Jak na věc


měsíční osobní hodnocení zaměstnance vzor

Vzor záznamu o kontrole dokumentace PO

    Vzor dokladu o kontrole BOZP a PO je určen zejména všem vedoucím zaměstnancům. A to opravdu všem. Od vrcholových managerů až po „poslední“ předáky a směnové mistry.
    Vzor dokladu o kontrole BOZP a PO je vytvořen jako jakýsi checklist, který v pokládá celkem 24 dotazů, na které musí kontrolor při kontrole odpovědět. Dotazy se týkají často problematických skutečností na pracovištích. Kontrolor tak nemusí neustále přemýšlet, co kontrolovat, ale může v klidu postupovat dle seznamu kontrolních bodů.
    Vedoucí zaměstnanci jsou mimo jiné povinni (dle § 302, Zákoníku práce) kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
    Dále je nutno konstatovat, že mezi hlavní pilíře dnešní BOZP patří také provádění kontrol. Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel (a tím pádem i tedy všichni vedoucí zaměstnanci) je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.


Vzor záznamu o roční prověrce BOZP

    Provedení preventivní kontroly BOZP a PO na pracovišti, přímo ze strany vedoucího zaměstnance, je tak důležitým krokem k zajištění bezpečnosti a naplnění požadavků Zákoníku práce.
    Na rozdíl od roční prověrky BOZP, není perioda preventivní činnosti nikde stanovena. Záleží na odpovědnosti a rozhodnutí konkrétního vedoucího zaměstnance. Určitě také záleží na pracovišti, povaze prací a celkové rizikovosti. Jiná perioda může být v případě administrativního pracoviště a jiná např. ve skladu. Nelze však jinak než doporučit, provádět takovou kontrolu nejméně 1 x měsíčně. V případě rizikových pracovišť potom dokonce alespoň 1 x týdně. K pravidelným kontrolám není na škodu přidat i kontroly namátkové.
    Dle definice Zákoníku práce, je totiž péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00