Jak na věc


mraveneček v lese těžkou kládu nese, sic by se vám

Dobrý průvodce je v bdělé přítomnosti, věnuje přející pozornost, dává důvěru.

    Každý měsíc má své téma a je věnován činnostem, které souvisí s ročním obdobím, přírodními ději a lidovými tradicemi. Podle toho, co nám příroda nabízí, co můžeme pozorovat, zažívat a vnímat všemi smysly. S dětmi hledáme odpověď na otázku, co nám jednotlivá období přináší.
    Cítím, že nejdůležitější je být tady a teď, naladit se na děti a být dobrým pozorovatelem. Ke svobodě může vychovávat jen ten, kdo v sobě dostatečně rozvine vnitřní svobodu.
    Věříme, že pobyt venku, kamarádi různého věku, možnost pozorovat přírodu a její proměny, kontakt se zvířaty a opravdové činnosti jsou jedny z věcí, které činí děti šťastné.


KONTAKTUJTE NÁS NEBOZAVOLEJTE (+420) 601 394 974

    Stanovovat s dětmi pravidla. Společné soužití nám usnadňují společná pravidla. Jsme přesvědčení, že už malé děti jsou schopny se na tvorbě společných pravidel aktivně podílet a společně se na nich domlouvat. Pravidla, která děti spoluvytvářejí, lépe znají a spíše je dodržují, než ta, která jim byla dána shora. Pravidla si děti osvojují nejlépe prostřednictvím dobrých návyků. Jinak zůstávají ve formě pouhých pouček, které nefungují. Dospělí někdy příliš mluví a vysvětlují, jak jsou zvyklí ze světa dospělých. A mnohdy ani pravidla, která po dětech vyžadují, nežijí. Jsme přesvědčení o tom, že je třeba méně mluvit a vysvětlovat a více dětem naslouchat a inspirovat je vlastním životem a přístupem.
    Objektivně pozorovat. Úkolem průvodce je nestranné pozorování, bez očekávání a předsudků. Odložit představy o dětech i o tom, jak by měly věci být a vnímat a přijímat dítě takové, jaké je.
    Lesní klub Mraveneček vidím jako úžasný prostor, kde děti mohou poznávat přírodu a budovat si k ní pozitivní vztah. Mohou zkoumat a svobodně se rozvíjet. Mají prostor pro spontánní tvořivou činnost.
    Dáváme dětem prostor pro prožívání dětských her a dobrodružství a pro nabývání důležitých zkušeností. Tvoříme spolu s dětmi a rodiči místo, kde mohou děti i rodiče nacházet přátelství, prožívat příjemné chvíle a sdílet své prožitky a zkušenosti. Vše, co považuje za důležité, je vzájemně propojené a je součástí jednoho celku.


Koordinátorka Zástupkyně ředitele

     Většina svátků má kořeny v oslavě přírodních dějů, ročních období a je úzce spjata s cykly slunce – oslavován je příchod jara, hojnost v období sklizně, rovnodennost a slunovrat… Svátky také člení rok na určitá období, udávají nám rytmus a pomáhají nám v orientaci v čase. Na různých místech a v různých kulturách se se oslavy přírodních cyklů podobaly. A v průběhu času se původní významy svátků různě překrývaly dalšími významy, zejména náboženskými a společenskými.
    Sledovat čas.  Průvodce pomáhá dětem orientovat se v čase. Udává rytmus dne – určuje čas na společné aktivity,volnou hru, úklid, společné jídlo… Orientaci v ročním cyklu nám pomáhají rituály, slavnosti, témata i činnosti, kterým se v různých měsících a ročních obdobích věnujeme. Malé děti vnímají pouze cyklický čas, který je možné si představit jako rostoucí spirálu. Potřebují přiměřené tempo. Naším úkolem je zajistit bezpečí a být s dětmi v jejich tempu.
    Rádi bychom, aby si děti odnášely do života víru v to, že věci se budou dobře dít. Víru, že mohou ovlivnit dění kolem sebe. Důvěru v sebe a společnost.
    Být v bdělé přítomnosti, s otevřenou myslí, tady a teď.Odložit myšlenky, které běží hlavou a být s dětmi. Děti jsou TADY A TEĎ. Čas v jejich světě je neomezený. Dospělý tuto schopnost ztrácí. Přiblížit se dětskému vnímání, předpokládá znát hodnotu ČASU. K poznání této hodnoty je potřeba sám sobě si dopřávat PROSTOR A ČAS.


