Jak na věc


naplněni vaginy semenem

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)

    7 Biochemické zkoušky spermatu Podle stupně anaerobního nebo aerobního metabolismu spermií se odhaduje jejich životnost a oplozovací schopnost. Podstatou zkoušky je rychlost anaerobního rozkladu fruktózy obsažené v semenné plazmě. Dehydrogenační zkouška Při dehydrogenační zkoušce se sleduje rychlost fruktolýzy jako znak počtu pohyblivých spermií. Methylenová modř má v této zkoušce úlohu akceptoru vodíku uvolněného při anaerobním štěpení cukru a touto redukcí se mění v bezbarvou leukoformu. Do kapiláry se nasaje roztok metylénové modři a vyšetřovaného spermatu, kapilára se uzavře plastelínou a ponoří se do vodní lázně o teplotě 40 o C. Měří se čas v minutách, který je třeba k odbarvení a podle tabulky určíme počet živých spermií ve vyšetřovaném spermat Morfologické metody vyšetření spermatu Hodnocení o morfologie spermií a o morfologických abnormalit mohou přispět ke zjištění příčin neplodnosti plemeníků. Využívá se při tom zdokonalené mikroskopické techniky a různých způsobů barvení. S


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00