocí numerických kláves 01 Kolečko k zadávání znaků. 1. Označte textové pole. 2. Stisknutím tlačítka OK/MENU vyvoláte kolečko k zadávání znaků. Numerická klávesnice 3. Další možností, jak zadávat znaky, je použití tlačítek 0-9, * a # na středové konzole. Obrazovka s textovým polem nebo volitelným textem. Aktivace položky Po označení požadované funkce/lišty nabídky pomocí ovladače TUNE stiskněte OK/MENU a zobrazí se další úroveň funkcí a možností. 3. Pomocí ovladače TUNE vyberte znaky. Zadejte je stisknutím tlačítka OK/MENU. Pokud stisknete 9, objeví se lišta se všemi znaky 4 pod tlačítky, např. w, x, y, z a 9. Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor posouvá po znacích. Požadovaný znak vyberete tak, že na něm kurzor


Nový katalog DVPP pro Šablony II

    14 01 úvod 01 Další možnosti POZNÁMKA Seznam možností Navigace - rozpoznávání hlasu Příklad ovládání navigačního systému s rozpoznáváním hlasu Šedé znaky nelze kombinovat s momentálně zadávanými znaky. Ve vnořené nabídce kolečka pro zadávání znaků se nacházejí další znaky a čísla: 123/ABC + OK/MENU - kolečko pro zadávání znaků přepíná mezi čísly a znaky. DALŠÍ + OK/MENU - na kolečku se objeví další znaky. => + OK/MENU - kurzor se posune k seznamu na pravé straně obrazovky, kde lze k provedení výběru použít OK/ MENU. PSČ + OK/MENU - kurzor se přesune v seznamu na pravou stranu obrazovky, kde lze výběr provádět pomocí tlačítka OK/MENU, viz Nastavení cíle pomocí PSČ (str. 15). Seznam odpovídající zadaných znakům. Výsledkem hledání je seznam možností na základě vstupních informací. Číslice 149 v pravém horním rohu obrazovky znamená, že seznam obsahuje 149 možností, které odpovídají zadaným písmenům LON. Žádný seznam Prázdný seznam a znaky *** v pravém horním rohu obrazovky znamenají, že


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00