Jak na věc


kodex knoflíček žďár nad sázavou

Základní zdůvodnění Světového antidopingového kodexu

    Modely nejlepší praxe a pokyny založené na Kodexu byly a budou vypracovány proto, aby poskytly řešení v různých oblastech boje proti dopingu. Tyto modely bude WADA doporučovat a poskytovat Signatářům na vyžádání, ale nebudou závazné. Kromě toho, že WADA bude poskytovat vzory antidopingové dokumentace, poskytne Signatářům rovněž pomoc při zaškolování.
    Mezinárodní standardy pro různé technické a provozní oblasti v rámci antidopingového programu budou rozvíjeny na základě konzultací se Signatáři a vládami a schváleny WADA. Účelem těchto Mezinárodních standardů je harmonizace činnosti Antidopingových organizací odpovědných za specifické technické a funkční části antidopingového programu. Dodržování Mezinárodních standardů je závazné pro dodržování Kodexu. Výkonný výbor WADA může, po příslušných konzultacích se Signatáři a vládami, čas od času Mezinárodní standardy upravovat. Pokud Kodex nestanoví jinak, nabudou Mezinárodní standardy a všechny jejich úpravy účinnosti dnem, který bude stanoven v Mezinárodním standardu nebo v jeho úpravě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00