Jak na věc


metoda konečných prvkov filetype:pdf,doc,txt

Dornova metoda PLUS Breussova masáž

    Spermie lze poměrně snadno zamrazit s možností skladovat je téměř neomezenou dobu. Tuto službu poskytujeme mužům, u kterých je obava z možného zhoršení tvorby spermií:
    Všechny metody chirurgického odběru spermií provádíme v celkové anestezii. Spermie, které nalzneme používáme k oplození vajíček získaných v procesu IVF.
    Dornova metoda PLUS - jednoduchý manuální způsob, jak pomoci sobě, svým blízkým nebo klientům při akutních problémech nebo dlouhodobých bolestech v zádech a kloubech. Neuvěřitelně rychle srovnává rozdílnou délku dolních končetin, posuny obratlů (a tím řeší výhřezy plotének), vbočené palce, problémy se všemi klouby, skoliotické vybočení páteře, posuny kostrče a s tím související neplodnost, atd.
    Stimulace vaječníků je metoda, která se používala u žen s poruchou činnosti vaječníků. V současnosti zlepšuje výsledky metod asistované reprodukce, neboť zajistí vyšší počet vaječných buněk v jednom cyklu. Ke stimulaci vaječníků se používají hormonální injekce, ke zlepšení jejich účinku se současně aplikují preparáty skupiny GnRH-analog (hormonální preparáty bránící předčasné ovulaci).


Oplodnění spermiemi získanými z varlete nebo nadvarlete

    Se svými žáky (Doporučení terapeuté), rozšířili původní Dornovu metodu natolik, že založili Českou školu Dornovy metody PLUS. DMP (Dornova metody PLUS) domýšlí a zdokonaluje základní Dorvnovu Metodu v takovém rozsahu, že už se jedná o samostatnou metodu, kterou vyučujeme po celé ČR, v SR a i letos 5. 10. 2013 ji budeme opět přednášet na mezin. kongresu v Německu.
    Mikromanipulačními technikami označujeme laboratorní postupy, které významně rozšiřují možnosti metod asistované reprodukce. Jejich provádění je podmíněno dostupností nákladného mikromanipulačního zařízení a je náročné na technickou a odbornou přípravu. Mikromanipulace pracuje s jednotlivými oocyty (vajíčky) a spermiemi nebo embryi pod mikroskopem pomocí speciálních skleněných mikropipet.
    Zavádíme novou metodu selekce spermií: ”Magnetic-Activated Cell Sorting” systému (MACS). Pro normální vývoj embrya je nezbytně nutná genetická integrita spermie. Vysoký stupeň DNA fragmentace ve spermiích negativně ovlivňuje embryonální dělení a následní vývoj, vedoucí k zastavení vývoje embrya nebo k časnému potratu. Poškození DNA spermie reprezentované fragmentací a následnou apoptózou (buněčnou smrtí), může být příčinou mužské neplodnosti, kterou standardní metody, jako jsou určování koncentrace spermií, morfologické posuzování, nebo testy motility, nemohou odhalit.


Intracytoplasmatická injekce - ICSI

    Dornova metoda PLUS je vhodná stejnou měrou pro fyzioterapeuty, maséry a lékaře, ale je ideální pro zájemce a postižené bez jakéhokoliv odborného vzdělání. Semináře jsou tedy pro všechny, kteří mají zájem, tak jak to praktikoval autor Dornovy metody - pan Dieter Dorn.
    V cyklech mimotělního oplodnění IVF většinou začínáme aplikací stimulačního léku a poté přidáme aplikaci analog GnRh. U tzv. dlouhého protokolu je tomu naopak. Aplikování injekcí je prováděno do svalu nebo podkoží na základě dávkování a po dobu, jak určí lékař. Pro aplikování injekcí může pacientka využít svého zdravotní zařízení v místě bydliště, podkožní injekce po zaškolení od našich sester zvládá bez problémů sama.
    Kryokonzervace gamet, embryí a tkání je metoda, při které šetrně a  ochlazujeme ve speciálním mediu gamety nebo embrya na teplotu tekutého dusíku. V tomto prostředí lze zmražená embrya, gamety nebo tkáň uchovávat dlouhou dobu.
    Naše nejmodernější technika umožňuje průběžné sledování vývoje embryí. Kamera zaznamenává jejich vývoj a na časové ose můžeme odečíst, kdy přesně došlo k dělení buněk. To je velmi důležité pro výběr nejkvalitnějšího embrya.


