Jak na věc


musíme si pomáhat ke stažení

Kvantová teorie nikoho nezabije

    V edici TEMA vychází druhá kniha popularizátora (především) kvantové fyziky MarcuseChowna. Tentokráte se soustřeďuje zejména na atomy a z nich složené prvky. V našemsvětě se vyskytuje devadesát dva, které dohromady vytvářejí vše, co nás obklopuje. Jak aleprvky vznikly? Víme, že základem termonukleárních reakcí je opak štěpení jádra – takzvanáfúze. Při ní se za vysoké rychlosti střetávají dva atomy vodíku s protonovým číslem jednaa vytvářejí jeden atom helia s protonovým číslem dva. Jak ale vznikl třeba atom uranus protonovým číslem 92? Autor představuje vesmír jako místo s ohromným množstvím pecí,kde prvky vznikají. Teplota uvnitř obřích hvězd může být až desetkrát větší než teplota veSlunci, a proto v nich mohou vznikat i prvky mnohem větší než helium. Třeba železo. Proto jei Země pravděpodobně potomkem výbuchu některé z těchto hvězd, o čemž svědčí přítomnosttěžkých prvků v jejím složení. Chown poukazuje na to, že svět, jak ho známe, je důsledkemohromného množství náhod. Stačilo by tř
    Složitost světa prozrazuje nejen to, že Bůh hraje s vesmírem kostky, ale že pokud by kostky nehrál, vůbec žádný vesmír by zde nebyl. Těšit se tak můžete na rozkrytí souvislosti mezi vaším televizním přijímačem a vznikem vesmíru. S upřímností sobě vlastní Marcus Chown prohlašuje některé běžně uznávané závěry za nesprávné. Většina astronomů se tak v jejich interpretaci mýlí.
    Česky vychází další kniha Marcuse Chowna nazvaná Musíme si promluvit o Kelvinovi. Stejně jako ve své poslední knize, i zde autor vypráví poutavým způsobem sobě vlastním o vzniku vesmíru a pestrosti světa, v němž žijeme.
    Chownova nová kniha rozhodně změní způsob, jakým vidíte svět – jako určitý průvodce umožní číst kosmická znamení anebo, slovy Williama Blakea, vidět svět v zrnku písku. Poznamenejme ještě, že podtitul knihy zní Vesmír a co o něm prozrazují všední věci.


Recenze: Musíme si promluvit o Kelvinovi

    Po velmi úspěšném titulu Kvantová teorie nikoho nezabije (česky KNIHA ZLIN, 2010) na náš trh přichází i autorova nejnovější publikace – Musíme si promluvit o Kelvinovi. I zde se Chown pokouší všedním jazykem přiblížit i laikům problematiku vzniku vesmíru, významu nekonečné rozmanitosti a pestrosti světa, ve kterém žijeme, záhadu tmavé noční oblohy, která by teoreticky měla zářit stejně jako povrch typických hvězd nebo původ železa kolujícího v naší krvi. Složitost světa prozrazuje nejen to, že Bůh hraje s vesmírem kostky, ale že pokud by kostky nehrál, vůbec žádný vesmír by zde nebyl. Těšte se na rozkrytí souvislosti mezi vaším televizním přijímačem a vznikem vesmíru. S upřímností sobě vlastní autor prohlašuje některé běžně uznávané závěry za nesprávné. Většina astronomů se tak v jejich interpretaci mýlí. Jeho nová kniha rozhodně změní způsob, jakým vidíte svět. Chown vám jako určitý průvodce umožní číst kosmická znamení anebo, slovy Williama Blakea, 'vidět svět v zrnku písku!.
    „Poté, co jsem přečetl nespočet knih, které údajně vysvětlují kvantovou teorii a teorii relativity i naprostým laikům, a nebyl jsem z nich příliš moudrý, jsem se rozhodl, že to…
    Po velmi úspěšném titulu Kvantová teorie nikoho na náš trh přichází i nejnovější publikace Marcuse Chowna nazvaná Musíme si promluvit o Kelvinovi. I zde se autor pokouší všedním jazykem přiblížit i laikům problematiku vzniku vesmíru, významu nekonečné rozmanitosti a pestrosti světa, ve kterém žijeme, záhadu tmavé noční oblohy, která by teoreticky měla zářit stejně jako povrch typických hvězd nebo původ železa kolujícího v naší krvi.
    Jaký to nádherný svět, další titul oblíbeného autora Marcuse Chowna, opět vychází z jeho umění vysvětlit složité fyzikální jevy laikovi. Laickými slovy se však tentokrát pokusí…
    Matematika je nádherný, elegantní a neobyčejně užitečný jazyk. Má svůj slovník, svou gramatiku, dokáže pomocí čísel zachytit rozmanitost světa kolem nás. Tomuto jazyku je však…

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00