Jak na věc


kovarson náhradní díly pro automatické kotle se zá

čidlo teploty TUV 6m /HERKULES DUO/

    Provádíme revize kotlu na tuhá palva, dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. další termín je stanoven 3 kalendářní roky od poslední kontroly, každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu by mnel být zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem.
     Kotel je ovládán nejmodernější řídící jednotkou SPARK. Jednotka disponuje programem Fuzzy Logic - pracuje v režimu práce s modulací výkonu kotle tak, aby dosáhl konstantní zadané teploty kotle. Jednotka umožňuje ovládání 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Možné rozšíření až na 5 směšovacích ventilů a 8 čerpadel. Každý směšovací ventil může být řízen venkovním čidlem a pokojovým termostatem. Pokojový termostat ovládá kotel plnohodnotně. Na displeji řídící jednotky je zobrazeno množství paliva v zásobníku. V daném ročním období je možné provozovat režim LÉTO / ZIMA. Pro uživatele nebo servis je k dispozici samostatné menu. Kotel je možné ovládat i přes internet za pomocí sparkNET modulu.
     Automatický litinový kotel LION na hnědé uhlí ořech 2 s automatickým řízením a minimálními nároky na obsluhu je určen k ekologickému a úspornému vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů a bývá využíván i pro ohřev teplé vody.


cívka k ventilu VIA5121 VR4605B1027 /G27

     Univerzální hořák čtvercového tvaru pro spalování se skládá z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače. Šnek podavače je uložen po celé délce podavače až po spalovací pec - konstrukčně je podávací šnek v místě litinové pece opatřen opačným závitem, který tlačí materiál daným směrem nahoru. Eliminují se tak vzniklé spékance, které jsou vytlačeny přes okraj do popelníku. Díky prodloužené hřídeli je pevně ukotven a nedochází k pískání při chodu podavače. Díky čtvercovému tvaru a přívodu vzduchu pro podporu hoření ze čtyř stran směrem do středu má hořák vysokou spalovací teplotu a účinnost spalování i bez použití deflektoru. Horní část hořáku je tvořena dvěma litinovými prstenci. Hořák se umisťuje do podstavce z levé nebo pravé strany.
     Ve výměníkové části jsou umístěny šamotové desky a litinové přepážky, které vytváří kapsy výměníku a dochází tak k lepšímu využití a přenosu energie do vody a tím vysoké účinnosti kotle. Pro lepší předání tepla se v horní části kotle vkládají do průduchů tzv. turbulátory.
     Díky účinnosti a zásobníku o objemu 250 litrů je kotel komfortní pro přikládání. Obsah zásobníku vydrží cca 3 až 4 dny provozu při běžném výkonu. V letním režimu vydrží palivo při ohřevu teplé užitkové vody až 10 dní. Kotel je možné řídit pokojovým termostatem, který vypíná oběhové čerpadlo topného okruhu a otvírá / zavírá směšovací ventil. Čištění kotle se provádí průměrně 1x za 3 týdny.


AutomatickĂ˝ litinovĂ˝ kotel LION 20 - 35 kW

     Vlivem řízeného spalování elektronickou jednotkou je automatický kotel díky využití veškeré energie z paliva maximálně šetrný k životnímu prostředí a plní nejpřísnější emisní hodnoty 4 té emisní třídy. Kotel má vyšamotovanou spalovací komoru, díky které dochází k dokonalému dohoření všech plynů, které by jinak unikaly ve spalinách do komína. Maximálně ekonomický systém spalování spoří palivo až o 30 % oproti běžným kotlům na tuhá paliva. Kotel dosahuje až 90 % účinnosti.
     Hlavní částí kotle je litinové těleso tvořené daným počtem litinových článků, které jsou do sebe slisovány za pomoci vsuvek a zajištěné kotevními šrouby. Těleso se skládá vždy z předního, zadního a prostředních článků. V kotlovém tělese dochází k hlavnímu předání tepelné energie ze spalin do topné vody. Na předním článku jsou umístěna horní čistící dvířka a prostřední dvířka. Kouřový nástavec pro odvod spalin do komína se nachází na zadním článku.
     Kompletní litinové tělo je pak usazeno na podstavci. Podstavec je ocelový svařenec z plechu o tloušťce 5mm. Na přední straně má litinová popelníková dvířka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00