TESE - testicular sperm extraction

    Autokryokonzervaci provádíme na základě žádosti muže. Skladování spermií není hrazeno pojišťovnami. Spermie lze použít pouze na základě písemného souhlasu muže.
    Při klasické kultivaci zavádíme do dělohy embrya, která obsahují dvě až čtyři buňky v čase 48 hodin po oplození vajíček. V tuto dobu však ještě nejsme schopni vybrat ta nejkvalitnější embrya vhodná na transfer a detekovat a oddělit embrya s omezenou schopností se dále vyvíjet.
    Prodloužená kultivace je metoda, umožňující kultivovat embrya až 120 hodin. Její provádění vyžaduje nákladná speciální média. Délka kultivace je u každé pacientky individuální. Výsledky jednoznačně ukazují na úspěchy prodloužené kultivace u pacientek s vyšším počtem kvalitních embryí.


Autokryokonzervace vaječných buněk

    MACS® ART Annexin V System byl navrhnutý pro selektivní odstranění defektních a jinými metodami morfologicky nerozlišitelných spermií ze vzorku pacienta. Proces začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou, kde jsou selektivně zachyceny nekvalitní spermie. Intaktní žijící spermie, které nevykazují známky fragmentované DNA, protečou kolonou a jsou shromažďované pro další použití (ISCI, IUI nebo kryokonzervace).
    Moderní metody asistované reprodukce - IVF umožňují oplodnit vajíčka i v případě, že spermiogram vykazuje minimální nebo žádné spermie - umožňuje mít vlastní dítě i mužům s nepřítomností spermií v ejakulátu.
    V České republice už nabízí výuku Dornovy metody a Breussovy masáže větší množství subjektů. Chtěla bych upozornit případné zájemce na to, že naprostá většina z nich NEMÁ AKREDITACI a vyučuje Dornovu metodu na základě absolvování jednoho základního semináře; nemá potřebné vzdělání a praxi. Akreditaci může člověk získat pouze u svého učitele, který jej několik let vedl a je podložena také několikaletou praxí. Informujte se na délku praxe daného lektora!


Kontinuální sledování vývoje embryí

    Metoda ICSI, zdokonalená o kvalitnější výběr spermie, která je použita k oplodnění vaječné buňky. Zralé spermie, které obsahují ve vysokém procentu kvalitní genetický materiál, se vážou na vrstvičku hyaluronu (materiálu, který se vyskytuje na povrchu vaječné buňky). Tímto způsobem vybíráme nejkvalitnější, které následně metodou ICSI umístíme do vaječné buňky.
    Mikromanipulačním postupem připravíme embryu otvor, kterým může opustit obal, který ho obklopuje v prvních dnech vývoje a uhnízdit se v matčině sliznici.
    Metoda ICSI je dnes již "zlatým standardem" a spočívá v oplodnění vaječné buňky zavedením jediné spermie do nitra buňky (cytoplazmy zralého oocytu). Spermie je vybírána zkušeným embryologem dle její morfologické kvality a pohyblivosti. Tato vybraná spermie je znehybněna, nasáta do mikroinjekční pipety a pomocí mikromanipulačního zařízení injektována do oocytu. Touto technikou ICSI řešíme poruchy průniku spermie do vaječné buňky. 


Stimulace vaječníků pro metody IVF

    Indikací k mimotělnímu oplodnění IVF byla prapůvodně neprůchodnost vejcovodů. Vzhledem k vysoké úspěšnosti (obzvláště v kombinaci s ICSI) je indikace nyní rozšířena na anrologické příčiny (nízký počet a pohyblivost spermií), immunologické příčiny (nesnášenlivost ženina prostředí a partnerových spermií), endometrióza, ovariální insuficience (snížená činnost vaječníků), darování vaječných buněk i nevysvětlitelná sterilita. Embrya takto vzniklá jsou následně nekolik dní kultivována a přenesena (transferována) do dutiny děložní. 
    Hlavní příčinou poškození spermatické DNA je oxidativní stres, který všeobecně stoupá se zvyšujícím se věkem a/nebo při zánětlivých onemocněních, kouření cigaret, užívaní léků, environmentálním znečištění a při zvýšené testikulární teplotě.
    Máte bolesti v zádech, či kloubech? Autorizovaná lektorka pro Českou republiku MgA. Zuzana Prouzová-Lehrmann lektorka od roku 2003  s nejdelší praxí v ČR a Jozef Púry (akreditovaný lektor od 1.8.2007) vyučují osobně Dornovu metodu PLUS na seminářích po celé ČR. Oba lektoři jsou autorizovaní mezinárodní společností Dornovy metody, certifikáty jimi vydané mají platnost na celém světě. Jsou uvedeni v mezinárodní listině akreditovaných lektorů.
    Odběr oocytů provádíme v celkové anestézii. Po odběru a krátkém odpočinku pacientky následuje pohovor celého páru s ošetřujícím lékařem. Podáme Vám informace o počtu a předpokládané kvalitě vaječných buněk a spermií a probereme s Vámi možnosti jejich spojení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00