Jak na věc


katastr nemovitostí a katastrální mapy

Návrh na vklad do katastru nemovitostí se podává na jednotném formuláři viz zde ke stažení:

    Jde o soubor údajů o realitách v ČR s popisem a určením. Jednou z úloh je evidence vlastnických a jiných práv, které jsou dané zákonem. Je veden převážně pomocí informačních, elektronických systémů.
    Při zamítnutí vkladu se rozhodnutí doručuje všem účastníkům řízení. Není proti němu možný opravný prostředek. Jediné co lze udělat je podat do 30 dní  žalobu podle Občanského soudního řádu. Katastr musí čekat s dalšími kroky než tato lhůta uplyne. Pokud žalobu podáte katastrální úřad řízení pozastaví do doby než soud pravomocně rozhodne.
    10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak  +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...


Jaké jsou hlavní zásady katastrálního zákona v dnešní platné podobě.

    7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...
    Pro zapsané záležitosti platí nezpochybnitelnost údajů. Tedy, že co je zapsané, to platí. Nebude tak možné neustálé zpochybňování, dvojité zápisy vlastnictví nemovitosti na listu vlastnictví, soudům a žalobám o nemovitý majetek. Platí tzv. materiální publicita tj. zápis v katastru má přednost před realitou, tedy nepůjde zapsat nemovitost, kde je na listu vlastnictví jiný stav než zapsaný v katastru.
    26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexyIndexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00