Jak na věc


malíř julius mařák šumava plešné jezero

Malíři nabízejí zejména následující služby:

    Vložte poptávku a vyberte si nejlepší nabídku. Malíři vám budou zasílat nabídky emailem nebo telefonicky.
    Vilém Preiss,malíř,grafik, nositel příjmení které patřilo od 16.století řadě malířů a výtvarníků u nás i v zahraničí.Nepatří dosud k známým a na aukcích ceněným malířům, ale zaslouží si větší pozornosti než dosud. Pátrání po jeho životě a díle je dosti ztíženo řadou okolností.Nejsou totiž známa jeho stěžejní díla i řada momentů jeho života je zastřena tajemstvím.Je to dědeček známého a oblíbeného pražského herce Viktora Preisse. Ani televizní pořad pátrající po předcích Viktora Preisse nevěnoval dostatečnou pozornost tomuto významnému malíři v jeho rodě.Postupně se snažím doplňovat poznatky z díla i života malíře Viléma Preisse (1893-1979)
    Trpěl i malíř Josef Mánes únavovým syndromem a tehdy neznámou těžkou formou lymeské borreliózy ? NEUROBORELIÓZOU?Nebo bylo předčasné úmrtí malíře v důsledku užívání opia nebo důsledek úrazu hlavy v Italii?


Vezmeme v úvahu všechna vaše přání

    Nebyla ta divoká vlčí růže,červená a žlutá vlastně vlčím mákem jehož listnatá část také obsahuje malé množství opia a pomohla by závislému z nesnesitelných abstinečních příznaků.
    V historii i dnes maluje kde kdo.Cítím na to hrdost vždyť jsme národ Mánesův a Alšův jak se kdysi zjednodušeně říkalo. Líbilo se mi jak v sedumdesátých letech stála stále fronta v prodejně malířských potřeb v Praze v Platýzu. Během čekání jsem vyposlechl jak sem jezdí lidé z celé republiky, amatéři i profesionálové.To že malířství kvetlo i na habsburském dvoře není již tak známo. Podařilo se mi nalézt pár děl Marie Luisy vévodkyně Habsburské, svého času druhé manželky Napoleona Bonaparteho, na sklonku svého života vévodkyně z Parmy a Piacenzy v Italii.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00