Jak na věc


katastr nemovitostí nahlížení dle majitelů semily

Technické požadavky na aplikaci "nahlížení do katastru ONLINE" v PC

    Přes mapu můžete snadno dohledat další informace jako je např. vlastník nemovitosti, výměra, číslo LV (listu vlastnictví), způsob ochrany nemovitosti, seznam BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky) a další údaje. Například informace o vlastníkovi získáte tak, že jakmile máte zobrazenu parcelu, jejíž vlastníka chcete dohledat, klikněte myší na tlačítko (i) s modrou informační značkou a červeným křížkem a poté klikněte do prostoru parcely. V původním okně Katastru nemovitostí (první okno) se informace automaticky zobrazí. V jednom okně máte zobrazenou mapu a v druhém okně hledaného vlastníka nemovitosti.
    Použití produktů, jež nějakým způsobem zasahují do přenášených dat (proxy servery, optimalizátory přenosu, urychlovače) mohou v některých případech způsobit problémy s použitím aplikace "hledání v katastru online".Pokud máte výše uvedené potíže doporučujeme:
    ONLINE nahlížení do katastru nemovitostí provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Zde jsou pro Vás dostupné bezplatné informace o parcelách, budovách, bytových jednotkách. Pro parcelu potřebujete znát název katastrálního území, ve kterém nemovitost leží, nebo její číslo. Pro budovu nebo bytovou jednotku potřebujete název obce a číslo popisné (modré číslo), popřipadě číslo bytové jednotky v rámci domu.
    Pozn.V případě nejasností můžete použít nápovědu k používání mapových služeb zde.Aplikace v současnosti podporuje prohlížeče Explorer 8+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+, Google Chrome 6+

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00