Příroda - Svátky a tradice - Naše pocity

    Svátky, které v Mravenečku slavíme, vychází především z tradičních oslav přírody a ročního cyklu a také z lidových tradic. Poznáváme také některé křesťanské svátky, seznamujeme se s legendami svatého Michaela, svatého Martina, svatého Barbory nebo svatého Mikuláše. Svátky slouží k obnovení sil a měly by posilovat to dobré v nás. S dětmi se zamýšlíme, co nám jednotlivé svátky přináší a co můžeme v daném období oslavovat. Hledáme propojení přes písně, říkanky, obrazy a symboly.
    Vytvářet emočně bezpečné prostředí. Je důležité, aby sám dospělý věřil, že jeho chování a jednání je správné. Potom o tom dokáže přesvědčit i ostatní. Dávat důvěru znamená ji nejdříve mít sám v sobě. Průvodce vyjadřuje dítěti emocionální podporu, přijetí a pochopení. Popisuje situaci, zrcadlí emoce dítěte a potvrzuje je. Pomáhá dítěti vyjádřit v pojmech to, co cítí. Při řešení různých situací a konfliktů jedinec roste. Nebereme dítěti tuto možnost. Důvěřujeme mu, že je kompetentní najít vlastní řešení, a v tom jej také podporujeme. Tam, kde ubíráme kompetence, tam chybí druhému i nám. Ukazujeme, že vždy máme možnost volby. Např. Člověk má možnost nebýt obětí. Respektujeme, že rodič je ten, kdo zná své dítě nejlépe. I rodiče, ale mohou ovládat různé obavy, a s těmi můžeme pomoci pracovat.


Zakladatelka LMŠ Zástupkyně ředitele

    Věnovat přející pozornost. Naslouchat dětem, věnovat jim soustředěnou pozornost a být v danou chvíli pro ně. Přející pozornost je zásadní pro podporu dítěte a jeho samostatný vývoj. Jsem tu s tebou a věřím, že sám najdeš řešení. Dítě vždy ví, kde průvodce v případě potřeby najde a že je připraven mu plnou pozornost věnovat. Dětem věnujeme pozornost při společných aktivitách, ale i zpovzdálí při jejich volné hře. Pokud si děti hrají, průvodce se věnuje své práci - na zahradě, úklidu, přípravě aktivit, pletení, vyřezávání… Práce by měla být smysluplná a pro děti pochopitelná. Také děti se pak učí věnovat přející pozornost ostatním, respektovat hranice ostatních i své vlastní. Pokud se některých aktivit děti neúčastní, je to v pořádku, ale neměly by rušit činnost ostatních.
    Stanovovat a respektovat hranice. Úkolem dospělého i dítěte je naučit se stanovit si vlastní hranice a umět je sdělit druhým. Znát a respektovat hranice své i druhých lidí.
    Být sám sebou. Najít místo, ve kterém je autentický. Někdo si hraje více, někdo méně, někdo je jen pozorovatelem. Děti cítí, zda člověk věří tomu, co dělá a říká.
    Zprostředkováváme dětem ctnosti, kvality, pocity a emoce související s daným měsícem. Koncepci školního roku spojuje několik prvků, které se prolínají jednotlivými měsíci – jsou to prvky Příroda, Svátky a tradice a Naše pocity.
    © LESNÍ KLUB MRAVENEČEK 2016. Všechna práva vyhrazena. Profesionální prezentace navrhuje a vytváří REKLAMNÍPORADCE® GDPR - Zpracování osobních údajů.


PRVKY, KTERÉ SEV MĚSÍCI PROLÍNAJÍ

    Témata měsíců se každý rok opakují a záleží na průvodcích a také dětech samotných, které aktivity ve školce spoluvytváří, jak je daný rok uchopí. Texty slouží také pro rodiny, jako inspirace pro práci s dětmi, a také jako informace, jakým tématům se s dětmi věnujeme. Najdete zde i říkanky a písničky, které se pojí s jednotlivými měsíci, abyste si je mohli doma společně říkat či zpívat a propojit tak život doma a ve školce.
    Věk do sedmi let je klíčovým pro rozvoj zdravé osobnosti člověka. Proto chceme dětem nabídnout respektující prostředí s množstvím přirozených podnětů. Děti tráví většinu času venku. Využíváme přírodu a její proměny jako „učebnici a hernu“. Dospělý je zde průvodcem, který respektuje potřeby dětí a pracuje s nimi.
    Za důležité považujeme potvrzování pocitů dětí ze strany dospělých, nikoliv jejich zpochybňování. Potvrzení nepříjemných pocitů je pro dítě ubezpečením, že to, co cítí je v pořádku a pomáhá mu se vyrovnat s takovými pocity i s nepříznivou situací. Pomáhá nám také při řešení konfliktů.  V průběhu času se tak dětí učí lépe a jemněji verbalizovat a vyjadřovat pocity své i druhých. Podporujeme dítě v uvědomění, že je svébytnou bytostí a zároveň pevnou součástí lidského společenství.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00