Jak na věc


meteorologické stanice

Meteorologické stanice podle zaměření pracoviště

    Profesionální meteorologická stanice Holešov je součástí sítě meteorologických stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Veškeré texty, tabulky, obrázky a fotografie podléhají autorským právům MS Holešov a ČHMÚ, pokud není uvedeno jinak.
     Přístroje v met. budce: zleva svisle suchý teploměr, vlhký teploměr, vlasový vlhkoměr, vodorovně maximální teploměr, pod ním minimální teploměr, vpředu vlevo termograf, vpravo hygrograf.
    Dále pak změří srážky zachycené ve srážkoměru, v zimním období výšku nově napadlého sněhu a celkovou výšku sněhové pokrývky, změří směr a rychlost větru pomocí větroměrného přístroje anemoindikátoru, sluneční svit pomocí slunoměru, tlak vzduchu a teplotu půdy. Pokud je met. stanice automatická, tak veškeré tyto hodnoty automatická stanice zaznamenává sama. Jak pro stanici manuální, tak automatickou musí pozorovatel zaznamenat množství oblačnosti, stav počasí a půdy a všechny met. jevy (mlha, rosa, námraza, jinovatka, bouřky atd.). Všechny naměřené hodnoty a pozorované jevy se zpracovávají a vkládají do PC a odtud se jednou měsíčně posílají do centra ČHMÚ. Jestliže je stanice automatická, tak se naměřené hodnoty zasílají přes PC jednou denně do centra ČHMÚ po klimatologickém termínu v 07 hod. ráno.


Meteorologické stanice podle umístění

    Meteorologická stanice v Holešově byla založena ke dni 2. dubna 1953 a funguje tedy již přes 60 let. Stanice je z hlediska měření meteorologických prvků a veličin pracovištěm s nepřetržitým celodenním provozem. Z hlediska pozorování meteorologických prvků a jevů ji řadíme jako stanici tzv. kombinovaného typu, která funguje jistou část dne bez lidské obsluhy. V tomto období jsou naměřené hodnoty automaticky zakódovány a ve stanovených termínech odeslány do centra ČHMÚ. Holešovská stanice je nejvýchodnější ze všech profesionálních stanic v ČR. Nejbližší stanicí je Lysá hora, což je horská stanice.
    Práce meteorologů – pozorovatelů je nejenom velice důležitá, ale také namáhavá a vyžaduje od pozorovatele, přesnost, zodpovědnost a také dobrou znalost a orientaci ve fyzikálních dějích v atmosféře. Veškeré neměřitelné met. prvky a jevy, jejich definice a vyhodnocení závisí jen na znalostí a zkušeností pozorovatele a jakákoliv chyba a nepřesnost může zkreslit další vyhodnocení dané povětrnostní situace.
    Zde můžete vidět aktuální záběr z naší webové kamery a také synoptickou situaci nad Evropou, která ukazuje postup a polohu tlakových níží a výší. Obrázek z kamery se aktualizuje po 5 minutách, synoptická situace po 6 hodinách. Dále je zde aktuální radarová situace, aktuální družicové snímky a aktuální detekce blesků jak ze sítě detektorů ČHMÚ tak Blitzortung (po kliknutí), které se aktualizují každých 15 minut (blesky na Blitzortung jsou živě). Kliknutím na obrázek se dostanete na jeho plné rozlišení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00