Jak na věc


literatura náměstí nebeského klidu

Přihlášení k odebírání newsletteru

    Z vězení se místo básníka a spisovatele vrátil rebel a bezdomovec, který se po nějakou dobu živil jako muzikant ve městě Čcheng-tu (Chengdu). Liao Yiwu je signatářem Charty 08, inspirované Chartou 77. Od roku 2011 žije v emigraci v Německu. Je nositelem mnoha ocenění, za všechny jmenujme např. Cenu sourozenců Schollových (2011) a Mírovou cenu německých knihkupců (2012). Jeho díla vycházejí na Tchaj-wanu a v Hongkongu, jsou též překládána do evropských jazyků.
    Čínský disidentský autor Liao I-wu (Liao Yiwu, nar. 1958) se doposud českým čtenářům představil svou knihou Hovory se spodinou, vydanou rovněž nakladatelstvím Mladá fronta (2013). Liao pochází z jihozápadní Číny z provincie S‘-čchuan, která je známa svou svébytnou kulturou, ovlivněnou soužitím četných nečínských etnik s čínským, a dlouhým samostatným historickým vývojem.
    Čtenáře je třeba důrazně upozornit, že kniha obsahuje velmi drsné a nepřikrášlené líčení životních a pracovních podmínek v čínském vězení, jak tomu v případě Liao I-wuových „dokumentárních“ textů bývá. Stejně jako v případě obdobných událostí v evropských dějinách, i v tomto případě však platí morální imperativ, že je lidskou povinností vědět.


Liao, I-wu Kulky a opium. Život a smrt na náměstí Nebeského klidu.

    Součástí knihy je několik příloh. Příloha 1 je seznam 202 osob, které zahynuly během masakru na náměstí Nebeského klidu. Příloha 2 je seznam 49 osob, které byly při masakru těžce zraněny. Oba seznamy sestavilo sdružení pozůstalých nazvané Matky Tchien-an-menu (1989–2011). Příloha 3 obsahuje vysvětlení ke skutečnostem zaznamenaným v obou seznamech, sepsané profesorkou Ting C‘-lin a paní Ťiang Pchej-kchun. V příloze 4 se líčí konkrétní příběh několikaletého pátraní po rodině pozůstalých po mladém muži, který byl během masakru zastřelen. Konečně příloha 5, jejímž autorem je Sun Li-jung, připomíná osm „výtržníků 4. června“, kteří v době vydání originálu byli stále ještě vězněni.
    Liao I-wu v díle Kulky a opium představuje veliké množství lidských osudů. Knihu lze charakterizovat jako soubor biografií nejrůznějších lidí (sepsaných formou autorových rozhovorů s nimi), jejichž společným jmenovatelem je nějaká forma účasti na událostech 4. června 1989, za niž byli nespravedlivě odsouzeni k vysokým trestům vězení. Mezi „výtržníky 4. června“ najdeme samozřejmě studenty, dělníky, obyvatele Pekingu i lidi z venkova. Liao každého z nich stručně charakterizuje už názvem příslušné kapitoly doplněným informací o tom, za jaký trestný čin a na jak dlouho byl kdo odsouzen, např. Můj spolupachatel Li Čchi (trestný čin provokace, uvězněn na 7 měsíců), Hrdina ulice Wang Lien-chuej (trestný čin ozbrojeného povstání, odsouzen na doživotí), Oběť domovních prohlídek Lao Wej (trestný čin provokace, odsouzen na 4 roky).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00