Jak na věc


mimosoudní vyrovnání

ÚZ č. 1327 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

    Cena: 1 850 KčKOUPITObčanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydáníJaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.


Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydání

    KOUPITObsah publikaceOBSAHÚvod - str. 91. Mimosoudní metody řešení sporů – uvedení do problematiky - str. 111.1 Terminologické vyjasnění - str. 141.2 Historický vývoj mimosoudních metod - str. 151.3 Cíle mimosoudních metod - str. 211.4 Charakteristické znaky mimosoudních metod - str. 221.5 Přednosti a limity mimosoudních metod - str. 232. Konflikt jako předmět mimosoudních metod řešení sporů - str. 272.1 Definice konfliktu - str. 282.2 Dělení konfliktů - str. 292.3 Vývoj konfliktu - str. 312.4 Člověk v konfliktní situaci - str. 322.5 Cíle řešení konfliktů- str. 352.6 Způsoby řešení konfliktů - str. 362.7 Základní přístupy k řešení konfliktů - str. 402.8 Pozice a zájmy v řešení konfliktů - str. 432.9 Východiska konstruktivního řešení konfliktů - str. 443. Teoretické zdroje mimosoudních metod řešení sporů - str. 463.1 Filozofické zdroje mimosoudních metod - str. 463.2 Psychologické zdroje mimosoudních metod - str. 483.3 Sociologické zdroje mimosoudních metod - str. 503.4 Právní zdroje mi
    Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydáníJaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.


ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

    Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o návrat k původním, přirozeným a kooperativním postupům. Současně sílí zájem na jejich formální regulaci, a to na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Tím dochází k jejich postupné institucionalizaci a upevňování pozice jako legitimního nástroje řešení sporů.Učebnice seznamuje s ideovými východisky mimosoudních metod řešení sporů a jejich teoretickými zdroji. Přináší přehled a stručnou charakteristiku jednotlivých metod, více se pak zaměřuje na metody vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a práva spolupráce.V takto ucelené formě je učebnice mimosoudních metod vysokoškolským studentům zejména práva, sociologie a psychologie předkládána poprvé.autor: Lenka Holá, Miluše Hrčiříková vydal: Nakladatelství Leges, s. r
    Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...
    Cena: 1 200 KčKOUPITObčanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydáníJaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.
    Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších ...
    Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o České obchodní inspekci, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o technických ...


Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

    Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání ...
    Cena: 370 KčKOUPITObčanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydáníJaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.
    V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00