Jak na věc


koncentrovaný výtažek z avokáda

Produkty kupované společně s tímto produktem

    VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
    • Účinné složení obsahuje rozpouštědla a povrchově aktivní činidla, která pronikají mastnou nečistotou. • Koncentrovaný. • Není nutné oplachovat – stačí nastříkat a setřít.
    • Víceúčelový čisticí přípravek bojuje proti problematickým skvrnám na nejrůznějších typech omyvatelných povrchů. • Ekonomický přípravek lze naředit dle potřeby v závislosti na obtížnosti konkrétního čištění. • Jednoduché a praktické použití.
    Bodové čištění – efektivní a rychle účinkující čisticí přípravek odstraní problematické skvrny například ze sporáku, nářadí, rožňů na opékání, zahradního nábytku, pracovních ploch, domácích spotřebičů a natřeného dřeva. Rozpouštědla s odmašťujícím účinkem odstraňují skvrny od dehtu, oleje, rtěnky, pastelek, kouře a otisky prstů. Bezpečné použití na všech omyvatelných typech povrchů. Pro běžné čištění nařeďte v poměru 1:2, pro odstranění velmi problematických skvrn nařeďte 1:1. Vystačí k naplnění 6 lahví s rozprašovačem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00