Jak na věc


kronika mého života josef lada

KRONIKA KRÁLOVSKÁ nebo FOTOALBUM

    V březnu roku 2009 byl do funkce kronikáře jmenován radou města Kolína pan Pavel Pobříslo, který se věnoval zpracování kroniky města Kolína od roku 2009. Svou kronikářskou činnost ukončil zpracováním kroniky za rok 2011. Dalším kronikářem byl radou města Kolína jmenován Petr Křemen, student vysoké školy, který byl snad zatím nejmladším kronikářem vůbec. Z časových důvodů na vlastní žádost ukončil tuto činnost rokem 2014. Do této funkce byla opět jmenována paní Diana Králová (Herelová), která vedla kroniku do roku 2008.
    Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí v platném znění, ukládá všem obcím České republiky povinnost vést kroniku. Z logiky předchozí věty i z historických faktů a tradic vyplývá, že takovouto činnost zajišťovala a nadále zajišťuje osoba, kterou obec touto činností pověří, tedy kronikář.
    Kronika královská je vhodná na různé zápisy i jako kniha návštěv, nobo možné vyrobit jako (svatební) fotoalbum (50 listů) s prokládaným pouzovavacím papírem. Je v sametu s kováním a kovovými ozdobami. Cena je 5 000,-Kč (kronik a fotoalb) u č. 501 a 506.
    Kronika hradní je určená jako kronika, kniha návštěv a akcí pořádané na daném místě, stavbě, památce je možné vyrobit pro použití jako fotoalbum (50 listů) prokládané pouzovacím papírem. Také možné použití, nebo zdobení jako u kronik standard. Je v sametu zdobená kováním a ozdoby, možnost různých návrhů a barev.


Rukopis zelenohorský a královehradecký

    Kronika standard je určená jako kniha návštěv (i pamětní kniha) do restaurací, kaváren, galerii, obcí, měst, vinných sklepů i jako rodinná kronika ... Je v sametovém potahu s kovovými ozdoby (barvy stříbrné, zlaté, nebo obojí). Na první stranu, nebo desky můžeme otisknout název, logo, jméno, erb (cena + 350,-Kč). Můžeme nabídnout i jemné, decentní zdobení pro moderní restaurace podobné obrázku 102. Vyrábíme různé barvy kronik. Vyrobíme i smuteční kondolenční knihy v černém sametu, nabídku v případě zájmu zašleme e-mailem.
    „Každá obec vede kroniku obce (dále jen „kronika“), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.“
    Z písemností uložených v Okresním archivu v Kolíně lze zjistit, že kronika města Kolín byla vedena s různě dlouhými přestávkami od roku 1835, kdy vešlo v platnost nařízení Nejvyššího purkrabí zemí koruny České Karla Chotka, o pamětních knihách, které zavedlo povinnost vést kroniku ve všech městech, městysích, obcích světské i duchovní vrchnosti a to od 1. ledna 1836.
    Kronika je určena pro návštěvy a delegace pro města, instituce atd. Do sametových desek je vsazen znak či erb toho daného města či firmy, nebo filigrán s ozdobným kováním. Je možné i zdobení podobné kronkám standard, nebo kronik hradních. Rozměry jsou libovolné.


KRONIKA HRADNÍ nebo FOTOALBUM

    První, ve smyslu tohoto nařízení vedená kronika města Kolín končí v roce 1845. Poté nastává více jak čtyřicetiletá přestávka až do roku 1886, kdy se psaní kroniky ujímá Josef Potůček. Ten retrospektivně zpracovává i nepopsaná předchozí léta a v psaní kroniky pokračuje až do konce roku 1900. Po další přestávce, pokračuje od roku 1918 do roku 1928 v psaní městské kroniky Antonín Straka. Po roce 1928 nastala v psaní kolínské kroniky opět přestávka. Již jmenovaný Antonín Straka pak pokračoval v psaní městské kroniky v letech 1935–1942. Další přestávka trvala do roku 1948, kdy se tohoto úkolu ujal Alois Vilímovský. Ten psal kroniku do roku 1952. Autorkou městské kroniky za rok 1953 je Božena Sládečková. Další dva roky (1954 a 1955) psal kroniku Ludvík Wimberský. Poté opět nastává přestávka do roku 1958. Další kolínský kronikář, Karel Mrzílek, pak psal kroniku dalších dvacet let, tedy až do roku 1979. Posledním, v okresním archivu evidovaným kronikářem je Jiří Procházka, autor městskýc
    Kronika malá je vhodná pro použití jako kniha návštěv do menších restaurací, kaváren, vinných sklípků, poslouží i jako herbář, portfolio... Je v sametovém potahu. Na úvodní stranu, nebo desky můžeme otisknou logo, název, jméno, či erb..+ 300,- Kč Kovové ozdoby kroniky jsou možné v barvě stříbrné, nebo zlaté. Vyrobíme i smuteční kondolenční knihy v černém sametu, nabídku v případě zájmu zašleme e-mailem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00