Jak na věc


mgr. roman čech

Advokátní kancelář tvoří tým mladých právníků se znalostí anglického a německého jazyka.

    V roce 2016 absolvoval Právnickou fakultu MU Brno. Během studia se kromě studia povinných právních odvětví věnoval také oblastí ochrany základních lidských práv a svobod s důrazem na problematiku nepřímé diskriminace.
    V roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde se mimo jiné zabývala právnickými osobami soukromého práva, zejména problematikou svěřeneckého fondu, nadacemi, nadačními fondy apod., dále zdravotnickým právem a spotřebitelským právem, kterému se blíže věnovala v rámci dTestu a vyučovala jej na středních školách. Během svého studia také vykonávala povinnou praxi v této advokátní kanceláři, kde po dokončení studia nastoupila jako advokátní koncipientka.
    V roce 2016 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se vedle povinného základu stěžejních právních odvětví zabýval též právem životního prostředí, právem nemovitostí či právem zdravotnickým.  Za svého studia získal praxi v této advokátní kanceláři, kde následně nastoupil na místo advokátního koncipienta.
    Od února 2016 je Mgr. Miloslav Jančík zkušebním komisařem jmenovaným ministerstvem vnitra k vykonání zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00