Jak na věc


královské dynastie

Všechno podle Evropy, ale po thajsku

    Tento titul má dva specifické stupně pro tuto pozici: Phra Chao Vorawongse Ther a Phra Vorawongse Ther. The Phra Ong Chao jsou v dnešní době pouze vnuci krále - v této pozici jsou vnoučata současného Krále a dalších 10 Phra Ong Chao jsou dosud žijící vnuci Krále Chulalongkorna.
    Tato hierarchie pozice a titulu je pro Thajsko zcela ojedinělá (ačkoli podobný, ale méně komplexní systém existuje i uvnitř královské rodiny v Kambodži) a je nejkomplikovanějším systémem královské pozice ze všech zemí na světě. Najdeme zde tři zřetelné řady princů a princezen, přestože uvnitř každé pozice jsou ještě jemnější rozdíly, které dělí členy rodiny do různých podskupin. Tři hlavní pozice jsou však následující:
    je komplex místy až matoucí. Každý král a královna je známá pod několika různými jmény a tituly, z nichž někteří je získali až posmrtně. Mnoho princů a princezen má více než jeden titul a jejich změny mohou být provedené ne jen v souvislosti s jejich postavením, ale také k různým datům popisujícím jejich vztah k panovníkovi, některé se mění s panujícím králem. Tyto pozice a tituly jsou jemně odstupňované a odhalující tak nuance, které přesně vysvětlí pozici a vztah jednotlivého prince nebo princezny ke králi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00